Wydzielenie puli tańszego drewna do produkcji pelletu niesie ryzyko rozchwiania rynku

Wydzielenie puli tańszego drewna do produkcji pelletu niesie ryzyko rozchwiania rynku

Wydzielenie specjalnej puli tańszego drewna na potrzeby produkcji pelletu nie ma sensu technologicznego, ekonomicznego i ekologicznego, natomiast stwarza poważne ryzyko rozchwiania rynku i spekulacyjnego handlu drewnem. W dodatku, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyprodukowany w Polsce pellet nigdy nie trafi do polskich odbiorców, a zostanie wyeksportowany do państw Europy Zachodniej.

Organizacje branżowe – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (OIGPM), Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP), Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce (SPPDwP), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Programu Ogrodowego (OSPPO), Polski Komitet Narodowy EPAL (PKN EPAL), Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego (PIGPD), Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD), Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego (SPT), Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna, Zespół Roboczy przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego (OZPPD) – skierowały pismo do Ministra Rozwoju i Technologii, Waldemara Budy. W przesłanym liście apelują o zaprzestanie działań mających na celu przeznaczenie specjalnej puli drewna sprzedawanego przez Lasy Państwowe na potrzeby produkcji pelletu drzewnego w Polsce.

Organizacje branżowe są przekonane, że takie działania nie mogą zwiększyć ilości wytwarzanego w Polsce pelletu. Przyczynią się jedynie do spekulacyjnego obrotu tańszym drewnem z wydzielonej puli i tym samym zdestabilizują, już i tak rozchwiany, rynek drzewny. Pellet drzewny produkuje się z czystych trocin, a nie z drewna okrągłego. Tylko nieliczne firmy wytwarzające pellet mają możliwość rozdrobnienia drewna okrągłego do trocin. Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez stowarzyszenia, obecnie żadna z tych firm nie jest w stanie skutecznie, w przemysłowej skali, korować tego drewna, co jest warunkiem niezbędnym w produkcji tego wyrobu.

Jak tłumaczą przedstawiciele branż, produkcja pelletu ma jedynie sens, gdy jako surowiec wykorzystywane są trociny będące produktem ubocznym przerobu tartacznego. Używanie drewna okrągłego, które wcześniej musi być poddane procesowi okorowania i rozdrobnienia, wymaga zużycia dodatkowej energii elektrycznej, co nie ma uzasadnienia ekonomicznego, a tym bardziej ekologicznego. Ich zdaniem, drewno, które miałoby być przeznaczone do produkcji pelletu powinno być przede wszystkim wykorzystane do produkcji płyt drewnopochodnych i papieru oraz w produkcji mebli i w budownictwie.

W Polsce istnieje tylko kilka firm, które zajmują się produkcją pelletu i zgodnie z naszymi informacjami nie dysponują one wolnymi mocami produkcyjnymi. Informacje przekazywane przez Polską Radę Pelletu ani nie odzwierciedlają stanowiska najważniejszych producentów pelletu, ani nie dają rzetelnego obrazu sytuacji. W naszej opinii są one stronnicze i służą partykularnym interesom tej organizacji.” – piszą organizacje.

Autorzy listu zwracają uwagę na to, iż wydzielenie specjalnej puli drewna sprzedawanego w niższej cenie przez Lasy Państwowe spowoduje w efekcie spekulacyjny handel tym drewnem i w rezultacie  doprowadzi do powstania nowych firm zajmujących się produkcją pelletu, co w efekcie nie przełoży się na zwiększenie wolumenu pelletu, a jedynie wywoła kolejne spekulacje na rynku. Nie ma też żadnej gwarancji, że wyprodukowany z dodatkowej puli drewna pellet nie będzie eksportowany.

Obecnie nie istnieje żaden mechanizm, który pozwoliłby kontrolować sprzedaż pelletu, w tym obrót zagraniczny. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że wyprodukowany w Polsce pellet nigdy nie trafi do polskich odbiorców, a zostanie wyeksportowany do państw Europy Zachodniej.

Wydzielenie specjalnej puli tańszego drewna dla wąskiego kręgu odbiorców, jakim są producenci pelletu, nie ma sensu technologicznego i ekonomicznego, a ponadto odbierze surowiec branżom, które zatrudniają ok. 400 tysięcy ludzi i generują wymierne korzyści dla państwa, a które dziś borykają się z problemami wynikającymi z drastycznych wzrostów cen drewna i energii oraz spadającą liczbą zamówień” – podsumowują organizacje.

~ źródło: OIGPM