Wood Trade wprowadza innowacyjny pellet drzewny

Wood Trade wprowadza innowacyjny pellet drzewny

Wood Trade, partnerstwo firm Biomasa Partner Group SA, Hamar A.M. Benedykcińscy Sp. Jawna, oraz sfinansowane przez holding INWE za pośrednictwem WT Invest Sp. z o.o., uruchomiło produkcję innowacyjnego pelletu drzewnego w Bytnicy (woj. lubuskie). Ich autorska technologia, wzbogacona o naturalne dodatki, zapewnia wysoką jakość i niską zawartość popiołu, jednocześnie zwiększając dostępność ekologicznego opału na rynku.

Innowacyjność procesowa zakładu w Bytnicy polega zarówno na produkcji pelletu wzbogaconego o naturalne i ekologiczne dodatki mające istotny wpływ na poprawę parametrów produktu, jak i na wytwarzaniu pelletu z dotychczas niewykorzystywanego na ten cel surowca. Proces dozowania dodatków oraz doboru surowca do produkcji jest własnym, autorskim rozwiązaniem Wood Trade, ujętym w zgłoszeniu patentowym.

– Spółka Wood Trade jest właścicielem praw własności intelektualnej, związanej z realizacją projektu oraz patentu nr 237071, dotyczącego zestawu urządzeń do powstawania pelletu – informuje Andrzej Kaszczyński, Prezes Zarządu Biomasa Partner Group SA. W zgłoszeniu patentowym opisano innowacyjny proces produkcji pozwalający na precyzyjne aplikowanie dodatków wzbogacających pellet. Efektem realizacji projektu w ramach opatentowanego rozwiązania, było stworzenie innowacyjnej linii technologicznej ze specjalnym modułem sitowym, dzięki któremu wyselekcjonowany surowiec wzbogacany naturalnymi dodatkami, wpływa znacząco na podwyższenie parametrów technicznych innowacyjnego pelletu – dodaje.    

W ramach realizacji projektu, Spółka Wood Trade współpracowała z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Instytutem Technologii Drewna oraz Instytutem Nafty i Gazu. Nasza współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu dotyczyła m.in. założeń projektowych, a kluczowe dla projektu badania były realizowane w laboratoriach uniwersytetu. Instytut Technologii Drewna wspierał Wood Trade w zakresie badań jakości surowca, a INiG prowadził szeroko zakrojone badania naturalnych, ekologicznych dodatków wzbogacających pellet – zaznacza Magdalena Rosiak, V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzająca w Biomasa Partner Group SA. 

Zaangażowanie w ochronę środowiska

Misja Spółki Wood Trade odzwierciedla zaangażowanie na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W ramach misji został wyznaczony priorytet, jakim jest nieustanna ochrona środowiska naturalnego, umacnianie więzi z naturą oraz pełniejsze wykorzystanie jej bogactw.

– Naszym celem, od początku powstania Spółki, było opracowanie nowego produktu – wzbogaconego o dodatki pelletu drzewnego, produkowanego z dotychczas niezagospodarowanego surowca. Podejmując ten wysiłek, chcemy wnieść swój wkład na rzecz troski o środowisko naturalne. Wierzymy, że nasze działania przyniosą wymierne korzyści w postaci zwiększonej świadomości ekologicznej oraz w znaczny sposób wpłyną na ograniczanie dewastacji środowiska naturalnego – przedstawia Mariusz Benedykciński, Prezes Zarządu firmy Hamar.

Innowacyjny pellet drzewny, produkowany w zakładzie w Bytnicy, spełnia wymagania konsumentów pod względem jakości i kaloryczności, będąc jednocześnie przyjaznym dla środowiska. Dzięki nowej technologii, produkt charakteryzuje się niską zawartością popiołu, wysoką wartością opałową, wyższą wytrzymałością mechaniczną oraz najwyższą jakością, zapewnioną przez zastosowanie naturalnych dodatków.

Korzenie biznesowe Spółki Wood Trade wywodzą się z przemysłu drzewnego – jest ona wspólnym przedsięwzięciem firm Biomasa Partner Group SA oraz Hamar A.M. Benedykcińscy, współfinansowanym przez WT Invest z Grupy INWE. Zdobyte przez przedsiębiorstwa wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji, dostęp do surowca, znajomość branży i rynku, nawiązane relacje biznesowe oraz wysoki poziom kompetencji, stanowią doskonałe podwaliny do dalszego rozwoju Wood Trade.
Biomasa Partner Group SA
Jest wiodącym producentem i preferowanym dostawcą: ekologicznego, wydajnego i certyfikowanego pelletu drzewnego En Plus A1 PL 027, pelletu ze słomy: energetycznego, do produkcji biogazu i ściółkowego, brykietu drzewnego, surowca do produkcji pelletu, biomasy drzewnej na cele energetyczne oraz tarcicy sosnowej, wykorzystywanej do produkcji mebli, okien i innych wyrobów drewnianych. Przedsiębiorstwo konsekwentnie rozwija własne zakłady produkcyjne zlokalizowane w Runowie Pomorskim, Ząbkowicach Śląskich i Chociwlu. Swoje produkty dostarcza na rynek polski oraz na rynki zagraniczne w całej Europie. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie transportu, spedycji i logistyki.
Hamar A.M. Benedykcińscy
To producent drewnianych wyrobów architektury ogrodowej, drewna konstrukcyjnego, desek podłogowych i boazeryjnych, działający głównie w obszarze rynków eksportowych. Posiada prężnie działające zakłady przetwórstwa drzewnego (tartaki), zlokalizowane w miejscowościach Górzyn, Pocierzyn i Bytnica. Przedsiębiorstwo, dzięki wieloletniej tradycji, posiada ugruntowaną pozycję na rynku wyrobów z drewna.

~kafal