Gazeta Przemysłu Drzewnego 01/2023

26 lat na rynku R E K L A M A Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Produkcja opakowań drewnianych Rynek reguluje obecnie cenę drewnianych palet, która spadła drastycznie, nawet o 50 proc., w porównaniu do niedawnego, najlepszego okresu. I tak się dzieje nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, bo produkcja jest wciąż na wysokim poziomie.  s. 24-25 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 49-50 Nr 1 (312) styczeń 2023 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A Lasy Państwowe będą produkować pellet Wydarzenia | Relacja z Kongresu Pelletu wWarszawie  s. 14-15 Większa ergonomia i produktywność poprzez automatyzację BUDOWNICTWO DREWNIANE | Lepsze standardy izolacji i zrównoważonej technologii grzewczej dla wszystkich nowych budynków  s. 32-33 Na początek 2023 r. zaplanowane jest wANDRE- WEXCONSTRUCTIONwpodtoruńskich Cierpi- cach pełnowymiarowe uruchomienie linii firmy Weinmann do produkcji prefabrykowanych ele- mentówmodułówmieszkalnych. – Jesteśmy w okresie rozruchu instalacji i szkolenia pracowników – mówił pod koniec listopada Bartłomiej Krupa, prezes Andrewex Construction. – W grudniu odbędzie się test wy- dajnościowy i trzytygodniowe szkolenie obsługi, prowadzone przez specjalistów Weinmanna. A potem tylko formalny odbiór linii i będziemy mogli ruszyć pełną mocą. W okresie rozruchu wykonywano już prefa- brykowane panele ścian i stropów, do wykorzy- stania w pierwszym budynku socjalno-biuro- wym o powierzchni 400 m 2 . Od tej technologii niema odwrotu – Ponieważ od dziesięcioleci jesteśmy wiodącym producentem wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, inwestycja w budownictwo prefa- brykowane jest naturalną kontynuacją naszego rozwoju – stwierdził niedawno Andrzej Opła- tek, właściciel Grupy Andrewex. –Wytwarzanie domówmodułowych w Cierpicach wynika z kon- sekwentnie realizowanej, długoterminowej wizji. – Jako że jesteśmy producentemarchitektury ogrodowej, mebli, elementów z drewna klejone- go warstwowo oraz wykonywanego w naszym szwedzkim zakładzie drewna KVH i tarcicy kon- strukcyjnej – dodawał Sebastian Paradowski, prezes Grupy Andrewex – przyszedł czas na uruchomienie produkcji domów ekologicznych, energooszczędnych i dostępnych cenowo oraz atrakcyjnych pod względem funkcjonalności. – Choć obecne symptomy rynkowe nie sprzy- jają tego typu inwestycjom, gdyż nie tylko w Pol- sce spada ilość wydawanych zezwoleń na budo- wę domów – mówi Bartłomiej Krupa – to jednak uważamy, że nie ma odwrotu od technologii eko- logicznego i energooszczędnego budownictwa przyszłości. A niemiecki program budownictwa drewnianego na wielką skalę, przewidujący w tej technologii postawienie 100 000 mieszkań rocz- nie, nas w tym utwierdza. Także technologicznametamorfoza Spółka Andrewex Construction w Cierpi- cach, po rewizji koncepcji biznesowej z kon- centracji na rynku polskim na zdecydowanie bardziej dojrzały niemiecki, zrezygnowała z nazwy Polskie Domy Modułowe i wróciła do brandu Andrewex, dobrze znanego i kojarzo- nego oraz rozpoznawalnego w tamtym regio- nie od wielu lat, specjalizując się w produkcji konstrukcji z drewna klejonego warstwowo. Te doświadczenia oraz posiadanie w Szwecji własnego tartaku stały się podstawą i sensem inwestycji o wartości 60 mln zł, zrealizowa- nych w ostatnim okresie w zakładzie w Cier- picach, który przechodzi modernizacyjną i technologiczną metamorfozę. Jej częścią jest rozbudowa hali, w której zainstalowano linię do produkcji domów prefabrykowanych, z maszynami firmy Weinmann. Proces powstawania modułów zdaje się być jednym z najnowocześniejszych w Europie, gdyż wykorzystano najnowsze aktualnie roz- wiązania w zakresie technologii prefabrykacji, umożliwiające produkcję ponad 50 000 m 2 po- wierzchni mieszkalnej rocznie.  s. 40 Drewniane moduły też rozsławią Cierpice? Proces powstawania modułów zdaje się być jednym z najnowocześniejszych w Europie, gdyż wykorzystano najnowsze aktualnie rozwiązania w zakresie technologii prefabrykacji, umożliwiające produkcję około 50 000m 2 powierzchni mieszkalnej rocznie. Prefabrykowane panele ścian i stropów, wykonane w okresie rozruchu linii w Andrewex Construction, wykorzy- stano w budynku socjalno-biurowym.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz