Dwa wydarzenia – jeden cel!

Dwa wydarzenia – jeden cel!

W dniach 12-15 października 2022 roku na terenie FieraMilano-Rho pojawi się nowy, duży koncept wystawienniczy poświęcony technologii produkcji – efekt partnerstwa BI-MU i Xylexpo.

W czasach bezprecedensowych wyzwań, także wystawienniczych, oba wydarzenia zaoferują nowy scenariusz, gdzie operatorzy będą mieli okazję znaleźć fachową wiedzę, rozwiązania i pomysły, realizując wspólny cel:

produkcję przy użyciu coraz bardziej zrównoważonych i wydajnych metod, zgodnie z zasadami Przemysłu 4.0.

Dwa wydarzenia BI-MU i Xylexpo – organizowane odpowiednio przez Ucimu-Sistemi per produrre – Stowarzyszenie Włoskich Producentów Obrabiarek, Urządzeń i Automatyki – oraz Acimall, Stowarzyszenie Włoskich Producentów Maszyn do Obróbki Drewna – łączą siły.

33.BI-MU (odbywająca się co dwa lata wystawa obrabiarek, robotyki i automatyki, produkcji dodatkowej, technologii cyfrowych i pomocniczych) oraz Xylexpo (odbywająca się co dwa lata wystawa technologii obróbki drewna i komponentów dla przemysłu meblarskiego) zostaną zaprezentowane jako odrębne, ale uzupełniające się wydarzenia. Ta decyzja poszerzy grono potencjalnych zwiedzających dla wystawców, zainteresowanych obydwoma wydarzeniami.

Oprócz różnorodnej oferty technologicznej, odwiedzający będą mieli dostęp do bogatej agendy wydarzeń dodatkowych m.in. debat na tematy technologiczne i ekonomiczne istotne dla obu sektorów, a także prezentacji, seminariów i konferencji. Szczególną uwagę organizatorzy poświęcą tematom cyfrowym i zrównoważonemu rozwojowi, dwóm kluczowym koncepcjom dla przyszłego rozwoju przemysłu i gospodarki światowej. W tym scenariuszu dwa światy, które spotkają się w Mediolanie w październiku 2022 roku, przejdą ewolucję, która będzie widoczna podczas wspólnego wydarzenia.

~kafal