Startuje Koalicja Termomodernizacji

Startuje Koalicja Termomodernizacji

Program Czyste Powietrze staje się szansą dla poprawy koniunktury na krajowym rynku stolarki otworowej zaś powstała Koalicja Termomodernizacji ma pomóc w skorzystaniu z tej dotacji i jej szerszym rozpowszechnieniu.

Dane rynkowe nie pozostawiają złudzeń – nastroje konsumenckie są na fatalnym poziomie a liczba zezwoleń na budowę spada z miesiąca na miesiąc. Jest jednak szansa na ratowanie popytu na stolarkę w nowym roku. Wszystko za sprawą powstającej branżowej Koalicji Termomodernizacji.

Nadzieją termomodernizacja

Ostatnie sygnały mówią o tym, że 12-letni okres hossy w branży stolarki otworowej kończy się. I nadchodzą czasy trudniejsze – być może będzie to kilka miesięcy a być może kilka kwartałów. I na te trudniejsze czasy sektor musi się przygotować.

Jednym z działań jest skierowanie uwagi w stronę remontów i procesów termomodernizacji. Dlatego branża powinna zintensyfikować działania polegające na uświadamianiu i edukowaniu o korzyściach jakie daje wymiana starej stolarki okiennej na nową, energooszczędną.

Jeśli ruszy rynek termomodernizacji to spadek obrotów firm rynku stolarki wynikający z zapaści sektora nowego budownictwa będzie dużo mniejszy – podkreśla Rober Klos, właściciel Centrum Analiz Branżowych, współzałożyciel Związku Polskie Okna i Drzwi.

Rynek termomodernizacji w wielu krajach europejskich stymulowany jest przez rządowe programy dofinansowania. Dlatego ważne, aby w naszym kraju ten temat został mocniej rozpropagowany.

Nasza Koalicja Termomodernizacji chce przyczynić się do wzrostu zainteresowania wykorzystaniem środków z dotacji – nadmienia Robert Klos. – Żebyśmy zaczęli wykorzystywać dotacje do finansowania remontów. Jeżeli są środki finansowe na rynku to powinniśmy po nie sięgnąć jako branża. Gdyż mogą być one dużym bodźcem popytowym dla sektora stolarki na krajowym rynku.

Przede wszystkim mowa o programie Czyste Powietrze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który można bezpośrednio wykorzystać do wymiany stolarki.

Nie są to małe pieniądze – zaznacza Rober Klos. – Dotychczas złożono ponad pół miliona wniosków na kwotę dofinansowania 10 mld zł. Pieniędzy do dyspozycji z tego funduszu – zarezerwowanych na ten cel w budżecie państwa – jest 100 mld zł. To środki, które czekają aby je wykorzystać.

Do tej pory branża postrzegała program Czyste Powietrze jako nieskuteczny, trudny, natomiast on cały czas ewoluuje. Nazwa programu może być myląca, ale on nie dotyczy tylko wymiany pieców. Czyste Powietrze to przede wszystkim wymiana okien i drzwi.

Dotacjenaokna.pl

Dlatego pierwszą inicjatywą Koalicji Termomodernizacji, mającą wyjść ku obecnym problemom branży stolarki, jest akcja https://dotacjenaokna.pl/. To wiedza, działania promocyjne, materiały szkoleniowe, ale przede wszystkim narzędzie otwierające drzwi przed nowymi klientami.

Celem programu jest zaangażowanie tej grupy producentów, dilerów oraz partnerów, którzy są świadomi potencjału oraz szans związanych z pozyskiwaniem dotacji. Według szacunków grupa ta to nawet 1000 podmiotów.

Dotacjenaokna.pl to profesjonalizacja środowiska dilerów stolarki w zakresie doradztwa oraz pozyskiwania dotacji na termomodernizację budynków w ramach Programu Czyste Powietrze (oraz kolejnych, które będą wdrażane przez NFOŚiGW). Podstawowymi efektami działań będzie zwiększenie liczby pozyskiwanych dotacji przez inwestorów, wzrost zakresu termomodernizacji budynków w Polsce o wymianę stolarki oraz zwiększenie krajowego popytu na okna i drzwi. 

Cele Koalicji Termomodernizacji dla firm z branży stolarki:

– wskazanie jak zdobyć nowych klientów dzięki programom finansowania wymian okien i drzwi, w pierwszym etapie skupienie się na programie Czyste Powietrze,

– przeprowadzanie kursów dla regionalnych przedstawicieli handlowych, by ci zostali doradcami dla swoich dilerów,

– przeprowadzanie kursów dla dilerów, by ci z kolei zostali doradcami dla swoich klientów,

– wsparcie i stała opieka merytoryczna,

– działania promujące wymianę stolarki oraz lokalnych doradców ds. dotacji.

Cele akcji dotacjenaokna.pl:

– przeszkolenie do końca maja 2023 r. kilkuset przedstawicieli handlowych i dilerów stolarki,

– pozytywne zweryfikowanie wiedzy co najmniej 100 doradców ds. dotacji zakończone egzaminem i miejscem na liście krajowych specjalistów ds. dotacji,

– wzrost liczby wniosków w programie Czyste Powietrze z udziałem wymiany stolarki,

– zwiększenie krajowego popytu na wymiany okien/drzwi/bram, także poprzez publikacje w mediach o zasięgu kilku milionów czytelników,

– profesjonalizacja środowiska dilerów stolarki w zakresie doradztwa oraz pozyskiwania dotacji z różnych programów termomodernizacji.

~ tekst: Katarzyna Orlikowska

fot.: Klimas-Wkręt met