Więcej przyrasta niż jest pozyskiwane

Więcej przyrasta niż jest pozyskiwane

W latach 2009-2019 powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o niemal 190 tys. ha, do 9,26 mln ha – wynika z danych Lasów Państwowych. Jednocześnie zasoby drewna w lasach, które wynoszą obecnie 341 mln m3, zwiększyły się o 15%. Eksperci Polskich Domów Drewnianych zwracają uwagę, że każdego roku w lasach więcej drewna przyrasta niż jest pozyskiwane, co jest istotne z punktu widzenia jego wykorzystania w budownictwie. Drewno, jako jedyny materiał budowlany, jest odnawialne.

Zaraz po drugiej wojnie światowej (w 1945 roku) wskaźnik lesistości w Polsce wynosił około 20%. Od tego momentu powierzchnia lasów stale się zwiększa i aktualnie zajmuje ok. 30% powierzchni lądowej. Szacuje się, że dzięki programowi zwiększania lesistości, w 2050 roku w Polsce ponad 33% powierzchni będą stanowiły lasy.

W polskich lasach co roku więcej drewna przyrasta niż jest pozyskiwane. To tzw. przyrost netto prowadzący do zwiększenia zasobu leśnego. Aktualnie wynosi on około 70%, czyli tyle surowca pozyskuje się w Polsce w stosunku do przyrostu masy drzewnej. Pozostałe 30% zwiększa zasób jedynego w pełni odnawialnego materiału budowlanego.

Nowoczesne, zrównoważone i ekologiczne budownictwo drewniane wymaga dostępu do odpowiedniej ilości drewna konstrukcyjnego. Wbrew obiegowej opinii, jest to jedna z najbardziej ekologicznych technologii, przyjaznych zarówno dla natury, jak i dla mieszkańców. Ze statystyk wynika, że lasów w Polsce stale przybywa. Jestem przekonany, że w 2050 roku Polska będzie jeszcze bardziej zielona, przy jednoczesnym wzroście udziału budownictwa drewnianego – mówi Andrzej Schleser, członek zarządu ds. handlowych Polskich Domów Drewnianych S.A.

W raporcie „State of Europe’s Forest 2020” będącego efektem współpracy ekspertów i specjalistów z całej Europy, dowiedzieć się można, że lasy magazynują dwutlenek węgla i w zrównoważony sposób dostarczają drewno, czyli najbardziej ekologiczny materiał budowlany. Co więcej, waga węgla zmagazynowanego w biomasie lasów europejskich wzrosła o połowę w ciągu ostatnich 30 lat.

Ograniczenie postępującego ocieplania klimatu, powodowanego nadmierną emisją gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku węgla), to jedno z głównych wyzwań stojących przed światem. Szersze wykorzystanie drewna w budownictwie pozwoli osiągnąć ten cel. W tym momencie cały cykl życia budynków, według szacunków ONZ, odpowiada za jedną trzecią rocznej emisji gazów cieplarnianych. A jak wyliczają eksperci z walijskiego Bangor University – jeden metr sześcienny drewna użytego zamiast betonu, to ponad jedna tona CO2 mniej w powietrzu.

Zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego kraje Unii Europejskiej mają osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Aby ten cel zrealizować musimy zmienić swoje podejście do wielu utartych sposobów myślenia, w tym tych dotyczących budownictwa. Budując z drewna nie tylko ograniczamy emisję dwutlenku węgla ale też korzystamy z jedynego, w pełni odnawialnego budulca – podsumowuje Andrzej Schleser.

~kafal