Z kryterium odporności ogniowej i przeciwdźwiękowej

Z kryterium odporności ogniowej i przeciwdźwiękowej

Producent mebli hotelowych oferuje także certyfikowane drzwi ognioodporne i o zwiększonej odporności akustycznej, dopasowane wizualnie do mebli i aranżacji wnętrz hoteli.

Dlaczego spółka ART FORM z Hermanowej koło Rzeszowa, obecna 19 lat przede wszystkim na rynku producentów mebli dla branży hotelarskiej i gastronomicznej, zdecydowała się na produkcję certyfikowanych drzwi o zwiększonej odporności ogniowej i przeciwdźwiękowej?
– Z jednej strony jest popyt na taką specjalistyczną stolarkę, bo obowiązujące przepisy wymagają jej instalowania w obiektach użyteczności publicznej, a z drugiej – inwestorzy hoteli w zamówieniu przetargowym oczekują, żeby takie drzwi były dopasowane wizualnie do mebli i aranżacji wnętrz – tłumaczy Józef Para, prezes zarządu i główny udziałowiec Art Form. – My mamy takie techniczne możliwości, gdyż posiadamy urządzenia do fornirowania płyt meblowych, więc możemy także połacie drzwiowe pokryć odpowiednim fornirem. Dokonując pomiarów pomieszczeń dla realizacji mebli na wymiar, możemy uwzględnić wymiary ościeżnic i wszystko elegancko dopasować, włącznie z montażem drzwi przez wyspecjalizowaną ekipę zewnętrzną.
W ofercie podrzeszowskiej firmy znajduje się szeroki wachlarz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, instalowanych najczęściej wraz z meblami w nowych obiektach hotelowo-gastronomicznych. Specjalnością jest produkcja drewnianych drzwi wewnętrznych wejściowych systemu HALSPAN, zapewniających ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń oraz drzwi wewnętrznych wejściowych SYSTEM 42 dB, spełniających kryteria odporności ogniowej.
– Na oba te modele mamy Certyfikaty Zgodności, wystawione przez Zakład Certyfikacji CERTBUD z Warszawy – mówi Józef Para. – Podobno jest zaledwie pięciu producentów w kraju, posiadających takie certyfikaty i produkty spełniające wymagania polskich norm. Zarówno produkowanie takich drzwi, jak i uzyskanie i utrzymanie certyfikatów nie jest proste i… tanie. Badania deklarowanych przez producenta cech są dosyć skomplikowane i czasochłonne, zgodne z określoną procedurą badawczą, polegającą na przykład na zainstalowaniu drzwi w wymurowanej ścianie i zainstalowaniu po jednej stronie odpowiednich czujników, a z drugiej strony emitowane są różne dźwięki lub z odpowiedniego pieca dmuchany jest ogień. Nasze drzwi przeszły pozytywnie te próby, ale i tak jesteśmy systematycznie, każdego roku sprawdzani przez Certbud w zakresie przestrzegania deklarowanych zasad kontroli produkcji.

Odporne przez godzinę
Drzwi wejściowe Halspan mają konstrukcję drewnianą, wypełnioną specjalną płytą niemieckiego producenta, która wygląda jak płyta wiórowa. W rzeczywistości jest nasączona specjalnymi środkami przeciwzapalnymi, przez co drzwi mają certyfikowaną odporność ogniową EI2 30 i EI2 60. Są one przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe, zarówno w budownictwie indywidualnym, jak i użyteczności publicznej oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego. Spełniają kryteria określone w normie PN-EN 13501-2+A1:2000 dla klasy odporności ogniowej przez 30 min – Halspan EI 30 lub przez 60 min – Halspan EI 60.
Drzwi Halspan EI 30, zachowujące odporność przez 30 min intensywnego oddziaływania ognia, mogą być stosowane w ścianach murowanych, z cegły pełnej o grubości nie mniejszej niż 115 mm, z bloczków z betonu komórkowego lub silikatowych, o grubości nie mniejszej niż 150 mm, betonu o grubości minimum 100 mm oraz z płyt gipsowo-kartonowych, o klasie nie mniejszej niż EI 30.
Wyższe wymagania, w zakresie grubości ścian z betonu komórkowego lub silikatowych oraz płyt gipsowo-kartonowych, dotyczą drzwi Halspan EI 60, o odporności ogniowej przez 60 min.
W załączniku do Certyfikatu Zgodności nr W598 stwierdzono, że z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi obu typów mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3. klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej, według PN-EN 1192:2001, a więc w trudnych warunkach eksploatacji.
Oba typy drzwi, bez lub z progiem i z uszczelką opadającą, spełniają kryteria określone w powyższej normie dla klas dymoszczelności Sa i Sm.
Ponadto, z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń, zakres stosowania drzwi Halspan jest zgodny z wymaganiami akustycznymi, określonymi w normie PN-B-02151-2-3:1999.
Drzwi produkowane przez Art Form spełniają więc wymagania określone w Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6103/2013. Producent wykonał bowiem wstępne badania typu, wdrożył zakładową kontrolę produkcji oraz prowadzi badania próbek wyrobu, zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Dymoszczelne drzwi wewnętrzne
Do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, można stosować w budownictwie drzwi wewnętrzne wejściowe System 42 dB firmy Art Form. Są to jednoskrzydłowe drzwi rozwierane przylgowe lub bezprzylgowe. Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi wynoszą 1204 x 2170 mm, a grubość skrzydła – 62 mm. Maksymalne wymiary ościeżnicy wynoszą 1268 x 2204 mm.
Producent z Hermanowej uzyskał Certyfikat Zgodności Wyrobu nr W784 na te drzwi o deklarowanej klasie EI1 30 odporności ogniowej, klasach dymoszczelności Sa i Sm oraz o podwyższonej izolacyjności akustycznej 42 dB, dla modelu System EI 30/S 42 dB. Certyfikat obejmuje także typy drzwi o deklarowanych klasach dymoszczelności Sa i Sm oraz o podwyższonej izolacyjności akustycznej – System S 42 dB, a także o deklarowanej klasie EI 30 odporności ogniowej i o podwyższonej izolacyjności akustycznej – System EI 30 42 dB. Przeprowadzone badania wykazały, że odmiany: System EI 30 42 dB i System EI 30/S 42 dB, przylgowe i bezprzylgowe, spełniają kryteria określone w normie PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy odporności ogniowej EI1 30, więc mogą być stosowane do zamknięć otworów w ścianach wewnętrznych, od których wymagana jest co najmniej klasa EI 30 odporności ogniowej. Muszą tylko być wbudowane w ściany betonowe lub żelbetowe, murowane z cegły ceramicznej lub silikatowej o odpowiedniej grubości, lub z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych o grubości co najmniej 100 mm i klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.
Odmiany drzwi System S 42 dB i System EI 30/S 42 dB też spełniają kryteria powyższej normy dla klas dymoszczelności Sa i Sm, i mogą być wbudowywane w ściany o grubości co najmniej 100 mm, murowane lub z płyt gipsowo-kartonowych.Natomiast z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi objęte Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-9360/2014 mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, to jest w bardzo trudnych warunkach eksploatacji. Z uwagi na przepuszczalność powietrza, drzwi System 42 dB spełniają wymagania klasy 2., według PN-EN 12207:2001.

Do 300 drzwi rocznie
– Certyfikaty na drzwi specjalne są dla inwestora niezbędnym dokumentem, żeby mogło dojść do końcowego odbioru obiektu hotelowego, ale – jak mówi Józef Para – nie zadowalają służb odbiorczych straży pożarnej czy ochrony środowiska. W hotelach, podczas kontroli obiektu przed jego dopuszczeniem do eksploatacji, każde drzwi są sprawdzane pod kątem odporności ogniowej oraz ochrony przeciwdźwiękowej do poziomu nieprzekraczającego 43 dB. Badania są skrupulatne, gdyż na przykład podczas takich prób naszych drzwi w nowoczesnym hotelu w Rzeszowie okazało się, że w dwóch pokojach głośność przekracza dopuszczalny poziom. Nam, jako certyfikowanemu producentowi, wydawało się to niemożliwe, bo produkcja każdych drzwi jest identyczna, z zastosowaniem tej samej technologii i identycznych materiałów, w tym także izolacyjnych, zatem niemożliwe, żeby jedne spełniały normy, a inne – nie. Szybko jednak okazało się, że powodem zwiększonej głośności w pokoju hotelowym nie są drzwi, ale przebiegający w ścianie… kanał instalacyjny, który wykonawca obiektu musiał w tej sytuacji dodatkowo wygłuszyć.
W ciągu roku Art Form wykonuje od 200 do 300 drzwi specjalnych, różnych odmian. Ich produkcja jest realizowana w dużej części z użyciem nowoczesnych maszyn. Jednak sporo prac montażowych wymaga wykwalifikowanych pracowników i odpowiednich warunków klimatycznych. Ramowa konstrukcja drzwi specjalnych, wypełniona odpowiednią płytą i stosowanymi materiałami wygłuszającymi, wymaga surowca o właściwej wilgotności. Natomiast, ze względu na okresowy charakter produkcji drzwi, nie wydzielono odrębnej hali, ponieważ zarówno przygotowanie komponentów, jak i sam montaż jest podobny jak mebli. I realizowany przez tych samych pracowników.

~ tekst i fot. Jerzy Piątkowski