Mechanizacja od kłody do polana

Mechanizacja od kłody do polana

Automatyczne pilarko-łuparki SpaltFix przerabiają duże ilości kłód na gotowe drewno opałowe, a dostosowane do nich systemy załadunku ułatwiają dodatkowo stałą i nieprzerwaną produkcję

Dzięki pile łańcuchowej o długości 90 cm i hydraulicznemu podwójnemu chwytakowi, agregat tnący piło-łuparki SpaltFix K-650 Vario firmy Posch, dostępny w polskim przedstawicielstwie MASZYNY LEŚNE mgr inż. Jan Kłoda w Puńcowie k. Cieszyna, zapewnia, że każde cięcie, nawet najgrubszych kłód o średnicy do 65 cm, będzie zawsze możliwe. Natomiast minimalną średnicę austriacki producent określił na 15 cm. Zaletami tego rozwiązania są: wysoka wydajność cięcia, niezależne napinanie łańcucha i łatwość serwisowania maszyny, przeznaczonej do precyzyjnej, zautomatyzowanej produkcji drewna opałowego. SpaltFix K-650 Vario może produkować drewno opałowe o żądanej wielkości. Najpierw piła łańcuchowa tnie kłody przesuwające się na przenośniku na określone długości, a rozłupywanie pociętych kawałków kłód realizowane jest następnie w sposób całkowicie zautomatyzowany.

Fot. Maszyny Leśne

Możliwe są różne wersje tej maszyny. Może być ona ustawiona na placu na stałe, i do niej dowożony jest surowiec, ale też możliwe jest przeciągnięcie jej po drogach publicznych do składu surowca i szybkie, zautomatyzowane rozłożenie stołu podawczego oraz taśmowego przenośnika rozłupanego drewna do kontenera czy innego systemu pakowania szczap. Automat piłująco-łupiący dostępny jest także na podwoziu z kabiną. Chroni ona operatora przed kurzem, brudem i hałasem, zaś klimatyzacja lub ogrzewanie postojowe w okresie zimowym czynią pracę przyjemną.

Obsługa operatora maszyny ogranicza się do sterowania za pośrednictwem joysticka procesem centralnie wciąganych kłód i cięciem na żądane długości, a reszta procesu realizowana jest w pełni automatycznie. Interesująca jest możliwość ustawiania krzywych kłód za pomocą manipulatora w optymalny sposób i transportowania ich dalej do agregatu piły. Dzięki profesjonalnemu doprowadzaniu kłód w sposób ciągły podawane są kłody i optymalizowany jest proces na wyjściu do łuparki. W zależności od ilości drewna i średnicy kłód można indywidualnie łączyć przenośniki wzdłużne i poprzeczne.

Hydrauliczna klapa wyrzutowa i standardowy przenośnik buforowy zapewniają płynne przekazywanie kłód do zespołu rozłupującego. Siła rozłupywania wynosi 16 t, a sam nóż do rozłupywania ma kształt litery X. Dzięki temu AutoSplit może rozłupywać kłody na drewno opałowe w sposób całkowicie automatyczny. Aby uzyskać pożądaną wielkość polan, o długości krawędzi od 5 do 15 cm, należy tylko regulować posuw. W ten sposób można produkować jeden rodzaj drewna opałowego dla różnych grup klientów. Producent podaje, że optymalną jakość polan uzyskuje się przy średnicy kłód 25 cm.

Zespół rozłupujący jest wyposażony w sterownik elektroniczny, obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego, który pozwala szybko i łatwo określić długość krawędzi. Czujnik optyczny na taśmie buforującej automatycznie rozpoczyna proces rozłupywania. W przypadku braku odcinków kłód, proces rozłupywania zostaje zatrzymany, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy. Nowa wersja turbo AutoSplit zapewnia około 20 proc. więcej mocy i wydajności. Pozwala to na bardziej wydajną pracę.  

Wielkość produkcji drewna opałowego zależy od średnicy kłody i sposobu jej podawania. Dlatego aby prowadzona obróbka drewna była realizowana jeszcze wygodniej, można zainstalować dodatkowe akcesoria. Dla utrzymania płynnego przebiegu procesów roboczych można zastosować wydajniejszy załadunek kłód.

Odpowiednio dostosowany do warunków system magazynowania drewna gromadzi duże ilości kłód i przechowuje je w gotowości do ciągłej obróbki. W zależności od potrzeb, przenośnik poprzeczny gromadzi możliwie jak największą ilość kłód i przekazuje je za pośrednictwem indywidualizatora, lub bez niego, do przenośnika wzdłużnego, co pozwala na nieprzerwane dostawy drewna do maszyny. Praktyczne przenośniki wzdłużne i poprzeczne do optymalnego załadunku kłód można załadowywać ciągnikiem, wózkiem widłowym lub dźwigiem do załadunku drewna.

Przy przekazywaniu drewna bezpośrednio na przenośnik wzdłużny kłody są oddzielane od siebie automatycznie przez separator lub gwiazdę indywidualizatora.

W przypadku przenośników walcowych kłoda drzewa spoczywa na masywnych walcach i ma miejsce ciągły posuw kłód. W przypadku kłód o średnicy powyżej 55 cm stosowany jest podwójny przenośnik łańcuchowy. Solidny łańcuch z zabierakami ślizga się na bezobsługowych prowadnicach plastikowych. Dostępny jest dla długości 4-6 m.

W przypadku przenośników walcowych kłoda drzewa spoczywa na napędzanych hydraulicznie masywnych walcach. Ich konstrukcja w kształcie litery „V” zapewnia spokojny i stały posuw kłód.Przenośnik poprzeczny przekazuje drewno za pomocą łańcuchów do przenośnika wzdłużnego i – co ważne – wyróżnia się swą sprawnością również przy obróbce krzywych kłód.

~uf