Ogromne podwyżki cen prądu dla przedsiębiorców – jak sobie z tym poradzić?

Ogromne podwyżki cen prądu dla przedsiębiorców – jak sobie z tym poradzić?

Sytuacja na świecie sprawia, że przedsiębiorcy łapią się za głowę, a przy niepewności sytuacji gospodarczej kolejną barierą dla prowadzenia biznesu wydaje się również wzrost cen za energię. Nowe prognozy cen energii dla przedsiębiorców nie pokazują nic dobrego – niektóre z nich mówią o nawet kilkusetprocentowych podwyżkach! Na szczęście na horyzoncie pojawi się szansa dla biznesu.

Od początku roku przedsiębiorcy zmagają się ze wzrostem cen energii, co bezsprzecznie odbija się na prowadzonej przez nich działalności.

Wielu przedsiębiorców radzi sobie ze wzrostem cen za energię, podwyższając ceny za swoje produkty oraz usługi, tym samym obarczając odbiorców końcowych problemem na rynku energii. Z perspektywy rozwoju firmy nie jest to najlepsza taktyka – mimo że przedsiębiorstwo w ten sposób może poradzić sobie ze zwiększonymi rachunkami, to wzrost cen za produkt/usługę odbija się na osłabieniu pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

Dla kogo kredyt ekologiczny?

W takiej sytuacji najlepiej, aby przedsiębiorstwo realnie zbadało swoje potrzeby i zastanowiło się nad rozwiązaniami alternatywnymi, jak na przykład inwestycja w OZE. I tu pojawia się możliwość dla przedsiębiorców w postaci kredytu ekologicznego, który stanowi realną szansę dla biznesu, zwłaszcza w perspektywie długofalowej.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, a także small mid- oraz mid-caps będą mogli sięgnąć po środki unijne na finansowanie inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury. Przewiduje się, że kredyt ekologiczny z dotacją BGK zostanie uruchomiony w trybie konkursowym już w 2023 r. Jego oferta skierowana jest do podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski i spełniają kryteria postawione przedsiębiorstwom z sektora MŚP, a także z sektora small-mid caps (do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3 000 pracowników).

Zwiększenie energooszczędności procesów

Celem kredytu ekologicznego jest wsparcie tych przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć modernizacje dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych. Za takie działania uznaje się inwestycje w modernizację posiadanej infrastruktury, na przykład linii technologicznej, budynków, budowli oraz inwestycje w instalację OZE lub inwestycje w modernizację istniejącej już instalacji OZE, wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo na własny użytek. Wdrożone przez przedsiębiorstwo modernizacje będą musiały cechować się minimalnym 30-proc. progiem w kwestii oszczędności energii w zakresie termomodernizacji budynków i/lub oszczędności energii w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Kredyt ekologiczny cechuje się założeniami charakterystycznymi dla dotacji unijnych, a co za tym idzie dofinansowanie można wykorzystać jedynie na pokrycie kosztów kwalifikowalnych inwestycji – za takie koszty uznaje się te, które będą służyć modernizacji infrastruktury.

Przykładowymi inwestycjami może być termomodernizacja budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, jak hale produkcyjne, magazyny, budynki biurowe; zakup energooszczędnych lub wymiana/modernizacja dotychczasowych maszyn, urządzeń i całych linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie; zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii; modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia itp. pod kątem energooszczędności, a także instalacje OZE i urządzenia do magazynowania energii wytworzonej we własnym zakresie źródeł odnawialnych.

Przewidywana alokacja na działania w podjętych projektach to 462 mln EUR, natomiast maksymalny poziom dofinansowania na spłatę kredytu ekologicznego udzielonego przez bank kredytujący to do 70 proc. inwestycji. Intensywność wsparcia zależy od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę – na większe dofinansowanie będą mogli liczyć przedsiębiorcy z regionów, których poziom rozwinięcia jest niższy.

Pewna dotacja z Euroliderem

Jako wyspecjalizowana firma doradcza, Eurolider zachęca do kontaktu już teraz. Pozwoli to ocenić szanse uzyskania wsparcia oraz wcześniejsze odpowiednie przygotowanie i aplikowanie o nawet 70-proc. wsparcie na planowane do realizacji inwestycje. Eurolider posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich projektów i szeroką wiedzę w obszarze działań ekologicznych, w tym w zakresie wdrażania modernizacji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw. W swoim portfolio ma wiele projektów wyróżniających się na tle konkurencji, które zostały wysoko ocenione przez Komisje, a wśród nich warto wskazać następujące: „Rozwój przedsiębiorstwa P.P.H.U. MEBLOMARK za pomocą termomodernizacji obiektu, modernizacji procesów produkcji i oświetlenia”, „Poprawa efektywności energetycznej Zakładu ADAMUS w Głuszynie” oraz „Poprawa efektywności energetycznej i innowacyjne procesy produkcji szansą na rozwój Sławomir Bylicki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BYLICKI”.

Wskazane inicjatywy uzyskały wysokie wsparcie, co było możliwe dzięki solidnie przygotowanym projektom wspólnie ze specjalistami z firmy Eurolider.  

***

Eurolider Sp. z o.o. Dofinansowania UE dla firm

ul. Ołtaszyńska 39, 53-010 Wrocław

+48 518 762 317

+48 501 017 737

dotacje@eurolider.pl