Forgot Password

KONTAKT

Wydawnictwo Inwestor sp. z o.o.
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 42
e-mail: info@wydawnictwoinwestor.pl
tel. 58 531 27 53

Prezes zarządu:
Zbigniew Owsiak

Wiceprezes zarządu:
Rafał Sidor

Redaktor naczelny:
Rafał Sidor
rafal.sidor@gpd24.pl

Sekretarz redakcji:
Karolina Falgowska
karolina.falgowska@gpd24.pl
tel. 519 516 110

Redaktor prowadzący:

Bartosz Szpojda
bartosz.szpojda@gpd24.pl
tel. 606 788 120

Dziennikarze:

Tomasz Bogacki
tomasz.bogacki@gpd24.pl
tel. 603 764 478

Małgorzata Gackowska
malgorzata.gackowska@gpd24.pl
tel. 607 373 966

Współpracownicy:

Janusz Bekas
janusz.bekas@gpd24.pl
tel. 519 516 113

Katarzyna Orlikowska
katarzyna.orlikowska@gpd24.pl

dr inż. Czesław Dembiński
czeslaw.dembinski@gpd24.pl

Redakcja:
listy@gpd24.pl

Opiekunowie klienta:
Grzegorz Pastwa
grzegorz.pastwa@gpd24.pl
tel. 519 516 106

Damian Kargul
damian.kargul@gpd24.pl
tel. 519 516 104

Mariusz Wroński
mariusz.wronski@gpd24.pl
tel. 519 516 108

Karolina Falgowska
karolina.falgowska@gpd24.pl
tel. 519 516 110

Korekta:
Sylwia Wojtanowska
sylwia.wojtanowska@gpd24.pl

Kierownik działu graficznego dtp :
Wiesław Dobosz

Dział graficzny dtp/IT :
Katarzyna Łukowicz
Jacek Mroczkowski

Sekretariat:
Katarzyna Kaszubowska
katarzyna.kaszubowska@wydawnictwoinwestor.pl

Dział prenumeraty:
prenumerata@gpd24.pl

© Copyright by Wydawnictwo Inwestor.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywaniaskrótów i niezbędnych zmian.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz maprawo do odmowy ich publikacji bez podania przyczyny. Reprodukcja lub przedruk we wszelkich mediach tylko za zgodą wydawcy.

Powrót
Messenger
E-mail
Zamów prenumeratę