Montaż paneli na pokryciu dachowym obniża koszty robocizny

Montaż paneli na pokryciu dachowym obniża koszty robocizny

Skandynawskie panele dachowe lite, przeznaczone do deskowania dachów, zostały docenione przez jury Złotego Medalu Targów Budma 2024.

Na Złoty Medal tegorocznych Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma 2024 w Poznaniu zasłużył Panel dachowy lity szwedzkiego koncernu leśno-drzewnego SÖDRA, zgłoszony do konkursu przez spółkę Sodra Polska. W naszym kraju reprezentuje ona tego jednego z największych w Europie producentów drewna konstrukcyjnego certyfikowanego, pulpy celulozowej i energii powstałej z produktów ubocznych przerobu drewna.

Efekt innowacyjności

Ten najnowszy produkt jest wynikiem nieustannie prowadzonych przez zakłady tego koncernu prac nad rozwojem racjonalnego zagospodarowania drewna skandynawskiego, by tak je ulepszyć, aby uzyskane produkty odpowiadały na rosnące oczekiwania klientów. Pamięta się jednocześnie o zmieniających się wyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i wydajności oraz efektywności swojej produkcji.

W poszczególnych zakładach Södra, położonych w różnych regionach Szwecji i od niedawna także w Finlandii, prowadzone są nieustannie inwestycje technologiczne, mające zapewnić efektywniejszy, ale też mniej energochłonny przerób drewna, żeby uzyskać więcej wyrobów drzewnych wyższej jakości, wytworzonych w sposób zrównoważony zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska.

Dzięki temu Södra ma w swojej ofercie wiele nowoczesnych materiałów drzewnych, stosując innowacyjne zastosowania i zaawansowane technologicznie procesy przetarcia drewna i jego pogłębionej obróbki. To pozwala na użycie szwedzkiego drewna świerkowego i sosnowego do produkcji większej ilości oraz bardziej zaawansowanych technicznie produktów niż kiedykolwiek wcześniej.

Przykładem takiego innowacyjnego produktu są właśnie skandynawskie panele dachowe lite przeznaczone do deskowania dachów, docenione przez jury Złotego Medalu Targów Budma 2024.

Szybki montaż jest tańszy

„Panel dachowy lity” jest innowacyjnym produktem na rynku krajowym, który charakteryzuje się wysoką jakością i wytrzymałością. Zastosowane rozwiązanie, dzięki unifikacji, lekkości, gładkości powierzchni oraz naturalnej wytrzymałości tarcicy, znacznie przyspiesza proces montażu paneli na pokryciu dachowym, wpływając na redukcję kosztów robocizny.

– Dzięki obustronnemu procesowi strugania, panele mają też ograniczoną podatność na grzyby, a przede wszystkim na potencjalne rozprzestrzenianie się ognia – podkreśla Bartosz Golak, dyrektor handlowy w Sodra Polska.

Deskowanie dachów jest dobrze znaną technologią wykonywania poszycia z pojedynczych desek, jednak pracochłonność tego procesu skłania inwestorów do sięgania po inne technologie, pomimo niewątpliwych zalet deskowania tarcicą. To nastawienie zmienia nowy produkt, oferowany już przez Sodra Polska, albowiem zamiast pojedynczych desek można stosować fabrycznie wykonane panele dachowe lite, będące tarcicą połączoną w zestawy o szerokości 540 mm i grubości netto 20 mm (nominalnie 22 mm) oraz 23 mm (nominalnie 25 mm), poddane dwustronnemu struganiu.

Układanie panelu o standardowej długości 3600, 4200 oraz 4800 mm, co stanowi wielokrotność rozstawu krokwi w pokryciach dachowych: 900, 800 i 700 mm, nie tylko przyspiesza proces deskowania, ale dzięki przeprowadzonym wcześniej procesom strugania desek pozwala na uzyskanie wyrównanej powierzchni poszycia. 

Zdrowe warunki użytkowania konstrukcji dachowej

Panele dachowe lite do deskowania poddane są procesowi strugania wyrównującego w celu wytworzenia wyrównanej górnej płaszczyzny bazowej, co wpływa na zabezpieczenie przed uszkodzeniem stosowanych w budownictwie powłok ochronnych w postaci membran i folii ochronnych. Nade wszystko wpływają na powstanie idealnie równej płaszczyzny dachu, niezależnie od zastosowanego materiału – dachówka, gont, blacha itp.

Dzięki unifikacji, lekkości, gładkości powierzchni oraz naturalnej wytrzymałości tarcicy, znacząco przyśpieszony jest proces montażu paneli na pokryciu dachowym. Niska gęstość drewna (400-450 kg/m3) gwarantuje stabilne i zdrowe warunki użytkowania konstrukcji dachowej, poprzez wytworzenie wysokojakościowej, spójnej i wytrzymałej płaszczyzny izolacyjnej oraz nośnej dachów tradycyjnych, wiązarowych domów mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Skandynawski świerk zapewnia wysoką jakość

Surowiec drzewny, z którego wykonywane są panele okładzinowe, to materiał o wysokich walorach konstrukcyjnych, spełniający oczekiwania wykonawców konstrukcji dachowych. Skandynawskie panele okładzinowe wykonywane są bowiem z tarcicy z drewna świerkowego i charakteryzują się wysoką jakością i wytrzymałością.

– Sodra Polska poprzez swoje działania uzupełnia braki rynkowe w zakresie stabilnego drewna okładzinowego z tarcicy iglastej w klasach VI (według normy szwedzkiej) – stwierdza Bartosz Golak. – Skandynawskie panele dachowe lite do deskowania dachów stanowią część oferowanego przez Sodra Polska wolumenu materiałowego, który charakteryzuje się wysoką jakością zastosowanego materiału drzewnego, wynikającą z warunków wzrostowych szwedzkiego świerka. Oferowana przez Sodra Polska skandynawska tarcica konstrukcyjna oraz panele okładzinowe do deskowania dachów posiadają certyfikaty w ramach międzynarodowych standardów FSC oraz PEFC. Dostarczana świerkowa tarcica konstrukcyjna poddawana jest procesowi suszenia, co skutkuje obniżeniem tonażu w transporcie morskim i kołowym. Kompleksowe dostawy generują w tym wypadku niższe szkody ekologiczne dla środowiska, a wykorzystanie pełnej ładowności ciężarówek (47-50 m3) minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko. Jednocześnie prowadzona polityka sprzedaży skandynawskiej tarcicy konstrukcyjnej pozwala na optymalne planowanie dostaw i odbioru drewna przez klientów.

Snickare monterar en bit av underlagsspontlucka på ett tak.

Dostępne również płyty okapowe

Nowy produkt wytwarzany jest przez zakład Södra Timber w Torsås, należący do Grupy Södra Wood, i sprzedawany jest pod nazwą handlową Södralucka. Spełnia wymogi szwedzkich przepisów AMAHus11 i VilmaBas, będących ogólnobranżową bazą danych znormalizowanych produktów drzewnych o zadeklarowanych właściwościach. Posiada obrobioną maszynowo rowkowaną powierzchnię po obydwu stronach. Szerokość pióra wynosi 10 milimetrów. Oprócz standardowych płyt poszyciowych producent i jego polski przedstawiciel oferują również płyty okapowe, które są przystosowane do tego, że w okapie dachowym widać spód panelu. Na zamówienie produkowane są także płyty poszyciowe o grubości 23 mm, stosowane do pasmowego krycia dachów o małym nachyleniu, oraz płyty poszyciowe o niestandardowych długościach. Mogą być łączone na tej samej kratownicy, od okapu do kalenicy.

Producent zapewnia o swoich dużych możliwościach wytwórczych w zakresie paneli dachowych litych, ponieważ jako jeden z największych w Szwecji tartaków produkuje rocznie 1,6 mln m3 produktów z tarcicy. Są one piłowane, strugane i impregnowane na potrzeby budownictwa i innych prac budowlanych, a także do produkcji mebli i podłóg. Surowiec do produkcji pochodzi od prawie 52 000 właścicieli lasów, którzy zdecydowali się zostać członkami stowarzyszenia spółdzielczego Södra. Södra Timber kupuje surowiec od swoich spółdzielców, który efektywnie przetwarza.

Wyższe wskaźniki jakościowe paneli

Na zlecenie Sodra Polska jedno ze specjalistycznych laboratoriów przeprowadziło niedawno badania właściwości mechanicznych paneli dachowych litych, w wyniku którego stwierdzono, że zgłoszone do badań wyroby wykazują wyższe wskaźniki jakościowe w odniesieniu do wymagań referencyjnych tarcicy budowlanej.

„W podsumowaniu stanu jakościowego drewna i deskowania z drewna litego,  stanowiących konstrukcję paneli drewnianych dla połaci zadaszenia budynków, ustalonym na podstawie dokonanych pomiarów oraz przeprowadzonych oględzin, stwierdzono, że nie występują braki w przygotowaniu powierzchni deskowania paneli połaci dachowej, których stan ograniczałby użyteczność wyrobu” – czytamy w sprawozdaniu. „Przeprowadzone badania drewna panelu dachowego wskazują, że strugana powierzchnia zmniejsza ryzyko deformacji w trakcie wystawienia na czynniki atmosferyczne, ograniczając podatność na spękania w strukturze płaszczyzny oraz deformacje wynikające ze zmian równowagi wilgotnościowej drewna. Zrównanie płaszczyzny prawej poprawia znacząco jakość powierzchni i jej dostosowanie do zabezpieczeń membranowych.

Dokonane analizy i pomiary grubości oraz szerokości tarcicy, potwierdziły zgodny z wymaganiami stan tarcicy, z wykazanymi odchyłkami w pojedynczych deskach poszczególnych rzędów deskowania + 1 mm w strefie płaszczyzny lewej, kwalifikujących je jako stabilne wymiarowo i wyrównane na całej długości i szerokości panelu.

Weryfikacja stopnia nasilenia wad struktury drewna panelu wskazuje zgodność z poziomem spełnienia obowiązujących normatywów i zasad dostosowania do wymagań instalacji pokryć dachowych tarcicy w klasie nie niższej niż 3 (VI wg SK)”.

Z cenionego surowca nie tylko

innowacyjne panele Gwarancją najwyższej jakości paneli jest świerk skandynawski, który rośnie w surowych warunkach klimatycznych, które kształtują uzyskiwanie wysokiej wytrzymałości oferowanej przez drewno konstrukcyjne. Tarcica ze Skandynawii, dzięki niskim przyrostom rocznym, określającym równomierną strukturę rozkładu gęstości i wytrzymałości, zapewnia wysoką pozycję jakościową w porównaniu do drewna rosnącego w cieplejszym klimacie. Drewno posiada bardziej ścisłą strukturę niż te same gatunki środkowo- i zachodnioeuropejskie. Stabilność wymiarowa stanowi dodatkową cechę podnoszącą rangę skandynawskiej tarcicy, a jej walory podwyższają nieustannie prowadzone prace nad rozwojem racjonalnego zagospodarowania drewna skandynawskiego w Grupie SÖDRA. Efektem są panele dachowe lite czy CLT produkowane w zakładzie w Värö, świadczące o poszukiwaniu przez Södra i Sodra Polska rozwiązań i innowacji, które wynikają z potrzeb zgłaszanych przez klientów oraz globalnego rozwoju rynku drewna litego i przetworzonego. Wprowadzane innowacje odpowiadają wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i wydajności. Södra, wdrażając do produkcji innowacyjne produkty, stara się tworzyć zamknięty cykl przeróbczy. Tartaki wytwarzające tarcicę konstrukcyjną przekazują poprodukcyjne pozostałości celulozowniom, które produkują też energię cieplną i elektryczną na potrzeby tartaków i okolicznych odbiorców. Tak dzieje się w dużych zakładach w Mönsterås i Värö.  

~Janusz Bekas