Eksperci przybliżą strategię działań firm i branży drzewnej

Eksperci przybliżą strategię działań firm i branży drzewnej

Trzecie Forum Przemysłu Drzewnego, organizowane przez powermeetings.eu w dniach 13-14 czerwca w Warszawie, zapowiada się równie interesująco jak edycje w minionych dwóch latach.

Nowa sytuacja polityczna, zmienione kierownictwo Lasów Państwowych, a z drugiej strony – kolejny rok zmniejszonego popytu na produkty drzewne w kraju i na europejskich rynkach, spadek cen na wyroby i wzrost cen za surowiec oraz zmieniające się decyzje organów Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska i klimatu powodują, że nie brakuje tematów do dyskusji i jest potrzeba przekazania interesujących branżę informacji przez specjalistów z różnych dziedzin.

Na Forum Przemysłu Drzewnego, współorganizowanym pod patronatem  branżowych stowarzyszeń i mediów, zawsze jest podejmowany szeroki zakres tematów interesujących branżę leśną i drzewną. Jest obecnie potrzeba skoncentrowania się na tematyce rynku drewna, jego potencjale, cenach, prognozach oraz tak aktualnych sprawach jak certyfikacja lasów i produktów drzewnych. To doskonała i jedyna w kraju płaszczyzna inspiracji i wymiany poglądów oraz sformułowania postulatów, które stwarza Forum Przemysłu Drzewnego, na które przyjmowane są już zapisy. 

Silny filar polskiej gospodarki

Branża drzewna odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce. Bezpośrednio zatrudnia ona ponad 400 tysięcy osób, co stanowi znaczący udział w rynku pracy. Dodatkowo, istnieje wiele firm współpracujących z sektorem drzewnym, co generuje kilkadziesiąt tysięcy dodatkowych miejsc pracy. Dla wielu lokalnych społeczności praca w branży drzewnej jest jedyną dostępną alternatywą zarobkową.

Co więcej, wpływ branży drzewnej na gospodarkę kraju jest znaczący. Odpowiada ona za aż 11% PKB indukowanego, co podkreśla jej istotną rolę w rozwoju gospodarczym. Cały łańcuch dostaw związany z przemysłem drzewnym jest rozbudowany i ściśle powiązany z innymi sektorami gospodarki, co dodatkowo wzmacnia jej znaczenie.

Współczesne wyzwania i potencjał ekologiczny

Przetwarzanie drewna na różnorodne produkty nie tylko przyczynia się do rozwoju gospodarki, ale także do ochrony środowiska naturalnego. Drewno jest naturalnym surowcem odnawialnym. Nie wpływa negatywnie na środowisko, w przeciwieństwie do wielu innych rodzajów surowców. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne, które stawiają przed branżą drzewną spore wyzwanie.

Wszystkie organizacje i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców z tej branży są otwarte na dialog z rządzącymi, bo branża drzewna w Polsce stoi przed ogromnym wyzwaniem dotyczącym zmian klimatycznych. Odpowiednie inwestycje w nowoczesne technologie oraz badania naukowe mogą przyczynić się do dynamicznego rozwoju sektora, który w minionym roku zabiegał o utrzymanie certyfikacji FSC przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.

Nowe kierunki w zarządzaniu LP

Przedstawiciele Lasów Państwowych zostali poproszeni o przedstawienie danych dotyczących pozyskania surowca i zasad jego sprzedaży w najbliższych latach. Nie grozi nam wylesianie, albowiem decyzje o pozyskaniu drewna nie zapadają z dnia na dzień, a odbywają się na podstawie 10 letnich planów. Tylko czy nadal zależeć one będą wyłącznie od decyzji jednostek LP? Spodziewana nowelizacja Ustawy o lasach ma stworzyć możliwość zaskarżenia planu urządzenia lasu na drodze postępowania sądowo-administracyjnego.  Projekt nowelizacji ma na celu usunięcie sprzeczności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.   

Import, eksport i kwestie ekonomiczne

Znacząco zmalał import surowca drzewnego z rynku wschodniego, ale czy zmalał eksport krajowego drewna na zagraniczne rynki? Wiadomo natomiast, że branża narzeka na napływ tarcicy z kilku krajów, konkurujących cenowo z wyrobami krajowych wytwórców. Tartakom, producentom płyt drewnopochodnych, sklejek, opakowań, zakładom usług leśnych, firmom dostarczającym technologię oraz wyroby drzewne – domy, stolarkę otworową, materiały podłogowe, zrębki i pelety oraz inne produkty drzewne, mocno także doskwierają wciąż wysokie stopy procentowe oraz  inflacja. Więc problemom ekonomicznym i finansowym poświęcone zostaną odrębne prezentacje specjalistów.

– Przygotowywany przez powermeetings.eu oraz partnerów program prezentacji na pewno zainteresuje tartaczników, leśników, przedstawicieli firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno, zakładów usług leśnych, producentów materiałów drzewnych i surowców, gotowych wyrobów, ale także dostawców maszyn i technologii dla tej branży – mówi Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermeetings.eu. – Powinni więc skorzystać z naszego zaproszenia na to Forum, gdyż na wiele pytań i wątpliwości będzie można uzyskać odpowiedzi w trakcie prezentacji oraz podczas spotkań networkingowych od przedstawicieli Lasów Państwowych, stowarzyszeń branżowych oraz menedżerów firm i grup produkcyjnych, handlowych i zakupowych. Istotną częścią Forum będzie dyskusja panelowa, a drugiego dnia – warsztaty na wybrany temat. To wszystko pozwoli uczestnikom wybrać strategię działań swoich firm i branż na najbliższy okres – dodaje Renata Kałużna.

Szczegóły i rejestracja dostępne są pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-przemyslu-drzewnego/ .

FPD 2024 to trzecia edycja jedynego w Polsce wydarzenia dedykowanego dla całego przekroju rynku – firm skupionych wokół przemysłu drzewnego i wykorzystujących drewno w swojej działalności.
– 2 dni konferencji
– 20+ prelegentów
– znakomite grono uczestników – praktyków reprezentujących wiele branż wykorzystujących drewno w działalności swojej firmy
– kolacja networkingowa
warsztaty
– wieczorne spotkanie networkingowe poprzedzające konferencję

~artykuł promocyjny