Gazeta Przemysłu Drzewnego 2/2023

26 lat na rynku R E K L A M A Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Chemia w przemyśle drzewnym. Materiały i komponenty do produkcji mebli Korzyści z automatyzacji lakierowania znacznie przewyższają wydatki poniesione na inwestycję. Automat czy robot lakierniczy pozwalają produkować więcej i lepiej, ograniczając koszty bieżące, eliminując udział ręcznej pracy i zapewniając benefity na wiele kolejnych lat.  s. 32 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 73-74 Nr 2 (313) luty 2023 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A Nielegalne wyroby z drewna z Rosji i Białorusi trafiają do Europy Azja Środkowa | Nagły napływ produktów z podejrzanymi dokumentami z Kazachstanu oraz Kirgistanu  s. 14 Najlepszej jakości kantówka z Podkarpacia produkowana na linii FAMAD Rozwój firm | Inwestycja w Richd. Anders Polska  s. 58-60 W ośmiu tartakach szwedzkiej Grupy SÖDRA wytwarzanych jest rocznie 2,8 mln m 3 produk- tów drzewnych. Ponad 80 proc. z nich trafia na rynki wielu krajów świata. Najwięcej do klientów w Europie – 60 proc. całego ekspor- tu. W Szwecji sprzedaje się 21 proc. produktów, w Azji – 14 proc., w krajach Ameryki Północnej – 4 proc. i Afryki – 1 proc. – Odbiorcami największej ilości produk- tów są klienci z Wielkiej Brytanii, Szwecji, USA, Holandii i… Polski – wyliczał Joacim Sjoberg, menadżer sprzedaży Södra Wood na Polskę i kraje nadbałtyckie. – A tuż za Polską są nabyw- cy z Niemiec i Danii. Polska z 10-proc. udziałem w zakupach jest krajem, z którego odbiorcy dy- namicznie zwiększają swoje zakupy szerokiego asortymentu naszych tarcic. Spojrzałem w tym momencie na dumne i zadowolone z tej informacji miny przedsta- wicieli Södry Polska – Arkadiusza Malinow- skiego, dyrektora handlowego oraz Adama Siłkina i Ernesta Kamińskiego, nowych lokal- nych przedstawicieli Södry Polska na Śląsku i w Małopolsce oraz na Podlasiu, którzy w po- łowie stycznia, w obecności dziennikarza „Gazety Przemysłu Drzewnego”, uczestniczyli w spotkaniu z Joacimem Sjobergiem oraz towa- rzyszącym mu współpracownikiem Nehatem Kadriją. Dotąd nowi handlowcy znali się tyl- ko z rozmów telefonicznych i korespondencji e-mailowej, dotyczących składania zamówień i ich realizacji, cen produktów, uzgadniania terminów dostaw do klientów w Polsce, któ- rych liczba systematycznie rośnie, co sammogę potwierdzić, widząc na placach wielu krajo- wych zakładów drzewnych i meblarskich pacz- ki tarcicy w zielonej firmowej folii z logo Södra. Organizacja właścicieli lasów W połowie stycznia mieliśmy wszyscy możli- wość bliższego poznania potencjału szwedzkiej grupy, dla której przecieranie kłód i produkcja tarcic jest znaczącą, ale tylko jedną z wielu działalności produkcyjnych i wytwórczych oraz hodowlanych. Inauguracyjne spotkanie odbyło się w tartaku w Lángasjö, trzecim pod względem wielkości produkcji, położonym około 60 km od Karlskrony. Jego produkty naj- częściej kierowane są do odbiorców w Holandii i Polsce, przez port w Karlskronie, utrzymujący połączenia promowe m.in. z Gdynią. Zanim jednak ubraliśmy środki ochrony osobistej i zaczęliśmy wędrówkę po tym zakła- dzie przerobu drewna, dowiedzieliśmy się z in- teresującej prezentacji menadżera sprzedaży, że działalność koncentruje się na sześciu obsza- rach: las, drewno, systemy budowlane, celuloza, bioprodukty i energia. Ta trzeciawSzwecji grupa drzewna to organizacja tworzona przez 52 000 właścicieli lasów, którzy powierzyli jej gospo- darkę leśną na obszarze 2,8 mln ha, pod produk- cję tarcicy i celulozy. Organizacja powstała pół wieku temu i stopniowo się rozwijała.  s. 16 W szwedzkich tartakach SÖDRAWOOD wiodący poziom innowacyjności i efektywności Produkcja tarcicy i celulozy oraz innych produktów z drewna 52 000 prywatnych właścicieli lasów, którzy powierzyli SÖDRAWOOD gospodarkę leśną na obszarze 2,8mln ha. Praca nielicznej załogi w szwedzkich tartakach polega na obserwowaniu procesu i reagowaniu na zdarzenia.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz