Unijne finansowanie na wdrożenie nowych technologii

Unijne finansowanie na wdrożenie nowych technologii

Następca Kredytu Technologicznego na horyzoncie – jeszcze w tym roku przedsiębiorcy mogą spodziewać się uruchomienia wsparcia dla sektora mikro, małych i średnich podmiotów na nowe rozwiązania technologiczne.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli sięgnąć po środki unijne łączące kredyt z dotacją, którym sfinansują wdrożenie nowych technologii. Nie od dziś wiadomo, że rozwój przedsiębiorstwa jest nieodłączną częścią funkcjonowania dochodowego biznesu. Jest to istotna kwestia szczególnie dla firm z sektora MŚP, dla których rozwój jest kluczowym elementem utrzymania się na rynku. Obecnie zauważalny jest trend wzrostu znaczenia innowacyjności i zaawansowanych technologii, a co za tym idzie – stopień innowacyjności przedsiębiorstwa odgrywa znaczącą rolę w determinowaniu jego konkurencyjności oraz pozycji na rynku. Coraz więcej firm stawia na swój rozwój w wielu obszarach i niewątpliwie jednym z nich jest inwestycja w nowe rozwiązania procesowe. Samo wdrożenie innowacyjnych rozwiązań to dla przedsiębiorstwa niemały wydatek, który wymaga zewnętrznych narzędzi finansowych. Tu z pomocą przychodzi Kredyt Technologiczny z dotacją BGK, dzięki któremu przedsiębiorca może zaciągnąć zobowiązanie w banku komercyjnym, a część tego zobowiązania pokryje dotacja z Unii Europejskiej. Innymi słowy, Kredyt Technologiczny jest realną szansą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zwiększenie ich potencjału innowacyjności i poprawę konkurencyjności.

Oferta Kredytu Technologicznego skierowana jest do podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski i spełniają kryteria postawione mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Narzędzie to świetnie funkcjonowało w poprzednich edycjach – łącząc kredyty dostępne w czołowych bankach w kraju z mechanizmem zwrotnym oferowanym przez BGK. Wśród banków kredytujących dla poprzedniej edycji naboru można wyszczególnić: Alior Bank, BNP Paribas, Millenium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski i wiele innych. Warto zwrócić uwagę, że nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027 w swoich głównych założeniach ma m.in. wsparcie całego procesu B+R+I (Badań, Rozwoju i Innowacji) oraz wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie ich rozwoju. Celem kredytu na innowacje technologiczne jest wsparcie przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne, w efekcie prowadzące do powstania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów. Wdrożone przez przedsiębiorcę własne lub nabywane nowe technologie mają mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Maksymalny poziom dofinansowania to 70 proc.

Uruchomienie naboru wniosków przewidywane jest już na jesień bieżącego roku, a sam nabór odbędzie się w trybie konkursowym. Oznacza to, że wniosek o Kredyt Technologiczny należy złożyć w ramach organizowanego naboru wniosków i poddać go ocenie formalnej oraz merytorycznej przez specjalnie powołaną komisję oceny projektów.

Przewidywana alokacja na działanie to 152 mln EUR, a maksymalny poziom dofinansowania na spłatę Kredytu Technologicznego udzielonego przez bank kredytujący to 70 proc. inwestycji. Wysokość (intensywność) wsparcia zależy od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę i jest tym wyższa, im niższy jest poziom rozwinięcia regionu. Atrakcyjnym dodatkiem do Kredytu Technologicznego są również premie technologiczne, które przyznawane są w przypadku prawidłowego zrealizowania inwestycji i osiągnięcia celów projektu BGK. Służą one częściowej spłacie kredytu udzielonego przez bank kredytujący i wyliczane są w oparciu o koszty kwalifikowane projektu. Z uwagi na charakter unijnych dotacji, dofinansowanie może być wykorzystane tylko na pokrycie kosztów kwalifikowalnych inwestycji – czyli takich, które służą stworzeniu innowacyjnego rozwiązania w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Co istotne, kredyt na innowacje technologiczne będzie mógł być przyznany zarówno na zakup środków trwałych, jak również na realizację prac budowlanych związanych z wdrażaną technologią.

Sprawna realizacja dotacji z Euroliderem Jako wyspecjalizowana firma doradcza, Eurolider zachęca przedsiębiorców do kontaktu już teraz. Pozwoli to ocenić szanse uzyskania wsparcia oraz wcześniejsze odpowiednie przygotowanie i aplikowanie o nawet 70-proc. wsparcie na planowane do realizacji inwestycje. W poprzedniej edycji konkursu bardzo dobrze radziły sobie przedsiębiorstwa sektora drzewnego. Wśród projektów wyróżniających się na tle konkurencji i wysoko ocenionych, warto wskazać projekty: „Wdrożenie technologii wykorzystywania produktów ubocznych powstających w procesie produkcji palet drewnianych w firmie RUREX Sp. z o.o. Sp.k.” oraz „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Grabex Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji technologicznej”. Obie te inicjatywy dla przedsiębiorstw z branży przemysłu drzewnego uzyskały wysokie wsparcie, co było możliwe dzięki solidnie przygotowanym projektom wspólnie ze specjalistami z firmy Eurolider.   

~artykuł promocyjny