Dremasilesia 2024 – spotkajmy się na targach!

Dremasilesia 2024 – spotkajmy się na targach!

W dniach 19-21 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się pierwsze z trzech kluczowych wydarzeń z cyklu DREMA TOUR: Dremasilesia. To doskonała okazja dla mniejszych przedstawicieli branży do spotkań i rozmów z liderami sektora drzewno-meblarskiego.

Po kilku latach powracamy do naszych śląskich korzeni, gdzie rozpoczęła się historia targów Dremasilesia. Wydarzenie będzie odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania przedstawicieli rynku:

Obecnie zauważalne są kluczowe trendy, takie jak: wzrost świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju, rosnące zainteresowanie ekologią oraz dynamiczny rozwój technologii, zwłaszcza automatyzacji i sztucznej inteligencji. Firmy skupiają się na dostarczaniu bardziej ekologicznych rozwiązań, wykorzystują innowacyjne technologie, a także oferują specjalistyczne usługi dopasowane do potrzeb świadomych klientów. To wszystko będzie można zaobserwować podczas zaplanowanych wydarzeń w ramach DREMA Tour 2024 – mówi Andrzej Półrolniczak, dyrektor targów DREMA i Dremasilesia – Przyszłość przemysłu drzewno-meblarskiego będzie zależała od wielu czynników, w tym zmieniających się oczekiwań konsumentów, postępujących technologicznych innowacji i przepisów regulacyjnych. Firmy, które będą elastyczne i gotowe na dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, będą miały większe szanse na sukces.

W ramach modułu AKADEMIA uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać ze strefy konferencyjnej, w której odbędą się prelekcje, warsztaty i debaty ze specjalistami. Zaproszeni eksperci poruszą tematy związane z zapobieganiem negatywnych skutków kryzysu m.in. poprzez robotyzację oraz automatyzację zakładów produkcyjnych, czy promocję polskich firm na arenie międzynarodowej. Ważnym zagadnieniem będzie także zrównoważony rozwój, którego idea przyświeca wydarzeniom objętym certyfikatem New European Bauhaus. Zapotrzebowanie na zrównoważone i ekologiczne produkty można zaobserwować w oczekiwaniach klientów.

W module POKAZÓW uczestnicy targów będą mogli  obserwować pracę maszyn i narzędzi do obróbki drewna w praktyce. Wydzielona przestrzeń pozwoli wystawcom zademonstrować najnowsze rozwiązania technologiczne, odpowiadające na potrzeby rynku oraz bieżące trendy. Wyroby, które zostaną stworzone w trakcie trzech dni wydarzenia zostaną przekazane na szczytny cel.

Strefa TARGOWA to odpowiednie miejsce do zaprezentowania swojej oferty przed potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz możliwość odbycia licznych rozmów i spotkań, które sprzyjają jednoczeniu i współpracy polskich oraz zagranicznych przedstawicieli branży.

Partnerem strategicznym dla trasy jest magazyn The Tools i Narzędzioholicy.pl

Bilety oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.dremasilesia.pl