Zespół do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie

Zespół do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie

6 lutego powołany został zespół do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie, w skład którego nie został włączony żaden przedstawiciel branży drzewnej. Po natychmiastowej reakcji Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Minister Dorożała uwzględnił nasze argumenty i zgodził się na obecność 2 przedstawicieli przemysłu drzewnego w zespole.

Wspólna decyzją wszystkich organizacji branżowych do zespołu dołączą pan Bogdan Czemko – były dyrektor PIGPD i pan Jędrzej Kasprzak – prezes Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce. Będą oni reprezentować wszystkie organizacje branżowe związane z przemysłem drzewnym w Polsce.

Obaj Panowie są doświadczonymi ekspertami w dziedzinie drewna oraz jego przetwórstwa i jesteśmy przekonani, że będą silnym głosem uwzględniającym potrzeby przemysłu drzewnego w powołanym zespole. Ich włączenie do prac zespołu jest gwarantem wypracowania reprezentatywnych i nie podważanych rekomendacji dla Ministra Klimatu i Środowiska, jak również gwarancją wiarygodnego odbioru społecznego.

Warto rozmawiać, bo tylko otwarty i szczery dialog jest gwarancją wspólnego zaufania i wypracowania optymalnych rozwiązań dla wszystkich.

~materiały prasowe