Jak konflikt w Ukrainie wpłynie na prosperowanie sektora drzewno-meblarskiego?

Jak konflikt w Ukrainie wpłynie na prosperowanie sektora drzewno-meblarskiego?

Łącznie Rosja i Białoruś odpowiadają za ok. 1/3 wolumenu importu produktów branży drzewnej na polski rynek. Szacuje się więc, że całkowite zahamowanie importu z Rosji i Białorusi tarcicy oraz płyt drewnopochodnych, z powodu nałożonych na te kraje sankcji, przełoży się w krótkim terminie na zmniejszenie dostępności tych dwóch grup produktowych na polskim rynku o ok. 10-15 proc.

– Białoruś jest istotnym dostawcą produktów i surowców dla polskiej branży drzewnej i meblarskiej – wyroby z drewna stanowią 1/4 wartości importu z Białorusi do Polski, a meble 6,9%.

– Sektor drzewny jest jednym z kluczowych sektorów produkcyjnych Białorusi. Lasy zajmują blisko 40% powierzchni kraju i w 100% stanowią własność publiczną. Największym podmiotem na rynku przetwórstwa drewna jest koncern Bellesbumprom, zrzeszający około 50 firm z całego kraju.

– Z Białorusi pochodzi 26,8% wolumenu drewna i wyrobów z drewna importowanych do Polski.

– Rola Rosji w całości polskiego importu jest większa niż Białorusi – odpowiada za 5,7% dostaw, z czego większość stanowią surowce energetyczne. Mniejsza jest jednak rola tego państwa w dostawach drewna i wyrobów z drewna – Rosja odpowiada za 5,3% polskiego importu tej grupy produktowej. W strukturze dostaw dominują płyty drewnopochodne oraz tarcica. Szczególnie silne uzależnienie od dostaw z Rosji widać na rynku sklejki i arkuszy fornirowanych – aż 30,4% wolumenu importu pochodzi z tego kierunku.

– 2 marca 2022 r. Unia Europejska zaakceptowała sankcje wprowadzające zakaz importu z Białorusi m.in. produktów sektora drzewnego. Ze względu na wyłączenie Rosji z systemu SWIFT, a także nasilający się bojkot towarów produkowanych w Rosji, dostawy z tego kierunku również ulegną zmniejszeniu. Problemy będą również nasilać zaburzenia w transporcie przez Białoruś i Rosję (odpływ kierowców; obawy przed realizacją dostaw). W konsekwencji zmniejszy się podaż produktów branży drzewnej na polskim rynku, szczególnie tarcicy i płyt drewnopochodnych. Należy jednak pamiętać, że za zdecydowanie większą część podaży płyt drewnopochodnych i drewna przetartego odpowiada produkcja krajowa – import stanowi ok. 25% rynku tarcicy i ok. 28% rynku płyt.

– Szacuje się, że całkowite zahamowanie importu z Rosji i Białorusi przełoży się w krótkim terminie na zmniejszenie dostępności tarcicy i płyt drewnopochodnych na polskim rynku o ok. 10-15%.

– Sankcje nałożone na Białoruś będą mieć wpływ nie tylko na importerów płyt drewnopochodnych, ale również samych producentów płyt w Polsce, którzy do produkcji wykorzystują zrębkę drzewną sprowadzaną w zdecydowanej większości z Białorusi – w przypadku zrębki iglastej Białoruś odpowiada za ponad 80% importu.

– Ukraina odpowiadała za 9,5% wolumenu importu produktów branży drzewnej do Polski w 2021 r. W strukturze importu tej grupy towarowej widać mniejszy udział płyt drewnopochodnych aniżeli w przypadku Białorusi i Rosji, większy jest natomiast udział wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.

– Agresja rosyjska ogranicza zdolność ukraińskich firm do realizacji dostaw, wpływa również na działalność polskich firm posiadających zakłady produkcyjne na terytorium Ukrainy (kilka dużych polskich firm z sektora drzewno-meblarskiego posiada fabryki w Ukrainie). Niektóre firmy już po kilku dniach od eskalacji działań wojennych wstrzymały lub zamknęły pracę fabryk. Firmy sygnalizują również odpływ pracowników i trudności w transporcie. Niewykluczone są również zaburzenia w zaopatrzeniu w surowce i energię.

(źródło: Departament Analiz Ekonomicznych PKO BP)

Import drewna i wyrobów z drewna do Polski. źródło: Eurostat (dane styczeń-listopad 2021 w ujęciu wolumenowym), PKO Bank Polski
Udział Rosji i Białorusi w wolumenie importu wybranych produktów do Polski. źródło: Eurostat (dane styczeń-listopad 2021), PKO Bank Polski