Sektor włoskich technologii wrócił do poziomu sprzed pandemii

Sektor włoskich technologii wrócił do poziomu sprzed pandemii

Na liście największych odbiorców maszyn związanych z obróbką drewna i produkcją mebli „made in Italy” znajdują się Stany Zjednoczone, a następnie Francja i Polska.

Raport opublikowany przez biuro analiz ACIMALL czyli Stowarzyszenia Włoskich Producentów Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Drzewnego potwierdza, że 2021 rok był niezwykle pozytywny dla tego sektora. Produkcja osiągnęła wartość 2,53 mld euro czyli o 36,9 % więcej niż w 2020 roku, o którym wszyscy chcieliby zapomnieć z wielu powodów – nie tylko ekonomicznych. Natomiast w porównaniu do 2019 roku wzrost wartości produkcji wyniósł 11,6 %.

Branża zanotowała także doskonałe wyniki w eksporcie – jego wartość to 1,74 mld euro. Jest to wzrost o 30,8 % w stosunku do 2020 i 10,1 % w odniesieniu do 2019 roku. Również rynek krajowy wykazał oznaki ożywienia notując sprzedaż na poziomie 790 mln euro co daje wzrost o 52,5 % w porównaniu do 2020 i o 15,1 % do 2019 roku.

Z kolei wartość importowanych w ubiegłym roku do Włoch maszyn i urządzeń wyniosła 244 mln euro, to o 59,4 % więcej niż w 2020 i o 21,4 % więcej niż w 2019 roku. Zgodnie z tradycją czyli silną skłonnością włoskich firm do eksportu, saldo wymiany handlowej było również dodatnie i wyniosło 1,496 mld euro – plus 27,1 % do 2020 i 8,5 % do 2019 roku.

Bez znaczącego wpływu kryzys rosyjsko-ukraiński

Liczby z 2021 roku mówią same za siebie, pokazując, że branża technologiczna wyszła z dwóch trudnych lat, wracając do poziomów sprzed pandemii – powiedział Dario Corbetta, dyrektor Acimall. – Zachęty państwowe z pewnością odegrały kluczową rolę, ale nie zmieniły trendu rynkowego. Wzrost, który obecnie obserwujemy, jest napędzany nie tylko zachętami, które zasadniczo spowodowały koncentrację decyzji inwestycyjnych w wąskim przedziale czasowym ale także przez znaczący wzrost rynku, który przywrócił biznes do normalnych wzorców rozwoju. Chcemy więc uspokoić tych, którzy obawiają się, że obecny trend jest dopingowany przez zachęty, a kiedy to okno możliwości się zamknie, będziemy musieli stawić czoła okresowi stagnacji popytu. Takie przekonanie potwierdzają dane gospodarcze z pierwszych miesięcy 2022 roku, które wyraźnie wskazują na strukturalną ekspansję naszego przemysłu, która będzie trwała.

Dane z 2021 roku pozwalają wyciągnąć więcej wniosków na temat włoskiego eksportu, który wzrósł w porównaniu z 2020 i 2019 rokiem. Patrząc na obecną sytuację można stwierdzić, że kryzys rosyjsko-ukraiński spowodował dotychczas jedynie niewielkie ograniczenie włoskiego eksportu. Rosja, Ukraina i Białoruś razem stanowią niewielki udział we włoskim eksporcie – około 5 %, a przepływy eksportowe do tych krajów wydają się być kontynuowane, choć ze znacznym spadkiem. Wiele maszyn do obróbki drewna nie znajduje się w kategorii „sprzętu podwójnego zastosowania”, który można wykorzystać do produkcji materiałów bojowych, więc nie są one objęte obowiązującym embargiem, a wszystkie części zamienne podlegają ograniczeniom.

Trudna do przewidzenia przyszłość

Patrząc na analizę ACIMALL z 2021 roku można sporządzić ranking krajów na podstawie ich zainteresowania technologiami „made in Italy” związanymi z obróbką drewna i produkcją mebli. Lista ta nie dziwi, potwierdzając stabilność regionów, w których włoska produkcja jest najbardziej ceniona. Pierwsze miejsce zajmują Stany Zjednoczone (164,2 mln euro, plus 13,9 % w stosunku do 2020 roku), a następnie Francja (118,2 mln, plus 10,3 %) i Polska (110,6 mln euro, plus 34 %). Niemcy zajmują czwarte miejsce na liście „krajów-klientów”, z wydatkami na włoskie maszyny w wysokości 106,3 mln euro, co stanowi wzrost o 11 % w porównaniu z 2020 rokiem. Następne są: Wielka Brytania (81,3 mln plus 56 %), Hiszpania (76,2 mln plus 62,3 %), Rosji (67,3 mln plus 102,4 %). Chiny, które złożyły zamówienia we Włoszech za 60,1 mln euro są jedynym krajem z pierwszej dziesiątki z tendencją spadkową o 19 %. Listę zamykają Belgia (na dziewiątym miejscu z 56,6 mln euro, plus 18,4 %) i Austria (54,5 mln, plus 36,6 %). Podsumowując, możemy powiedzieć, że wszystkie liczby sugerują, że pozytywny trend utrzyma się i w tym roku, chociaż zakłócenia łańcucha dostaw i nieprzewidywalne wydarzenia związane z konfliktem rosyjsko-ukraińskim i rozwojem globalnej pandemii Covid-19 mogą potasować karty jeszcze raz.

Z niecierpliwością czekamy na targi Xylexpo w październiku tego roku – podsumował Dario Corbetta. – Będą one doskonałą okazją do sprawdzenia kondycji naszej branży i trendów w międzynarodowych przepływach handlowych.  

Maszyny do obróbki drewna i produkcji mebli: bilans za 2021 rok

                                                           Wartość                    % Różnica                  % Różnica

                                                          (mln euro)                  2021/2020                  2021/2019

Produkcja                                           2,530                           +36.9                            +11.6

Eksport                                               1,740                           +30.8                            +10.1

Rynek krajowy                                     790                           +52.5                            +15.1

Import                                                    244                           +59.4                            +21.4

Saldo eksport/import                      1,496                           +27.1                              +8.5

Eksport włoskich maszyn do obróbki drewna i produkcji mebli

                                              Wartość                        % Różnica                            % Różnica          

                                          (million euro)                  2021/2020                           2021/2019          

USA                                         164.2                               +13.9                                      -17.1              

Francja                                   118.2                               +10.3                                       +4.4

Polska                                     110.6                               +34.0                                     +27.1

Niemcy                                   106.3                               +11.2                                       +3.9

Wielka Brytania                    81.3                               +56.0                                     +37.3

Hiszpania                                 76.2                               +62.3                                       +2.0

Rosja                                         67.3                            +102.4                                     +78.0

Chiny                                         60.1                                -19.0                                        -3.9

Belgia                                        56.5                               +18.4                                       +0.3

Austria                                      54.5                               +36.6                                     +30.0

~ Tomasz Bogacki