Sortowanie desek z wykorzystaniem skanera jest szybkie i niezawodne

Sortowanie desek z wykorzystaniem skanera jest szybkie i niezawodne

Usprawnienie procesu sortowania pod względem wymiarów i klas desek paletowych na ostatnim etapie rozkroju kłody.

Produkcja i sprzedaż opakowań drewnianych oraz ich transport to od 2005 r. główny profil działalności spółki GAMBEX, Michała i Tomasza Gołąbków, z Zagórcza w gminie Brąszewice (woj. łódzkie). Jest ona jednym ze znaczniejszych w tym regionie producentów opakowań drewnianych, opierając swój rozwój o maksymalne mechanizowanie i automatyzowanie procesów produkcyjnych na każdym etapie produkcji tarcicy i jej wykorzystania na palety EPAL i jednorazowe oraz drewniane skrzynie.

– Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowo-handlowym, rozwijającym swoją działalność, skierowaną zarówno do odbiorców krajowych, jak i zagranicznych – mówi Michał Gołąbek, współwłaściciel spółki. – Posiadamy certyfikat EPAL i spełniamy wymagania fitosanitarne IPPC w zakresie wielokomorowego suszenia wyrobów z drewna, potwierdzone certyfikatem. Zdecydowaliśmy się na stworzenie profesjonalnej linii rozkroju drewna, z wykorzystaniem linii przetarcia firmy STRAVIS. Koordynująca nasze przedsięwzięcie firma Tradein Technology Artur Owczarek zaproponowała nam wdrożenie linii skanującej deski paletowe dla usprawnienia procesu ich sortowania na ostatnim etapie rozkroju kłody. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie skanera QSCAN 604 i rozwiązania lubelskiej firmy Woodinspector.

Działanie automatycznych zdmuchiwaczy w zupełności wystarcza, aby skaner pracował prawidłowo przez 8 godzin pracy.

Normy EPAL wymagają od producenta tego typu palet odpowiedniej jakości materiału, więc konieczne jest wysortowanie desek w klasach 1, 2 i 3.

– Do tej pory czynność ta była wykonywana przez pracowników – mówi Michał Gołąbek. – Wymagała pewnego doświadczenia i podejmowania powtarzalnych decyzji o zakwalifikowaniu kolejnych desek do odpowiedniej klasy. To praca ręczna, więc czasochłonna, i niekiedy trudno jednoznacznie szybko ocenić klasę deski. Aktualnie na końcu linii sortowania pracują jedynie pracownicy odpowiedzialni za sztaplowanie materiału, ponieważ szybciej i w sposób niezawodny, powtarzalny, klasyfikowaniem deski paletowej w standardzie EPAL zajmuje się skaner.

Skaner QSCAN został zainstalowany w linii przecierania kłody i sortuje według klas deski o wymiarach 100 x 1200 i 145 x 1200 mm z szybkością 70 szt./min. W programie skanowania są zapisane dopuszczalne wady drewna oraz oczekiwane parametry jakościowe i wymiarowe, więc pod tym kątem urządzenie skanujące dokonuje inspekcji geometrii desek, ich wymiarów, wykrywa pozostałości kory i oflisu. Obraz przekroju desek jest też widoczny na monitorze skanera.

Sortowanie według klas desek o wymiarach 100 x 1200 i 145 x 1200 mm jest realizowane z szybkością 70 szt./min.

Użytkownik ocenia, że skuteczność tych czynności przekracza 99 proc. Rzadko kwestionowana jest jakaś nieprawidłowość desek na etapie odkładania na palety do przewiezienia na stanowiska zbijania palet EPAL.

– Choć sortowana deska jest mokra, ma dużo trocin i żywicy – dodaje Michał Gołąbek – to urządzenie skanujące działa niezawodnie. Standardową procedurą jest umycie dolnej szyby skanera przed rozpoczęciem zmiany. Potem działanie automatycznych zdmuchiwaczy w zupełności wystarcza, aby skaner pracował prawidłowo przez 8 godzin pracy. Nie dostrzegamy w tym zakresie żadnych problemów.

Pytamy gospodarza, jak z perspektywy zakładu wyglądał proces wdrożenia skanera Woodinspector QSCAN 604?

– Przyznam, że szybkość instalacji i uruchomienia skanera firmy Woodinspector miło nas zaskoczyła – słyszymy w odpowiedzi. – Wdrożenie było podzielone na trzy etapy. Przekazaliśmy 100 sztuk desek firmie Woodinspector dla wykonania niezbędnych prób i opracowania programu skanowania z uwzględnieniem naszych wymagań, a następnie przystąpiono do wstępnego rozruchu linii. Sprawnie przebiegły korekcje ustawień i inspekcja już u nas, na miejscu, ale też korzystaliśmy ze zdalnego wsparcia specjalistów dostawcy w okresie rozruchu i potem, już podczas pełnej produkcji. Dzisiaj można stwierdzić, że parametry desek paletowych w ich bieżącej produkcji są dobre i niezmienne, więc codzienna praca z wykorzystaniem skanera sprowadza się jedynie do jego uruchomienia przez operatora.

Na końcu linii sortowania pracują jedynie pracownicy odpowiedzialni za sztaplowanie materiału.

Właściciele spółki, zachęceni dobrymi rezultatami sortowania desek paletowych ze względu na wymiary i oflisy, planują dalszy rozwój procesu sortowania deski i zwiększanie wydajności. – Będziemy wespół z firmą Tradein Technology wykonywać działania podwyższające efektywność wdrożonego rozwiązania – mówi rozmówca. – Jesteśmy w trakcie zamówienia bardziej wydajnego układu podawania desek do skanera oraz systemów automatycznego ich sztaplowania. Skaner na chwilę obecną pracuje z wydajnością 60-70 proc. swoich możliwości, właśnie ze względu na zbyt mało wydajny system podawania desek. I dlatego chcemy ten element usprawnić, żeby zwiększyć efektywność inwestycji, którą można polecić innym producentom palet drewnianych.

~Janusz Bekas