MŚP uratowane przed kryzysem?

MŚP uratowane przed kryzysem?

71 proc. polskich małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało z różnych form pomocy państwowej w ramach ochrony przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 – wynika z najnowszego badania Bibby MSP Index, przeprowadzonego przez Bibby Financial Services.

Większość MŚP borykała się w minionym półroczu z problemem płynności finansowej i dlatego zdecydowała się skorzystać z rozwiązań finansowych ją wspierających. Najpopularniejsze okazały się subwencje w ramach Tarczy Finansowej. Blisko 50 proc. badanych przedsiębiorców potwierdziło skorzystanie z tej formy pomocy. Ponad jedna czwarta wskazała na zwolnienia z opłat ZUS na 3 miesiące oraz na dofinansowanie do pensji pracowników. Zaledwie kilka firm skorzystało z takich rozwiązań, jak świadczenia postojowe, ulgi w opłatach czynszu za użytkowanie nieruchomości samorządowych, pożyczki płynnościowe POIR, subwencje z ARP czy gwarancje BGK.

Tarcza, tarcza… i co dalej?
Badanie Bibby MSP Index przyniosło również odpowiedź na pytanie, jak małe i średnie przedsiębiorstwa widzą swoją sytuację w kolejnych miesiącach w kontekście wygaszania przez rząd działań pomocowych. 46 proc. przedsiębiorców nie spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji, 19 proc. uważa, że ich sytuacja się nie zmieni, a 27 proc. oczekuje pogorszenia. Całkiem spora jest też grupa zdezorientowanych – 9 proc., którzy nie wiedzą, czego się spodziewać.
Przewaga optymistów jest w tzw. pozostałej działalności, czyli wśród firm handlowo-usługowych, prowadzących zdywersyfikowaną działalność (67 proc. nie oczekuje pogorszenia) oraz w usługach (55 proc.). Dość dobre nastroje
w tej kwestii panują również w branży produkcyjnej (46 proc.) i w budownictwie (43 proc.).

image description

Dostęp do finansowania zewnętrznego
Co piąty ankietowany przedsiębiorca zaobserwował zaostrzenie rygorów instytucji finansowych i stwierdził, że obecnie trudniej jest otrzymać finansowanie. 31 proc. nie stwierdza zmian w dostępie do finansowania, a 46 proc. nie ma na ten temat zdania, ponieważ w ostatnim czasie nie ubiegało się o kredyt czy leasing.
Najwięcej trudności z dostępem do finansowania zgłosiły firmy budowlane. 35 proc. badanych uważa, że jest trudniej otrzymać środki. Z kolei firmy produkcyjne i handlowe najrzadziej spotykały się z odmową finansowania.

Płynność finansowa w najbliższych miesiącach
Poprzednie badanie Bibby MSP Index przeprowadzone zostało w kwietniu, na samym początku lockdownu. Wówczas wiele firm obawiało się utraty płynności finansowej – 48 proc. badanych twierdziło wówczas, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy ich
płynność finansowa pogorszy się, a kolejne 24 proc. nie było w stanie podać żadnej prognozy, ze względu na panującą niepewność.
Obecnie aż 67 proc. spodziewa się, że ich płynność finansowa pozostanie stabilna, a co dziesiąty przedsiębiorca oczekuje nawet poprawy.
Ciekawym faktem jest natomiast sytuacja branży usługowej, w której aż 81 proc. badanych przedsiębiorców uważa, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy ich płynność finansowa nie zmieni się lub nawet wzrośnie.
Warto jednak pamiętać, że w dobrze prowadzonym biznesie należy dbać o dywersyfikację źródeł finansowania i weryfikację kontrahentów. l

~Jerzy Dąbrowski
Autor artykułu jest prezesem
Bibby Financial Services.