Badania IKEA nad bioklejami

Badania IKEA nad bioklejami

Przejście z klejów opartych na paliwach kopalnych na biologiczne będzie etapowe, a celem jest, aby większość fabryk produkujących płyty drewnopochodne w łańcuchu dostaw IKEA używała klejów, które mają mniejszy wpływ na klimat.

Znalezienie nowych rozwiązań w zakresie klejów jest jednym z głównych założeń IKEA, mających na celu zmniejszenie śladu środowiskowego i klimatycznego przez Grupę. Obecnie prawie 90 proc. klejów, które stosowane są przez IKEA, jest wykorzystywanych do produkcji płyt wiórowych i pilśniowych, z których tworzone są meble.

5 proc. śladu klimatycznego całego łańcucha dostaw IKEA jest związane z użyciem kleju w materiałach płytowych – mówi Andreas Rangel Ahrens, szef ds. klimatu w Inter IKEA Group. – Celem jest zmniejszenie wykorzystania kleju opartego na paliwach kopalnych o 40 proc. i dzięki temu redukcja emisji gazów cieplarnianych z kleju o 30 proc. do 2030 roku.

Najbardziej znaczący wpływ na ślad klimatyczny IKEA mają materiały użyte do produkcji, a spośród nich materiały drewnopochodne – dodaje Venla Hemmilä, inżynier ds. materiałów i technologii w szwedzkiej IKEA. – Jednym z kluczowych obszarów wpływu jest stosowanie kleju syntetycznego na bazie paliw kopalnych w produkcji płyt. Prawie wszystkie płyty drewnopochodne na świecie są produkowane z jego użyciem. Dlatego zaczęliśmy intensywne badania nad skalowalnymi bioalternatywami o mniejszym śladzie klimatycznym.

Wiele prób i wyzwań

Wieloletnie badania laboratoryjne prowadzone przez IKEA miały na celu znalezienie bioalternatywnych rozwiązań dla powszechnie stosowanych klejów opartych na paliwach kopalnych.

To duży i ważny krok dla IKEA, nad którym pracujemy od ponad 10 lat – zaznacza Venla Hemmilä. – Potwierdza to potrzebę stosowania większej ilości klejów o znacznie mniejszym negatywnym wpływie na klimat. Mamy nadzieję, że zainspiruje to inne firmy do pójścia tą drogą.

Jednak podróż w kierunku znalezienia bardziej zrównoważonego rozwiązania w zakresie kleju nie była pozbawiona wyzwań. Venla Hemmilä i jej zespół napotkali szereg przeszkód, z których największą była konieczność przestrzegania pięciu najważniejszych aspektów projektu: funkcji, formy, jakości, trwałości i niskiej ceny.

Produkcja płyt z klejami na bazie biologicznej nie jest niczym niezwykłym, ale są one drogie – stwierdza Venla Hemmilä. – Wyzwaniem było znalezienie alternatyw w rozsądnej cenie i o wymaganej jakości. Następnie musieliśmy udowodnić, że faktycznie te kleje działają i przekonać do nich przemysł, który od lat używa tradycyjnych klejów.

Zespół IKEA prowadził badania z różnymi materiałami pochodzenia roślinnego, testując jakość każdej alternatywy w realnym zastosowaniu do produkcji płyt.

Zaczęliśmy od produkcji płyt w skali laboratoryjnej i porównywania ich właściwości, a następnie powoli przeszliśmy do skali fabrycznej – wyjaśnia Venla Hemmilä.

Pierwsze zastosowanie w fabryce na Litwie

Przejście z klejów opartych na paliwach kopalnych na biologiczne ma być etapowe, a celem jest, aby większość fabryk produkujących płyty w łańcuchu dostaw IKEA używała klejów, które mają mniejszy wpływ na klimat do 2030 r.

W Kozłowej Rudzie na Litwie pierwsza fabryka IKEA Industry wykorzystuje już w produkcji na dużą skalę system kleju wykonany ze skrobi technicznej z kukurydzy. Równolegle prowadzone są liczne próby z innymi systemami klejowymi.

Klej w płytach drewnopochodnych odpowiada za 5 proc. śladu klimatycznego w IKEA – konkluduje Andreas Rangel Ahrens. – Wraz ze wzrostem wykorzystania drewna pochodzącego z recyklingu i dążeniem do produkcji w 100 proc. z energii odnawialnej, znalezienie bioalternatyw w zakresie klejów jest kamieniem milowym na naszej drodze do uczynienia produktów drewnopochodnych bardziej zrównoważonymi. Aby umożliwić przejście na stosowanie kleju w 100 proc. pochodzenia biologicznego, IKEA niedawno uruchomiła program akceleracyjny, aby pilotować nowe rozwiązania w zakresie klejów z partnerami zewnętrznymi.

~ tekst: Katarzyna Orlikowska

fot.: IKEA