Przemysł 4.0 w branży stolarki budowlanej

Przemysł 4.0 w branży stolarki budowlanej

Kongres Stolarki Polskiej to wydarzenie, na którym stojące przed branżą stolarki budowlanej wyzwania, dzięki zaangażowaniu uczestników, znajdują konkretne rozwiązania.

Kolejne odsłony, organizowanego przez Związek Polskie Okna i Drzwi, Kongresu Stolarki Polskiej i podejmowane tam decyzje mają wpływ na przyszłość rodzimego sektora stolarki budowlanej. Renoma, jaką cieszy się wydarzenie sprawia, że biorą w nim udział nie tylko właściciele i kadra zarządzająca firm, lecz również reprezentanci świata biznesu, nauki i polityki. Już niebawem uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu spotkają się, aby wspólnie rozmawiać o najważniejszych tematach związanych z funkcjonowaniem branży. X Kongres Stolarki Polskiej odbędzie się 23-24 maja w hotelu Warszawianka w Jachrance. Program merytoryczny kongresu tworzą trzy bloki tematyczne, opracowane przez złożoną z ekspertów Radę Programową.


– Na kolejnych kongresach podejmujemy rozmowy o przyszłości branży stolarki budowlanej – mówi Paweł Wróblewski, dyrektor Związku POiD. – To najważniejsze wydarzenie w branży stolarki budowlanej w Polsce pozwala na wyznaczenie dalszych kierunków rozwoju sektora. Posłużą temu dyskusje prowadzone w ramach bloków tematycznych kongresu. W tym roku będą one dotyczyć Przemysłu 4.0, wykorzystania SMART rozwiązań, a także zagadnień marketingowych związanych ze skutecznym dotarciem do odbiorców z młodego pokolenia.
Pierwszy blok tematyczny, zatytułowany „Przemysł 4.0 w branży stolarki budowlanej”, poświęcony zostanie omówieniu zagadnień związanych z czwartą rewolucją przemysłową. Robotyzacja, automatyzacja czy też sztuczna inteligencja nierozerwalnie już kojarzą się z działaniami producentów z branży stolarki budowlanej, stając się siłą napędową zmian i dostosowania produktów do współczesnych oczekiwań rynku. Uczestnicy tego bloku tematycznego, dzięki wystąpieniom ekspertów i zaprezentowaniu case study, dowiedzą się m.in., jakie możliwości, ale też bariery rozwoju związane są z Przemysłem 4.0, jakie są praktyczne przykłady wdrożeń tego typu rozwiązań w polskich firmach i z jakich systemów wsparcia można korzystać w tym zakresie.


Nowoczesne, SMART rozwiązania będą przedmiotem rozmów prowadzonych w ramach bloku tematycznego: „Stolarka SMART – przyszłość branży. Trendy światowe, producent – punkty handlowe, montaż”. Przedstawione zostaną światowe trendy i ich wpływ na ofertę produktową firm z branży, a także to, jak tematykę produktów SMART, na bazie swoich odmiennych doświadczeń, postrzegają różni uczestnicy rynku. Caste study na przykładzie działających w sektorze stolarki budowlanej przedsiębiorstw pozwoli zaś uczestnikom na zapoznanie się m.in. z tym, jak w praktyce wygląda proces wprowadzania SMART rozwiązań i jak przebiega współpraca firm w tym zakresie. Nie zabraknie również dyskusji panelowej z udziałem ekspertów, którzy porozmawiają o tym, w jaki sposób kreować produkty przyszłości, a Robert Konieczny, z pracowni KWK PROMES, światowej sławy architekt, opowie o SMART stolarce w architekturze przyszłości. Drugiego dnia kongresu zrealizowany zostanie trzeci blok tematyczny poświęcony zagadnieniom marketingowym: „Jak sprzedawać więcej i drożej, gdy Twoim handlowcem staje się SMARTfon?”, podpowie dr Łukasz Srokowski z Instytutu Millenials. Panel ten wyjaśni m.in., jak producent stolarki może skutecznie sprzedawać swoje produkty młodym pokoleniom i w jaki sposób dostosować komunikaty do odbiorcy. Uczestnicy kongresu dowiedzą się m.in., jak z bardzo trudnego, młodego klienta zrobić zwolennika marki i produktu, czy też dlaczego w procesie sprzedaży niezbędne jest wykorzystanie emocji.
– Poprzednie edycje Kongresu Stolarki Polskiej zaowocowały realizacją niezwykle ważnych dla naszej branży działań, czego przykładami są chociażby uzgodnienie zakresu Branżowego Programu Promocji czy też powołanie zawodu montera stolarki budowlanej – mówi Paweł Wróblewski. – Na jubileuszową edycję zaplanowaliśmy kolejne tematy i pasjonujące dyskusje. Pragniemy, żeby wspólne rozmowy przełożyły się na decyzje mające wpływ na przyszłość reprezentowanego przez Związek sektora gospodarki.

uf