MKiŚ ogłasza kontynuację moratorium na wycinkę drzew i plan ochrony lasów

MKiŚ ogłasza kontynuację moratorium na wycinkę drzew i plan ochrony lasów

Utworzenie lasów społecznych w dziewięciu lokalizacjach w Polsce, kontynuacja moratorium ws. ograniczenia wycinki drzew, a także „mapa drogowa” dla obszarów cennych przyrodniczo – to najnowsze działania ogłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Szczegóły tych zmian przedstawiła minister Paulina Hennig-Kloska oraz wiceminister Mikołaj Dorożała podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w resorcie 25 kwietnia 2024 r.

Najważniejsze informacje
Ogólnopolska Narada o Lasach – przykładem konstruktywnego dialogu różnych grup interesariuszy oraz sposobem na wypracowanie wartościowych rekomendacji.
Moratorium na ograniczenie wycinki lasów będzie kontynuowane. Lasy Państwowe do połowy czerwca przedstawią jego aktualizację. Łączny obszar nie będzie mógł być mniejszy niż obecnie, a w dokumencie będą musiały zostać uwzględnione uwagi strony społeczno-przyrodniczej. Aktualizacja powinna także zachować ideę ochrony najcenniejszych drzewostanów oraz uwzględniać prowadzenie prac przez lokalne przedsiębiorstwa leśne – ZUL.
Powstanie „mapa drogowa” do tworzenia lasów społecznych dla 9 największych aglomeracji w Polsce – Warszawy, Łodzi, Poznania, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Trójmiasta, Szczecina, Bydgoszczy/Torunia. Ograniczenie wycinek sprawi, że wiodącą funkcją tych lasów będzie funkcja społeczna.
W MKiŚ przygotowana zostanie także „mapa drogowa” dla obszarów cennych przyrodniczo.
Do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przekazane zostanie polecenie dotyczące przeprowadzenia analizy możliwości rezygnacji z rębni całkowitych w terminie do końca maja br.

Podsumowanie Ogólnopolskiej Narady o Lasach
Podczas konferencji prasowej podsumowano najważniejsze rekomendacje, które zostały wypracowane podczas Ogólnopolskiej Narady o Lasach w dniach 22-23 kwietnia 2024 r. Wydarzenie to było pierwszym w historii, które umożliwiło tak szeroki dialog społeczny w sprawie polskich lasów. Przy stołach dyskusyjnych i roboczych spotkali się m.in. przedstawiciele strony społecznej, przyrodniczej, leśnicy, przedsiębiorcy, samorządowcy i naukowcy. Pierwsze rekomendacje zostały ogłoszone w trakcie spotkania z dziennikarzami.

– Dziękuję tym, którzy razem z nami pracowali nad nową filozofią zarządzania lasami ważnymi przyrodniczo i społecznie w Polsce. To było bardzo dobre spotkanie, które pozwoliło wypracować szereg rekomendacji, które będą kontynuowane – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig – Kloska podczas spotkania prasowego.

Sztuką dobrego zarządzania jest wsłuchiwanie się w głos wszystkich zainteresowanych stron. Podczas Ogólnopolskiej Narady o Lasach spotkały się strony o różnych interesach, różnych poglądach i ideach. Jestem zbudowana tym, jak uczestnicy Ogólnopolskiej Narady o Lasach ten dialog prowadziły – podsumowała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Plan ochrony lasów ważnych społecznie wokół polskich metropolii oraz „mapa drogowa” dla obszarów cennych przyrodniczo
Jedną z kluczowych rekomendacji wypracowanej podczas Ogólnopolskiej Narady o Lasach jest stworzenie planu ochrony dla lasów na terenie kraju o wiodącej funkcji społecznej.

Przygotujemy mapę drogową do tworzenia lasów społecznych dla 9 największych aglomeracji – Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Trójmiasto, Szczecin, Bydgoszcz/Toruń. Chcemy ograniczyć tam wycinki, dając tym lasom nową, wiodącą funkcję – funkcję społeczną. Będą one służyć 5,6 mln okolicznych mieszkańców – powiedziała minister Paulina Hennig-Kloska.

– Prace nad tworzeniem lasów społecznych w 9 lokalizacjach aglomeracyjnych będą prowadzone w zespołach złożonych z przedstawicieli właściwych nadleśnictw, regionalnej i generalnej dyrekcji Lasów Państwowych, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, strony społeczno-przyrodniczej, przemysłu drzewnego, lokalnych usług leśnych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa, a także samorządu. Systemowe rozwiązania regulujące zasady dialogu ograniczą ryzyko konfliktów na etapie realizacji gospodarki leśnej – wskazał wiceminister Mikołaj Dorożała.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych do 25 czerwca 2024 przedstawi wypracowane zmiany kierunkowe na podstawie rekomendacji ONoL i prac zespołów lokalnych ze wskazaniem konkretnych obszarów lasów zakwalifikowanych jako społeczne na terenie danej dyrekcji regionalnej LP.

Podczas Ogólnopolskiej Narady o Lasach osiągnęliśmy kompromis pomiędzy Lasami Państwowymi a stroną społeczną i przyrodniczą co do funkcji przyrodniczych lasów. Dziś stoimy przed szansą powiększenia w Polsce liczby rezerwatów. Liczymy na stworzenie kilkuset nowych – dodał.

Aktualizacja moratorium na ograniczenie wycinki lasów
– Moratorium będzie kontynuowane – do 15 czerwca Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przygotuje jego aktualizację, opierając się na zasadach, że łączny obszar objęty moratorium nie może być mniejszy niż obecnie, aktualizacja powinna zachować ideę ochrony najcenniejszych drzewostanów oraz uwzględniać prowadzenie prac przez lokalne przedsiębiorstwa leśne, a nowy dokument powinien uwzględniać uwagi strony społeczno-przyrodniczej do zaproponowanej aktualizacji – ogłosiła minister Paulina Hennig-Kloska.

Minister dodała także, że do Lasów Państwowych zostanie przekazane polecenie dot. przeprowadzenia analizy możliwości rezygnacji z rębni całkowitych, które budzą znaczne kontrowersje społeczne.

W kontynuowaniu moratorium nie przewidujemy rewolucji, jednak każda aktualizacja będzie wymagała zgody strony przyrodniczej i strony społecznej. Robimy to po to, aby maksymalnie dopasować je do aktualnej rzeczywistości lokalnej i posłuży rozwiązaniom systemowym – dodał wiceminister Mikołaj Dorożała.

Podczas konferencji prasowej podjęto także temat pisma do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wycofania wniosków sądowych dotyczących organizacji przyrodniczych, które protestowały przeciw wycinkom w lasach w ciągu ostatnich lat.

Natomiast od maja br. rozpoczną się konsultacje wewnątrz resortu klimatu i środowiska w sprawie rozporządzenia dotyczącego zaprzestania spalania pełnowartościowego drewna w energetyce zawodowej. Jest to odpowiedź na postulaty dwóch grup – ekologów i przemysłu drzewnego.

~źródło: www.gov.pl