Gazeta Przemysłu Drzewnego 5/2022

25 lat na rynku R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A Eksperci o drewnie jako materiale budowlanym XXI wieku Relacja | 6. edycja Forum Holzbau Polska  s. 8-9 Dodatkowy rok na przygotowanie firm do certyfikacji źródeł energii PRAWO | Wymagania systemu EU ETS w zakresie KZR dla biomasy  s. 17 Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Systemy odpylania, wentylacji i nawilżania Istotnym elementem systemu HydroSens jest centrala sterująca, która posiada funkcję odczytu zarówno wilgotno- ści powietrza, jak i temperatury. Dostępna jest również funkcja kontroli dwuzakresowej, co oznacza, że użytkownik może określać oba parametry.  s. 24-25 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 65-66 Nr 5 (304) maj 2022 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju Duże wzrosty w produkcji mebli, jakie rok do roku odnotowuje firma Gała Meble z Twardogó- ry (woj. dolnośląskie), przyczyniły się do zreali- zowania przez nią bardzo dużej inwestycji, która jest obecnie finalizowana. Wybudowano nową halę produkcyjną o powierzchni 5,5 tys. m 2 i wy- posażono ją w zaawansowane technologicznie maszyny. Całkowity koszt inwestycji to 30 mln zł łącznie z budynkami i infrastrukturą. – Nowa hala powstała pod brakujące moce produkcyjne, które mieliśmy w Gała Meble – wy- jaśnia Artur Lupa, dyrektor produkcji. – Nasza firma bardzo dynamicznie się rozwija, a rok do rokuwzrost wielkości produkcji wynosi ok. 20-30 proc. W 2021 roku osiągnęliśmy obrót na pozio- mie 330 mln zł, z kolei miesięcznie przerabiamy od 500 do 600 tys. m 2 płyty wiórowej, która jest głównym surowcem, z jakiego wytwarzamy me- ble. Te liczby dobrze obrazują wielkość naszej firmy, zaś perspektywy – dzięki uruchomieniu produkcji w nowej hali – są jeszcze ciekawsze. Excitech – co to za firma i co to zamaszyny? Decyzję o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego i budowie nowego zakładu w Twardogórze za- rząd Gała Meble podjął w 2020 r. – To był początek pandemii COVID-19 i nikt wówczas nie wiedział, jaki wpływ będzie miała ta sytuacja na rynek i koniunkturę – komentuje Artur Lupa. – Jednak Lech Gała, właściciel firmy – pomimo niesprzyjających prognoz zdecydował się na realizację, co dziś – z perspektywy czasu – możemy uznać za najlepszą decyzję. Fakt, że firma rozpoczęła inwestycję w kry- zysie, ukierunkował ją na szukanie rozwiązań, które pozwolą zachować kompromis pomiędzy kosztami a najlepszą wydajnością i jakością technologii, które miały stanąć w nowej hali. – Mieliśmy określony budżet na zrealizowa- nie budowy zakładu i zakup maszyn – wyjaśnia dyrektor produkcji. – Niestety, żaden ze znanych nam dostawców technologii nie miał w swojej ofercie, a w naszych widełkach cenowych, takich rozwiązań, jakich chcieliśmy. Jednym z dostawców, z którym wówczas rozmawiała GałaMeble, była firma ITA, która od przeszło 20 lat zajmuje się sprzedażą i serwisem włoskich maszyn dla producentówmebli. – Jej oferta, składająca się z włoskich techno- logii, była dla nas także za droga – mówi Artur Lupa. – Ale to wówczas, po długich rozmowach i analizach, przedstawiciel handlowy ITA za- poznał nas z rozwiązaniami zupełnie nam nie- znanej firmy Excitech z Chin, które okazały się konkurencyjne kosztowo w porównaniu z tym, co oferują europejscy dostawcy. Jej maszyny były zarówno dla nas, jak i dla firmy ITA nowością, choć jak się dziś okazuje, ich zakup był dla nas „strzałemw dziesiątkę”. – Excitech to firma będąca jednym z trzech wiodących producentów maszyn w Chinach – informuje Klaudiusz Fijałkowski, specjalista ds. sprzedaży maszyn w ITA. – Bardzo dużo ich rozwiązań pracuje w fabrykach w Azji.  s. 38 Pierwsza taka realizacja w Europie Czy chińskie znaczy gorszej jakości? Pionierska inwestycja, na którą zdecydowała się firma GałaMeble, dowodzi, że chińskie oznacza jedynie tańsze, bo zakupione przez nią technologie od firmy Excitech okazały się „strzałemwdziesiątkę”, pozwalając na dalszy, dynamiczny rozwój produkcji mebli. Serce nowej maszynowni stanowią linie wiertarskie Excitech.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz