Poprzeczne przecinanie kłód zwiększa przerób i oszczędność drewna

Poprzeczne przecinanie kłód zwiększa przerób i oszczędność drewna

Wstępne formatowanie długich kłód na długość stwarza możliwość dostosowania w linii wszystkich pozostałych maszyn do przetarcia tylko określonego asortymentu.

Wykonując dla producenta palet linię do przetarcia kłód wraz z instalacją pneumatycznego odbioru trocin, linią do zrębkowania i formatowania uciętych elementów na długość oraz końcowego sztaplowania, firma W-IREX zaprojektowała i wykonała system wstępnego poprzecznego formatowania surowca CROSS-CUT, którym interesują się już inne zakłady drzewne.

– Z uwagi na zmniejszający się udział drewna stosowego krótkiego w Lasach Państwowych, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy system wstępnego poprzecznego przecinania kłody – tłumaczy Tomasz Ciura, dyrektor firmy W-Irex. – Kłody po przecięciu na zewnątrz hali, transportowane są poprzez otwór technologiczny do hali przetarcia, gdzie zainstalowana jest linia wyposażona głównie w pilarki taśmowe.

Linia wyposażona jest w kilkudziesięciometrowej długości podajniki do kłód, stanowiące magazyny surowca, o łącznej pojemności 150 m3. Magazyny o tak dużej ładowności umożliwiają rozładunek bezpośrednio z auta, co w dużym stopniu eliminuje transport wewnątrzzakładowy. Wstępne przetarcie kłód realizowane jest na traku pionowym dwupiłowym CZP-2/ZM z mechanicznym odbiorem oflisów oraz systemem obrotu kłód w celu optymalnego ich ustawienia przed procesem piłowania. Pryzmy po wycięciu podawane są na stół rolkowy z napędem, centrator i pilarkę czterogłowicową pionową CZP-4, na której wycinane są kantówki i deski. Ponieważ inwestorem jest producent palet, to głównym asortymentem jest tarcica o długości od 800 do 1200 mm. Kolejnym i już ostatnim etapem przetarcia na linii głównej jest formatowanie na automatycznej optymalizerce, zarówno kantówek, jak i desek na gotowy wymiar oraz ich mechaniczne sztaplowanie.

Fot. Wirex

Linia boczna, gdzie odbywa się przecieranie oflisów, składa się z pilarki pionowej trzygłowicowej i ustawionej tuż za nią pilarki trzygłowicowej poziomej CZ-3.

– Konfiguracja linii oraz wyposażenia ustalana jest indywidualnie, dlatego też nasza linia może być uzupełniona o wielopiłę jedno- bądź dwuwałową – dodaje Tomasz Ciura. – Sterowanie linii odbywa się z kabiny operatora, wyposażonej w system monitoringu, która posadowiona jest na podeście, na wysokości około 2 m. Takie usytuowanie umożliwia operatorowi bardzo dobry widok na całą linię, szczególnie że to on odpowiada za proces przetarcia. Miejsca newralgiczne, niewidoczne dla operatora, uzupełniane są o kamery, tak aby mógł on na bieżąco śledzić poszczególne etapy produkcji.

Nasuwa się pytanie o korzyści zastosowania w linii do przetarcia innowacyjnej przecinarki poprzecznej kłód o zróżnicowanych długościach. Otóż dzięki wstępnemu formatowaniu na długości, zawierające się w tym przypadku pomiędzy 800 a 1200 mm, stworzono możliwość dostosowania wszystkich pozostałych maszyn do przetarcia tylko takiego asortymentu. Zwiększa to przerób surowca, ale całkowita długość linii przetarcia skraca się o przynajmniej 30 proc. Takie kompaktowe rozwiązanie jest bardzo praktyczne dla każdego tartaku, albowiem nigdy w nich za wiele miejsca na procesy przeróbcze i miejsca odkładcze. Poprzeczne przecięcie kłody na wstępnym etapie prowadzi również do większego uzysku surowca drzewnego ze względu na zniwelowanie krzywizn występujących w drewnie. Można zawczasu odcinać krótsze kawałki, w pełni przydatne produkcyjnie, szczególnie u producentów architektury ogrodowej, tarcicy budowlanej i innych wyrobów drzewnych.

Fot. Wirex

System Cross-Cut w podstawowym wyposażeniu umożliwia formatowanie surowca w zakresie długości 2500-4000 mm, średnicy 80-480 mm, a przepustowość bez cięcia wynosi do 600 mm. Piła tarczowa ma średnicę 1200 mm i napędzana jest silnikiem o mocy 15 kW. Zapotrzebowanie całkowite rozwiązania wymaga mocy 24 kW. Podstawowe warianty cięcia to długości 800 i 1200 mm, z możliwością wprowadzania naddatków, płynnej regulacji prędkości cięcia i funkcjami szybkiego powrotu piły po cięciu oraz szybkiego opuszczania do ciętej kłody. Uzupełnienie systemu stanowią dwa tryby wstępnego sortowania kłód: moduł manualny, gdzie to operator decyduje, czy dana kłoda nadaje się do przetarcia, czy też nie spełnia wymagań i należy ją wykluczyć poprzez otwarcie bocznej burty, na którą spadają wykluczone kłody, bądź moduł automatyczny – zainstalowany skaner średnicy umożliwia automatyczne sortowanie kłody według wartości zadanych przez operatora.

Podczas procesu cięcia surowiec jest trzymany przez cztery hydrauliczne szczęki zaciskowe. Przenoszą go podajniki dwułańcuchowe – zintegrowane, o długości 6000 mm – wejściowy i wyjściowy o długości 5000 mm.

Fot. Wirex

Sterowanie realizowane jest z panelu dotykowego 7-calowego, umieszczonego na przestawnym pulpicie operatora. – Oczywiście możliwe jest – dodaje dyrektor – wyposażenie systemu poprzecznego przecinania kłód w mechanizmy i rozwiązania opcjonalne, takie jak inne wymiary cięć, cięcie kłód o długości powyżej 4 m, podajnik wejściowy z funkcją zrzutu ponadnormatywnych kłód, kłód o zbyt małej średnicy, krzywych bądź niespełniających wymagań, do bocznego magazynu oraz z podajnikiem wyjściowym z funkcją zrzutu uciętych kłód do bocznego magazynu surowca do przerobu. Nasza najnowsza realizacja potwierdza w pełni efektywność inwestowania w linię przetarcia z modułem poprzecznego przecinania kłód Cross-Cut.  

~uf