Największym odbiorcą polskiego drewna są Niemcy

Największym odbiorcą polskiego drewna są Niemcy

Ile drewna z Polski trafia do rodzimych firm, a ile jest eksportowana oraz jak te wielkości zmieniły się na przestrzeni minionych lat? O tym pisze Departament Analiz Ekonomicznych PKO BP w swoim najnowszym monitorze branżowym.

– W latach 2016-2021 średnie roczne pozyskanie drewna użytkowego w Polsce oscylowało wokół 39 mln m3 – podaje w swojej najnowszej analizie sektorowej PKO BP.

W latach 2017-2018 było wyższe, co było wynikiem wiatrołomów (2017: +8% r/r; 2018: +3% r/r), i co przełożyło się na wyższy eksport surowca w tych latach, a szczególnie w 2018 (wzrost eksportu o 91%). W 2019 wolumen eksportu drewna użytkowego spadł o 17% do 4,4 mln m3, jednak stosunek eksportu do krajowego pozyskania surowca utrzymał się na podniesionym poziomie (11,5% vs 7% w latach 2016-2017). W 2021 eksport drewna użytkowego wyniósł 4,9 mln m3 (+11% r/r), co stanowiło 12,7% krajowego pozyskania tego surowca.

Brak jest jeszcze danych o pozyskaniu drewna w 2022 r., jednak na podstawie wielkości oferty sprzedaży PGL LP na 2022 r. (41,1 mln m3 vs 40,2 mln m3 na 2021) można założyć, że było ono nieznacznie wyższe niż w 2021. Dane za 1-3q22 pokazały natomiast spadek eksportu drewna z Polski o 15,8% r/r i wzrost importu aż o 43,2% r/r.

Eksport

– Od 2018 średni roczny eksport drewna wyniósł 4,7 mln m3, a import 2 mln m3, co przekładało się na dodatnie saldo wymiany handlowej w tej grupie surowcowej – podaje PKO BP.

Zdecydowana większość drewna pozyskiwanego w Polsce zaspokaja potrzeby krajowych przetwórców. Według danych FAO w 2021 pozyskano w Polsce 43 mln m3 drewna okrągłego (+6% r/r)1, a 2,4 mln m3 sprowadzono z zagranicy (-21% r/r). Na eksport trafiło 5,1 mln m3 surowca (+8,4% r/r), co odpowiadało 12% krajowego pozyskania. Zasób drewna na rynku, rozumiany jako wielkość produkcji powiększonej o import i pomniejszonej o eksport surowca, osiągnął zatem poziom 40,3 mln m3 (+3,6% r/r), z czego 89% stanowiło drewno użytkowe (tj. 35,9 mln m3; +4,2% r/r).

Eksport drewna surowego z Polski do Chin nasilił się w 2018 (+496% r/r) i 2019 (+167% r/r), a 2020 był jedynym rokiem, w którym Chiny odpowiadały za największą część polskiego eksportu drewna (45%). Warto podkreślić, że przed 2018 rokiem do Państwa Środka trafiała znikoma ilość surowca z Polski, a ponad 2/3 eksportu realizowano na rynku niemieckim. W okresie I-III kwartał 2022 roku Chiny były drugim największym importerem drewna z Polski, z udziałem na poziomie 20% i znacznym spadkiem wolumenu względem poprzedniego roku, a 78% eksportu drewna z Polski trafiło na rynki unijne, głównie do Niemiec (38%; -4% r/r) i Słowacji (13%; -1% r/r).

Import

Najwięcej drewna surowego trafia obecnie do Polski z Czech i Niemiec. W okresie I-III kwartał 2022 r. kraje te odpowiadały za odpowiednio 37% i 28% dostaw. Wysoka aktywność eksportowa tych państw w ostatnich latach wynikała z dużej podaży drewna pokornikowego. Obecnie ta podaż już się kurczy, szczególnie na rynku czeskim. W okresie tym samym okresie wyraźnie zwiększyła skalę dostaw drewna na polski rynek Litwa (+69% r/r) i Niemcy (+58% r/r). Interesującym przypadkiem jest Łotwa, która w 2021 r. eksportowała znikomą ilość surowca do Polski, a w I-III kwartale 2022 r. odpowiadała już za 8% dostaw. Na kolejnych pozycjach są państwa skandynawskie i Słowacja.

~ kor