X – jubileuszowa edycja Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy

X – jubileuszowa edycja Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy

W tym roku Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy odbędzie się 10 grudnia 2020 w wyjątkowych okolicznościach, bo w Państwa domach, biurach. Przed monitorami komputerów będzie można poczuć się jak na Forum Biomasy – otoczeni gronem ekspertów, zasłuchani w wyjątkowo ciekawych tematach wystąpień.

Forum odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Klimatu i Środowiska Pana Michała Kurtyki oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Pana Rafała Gawina.

W trakcie Forum uczestnicy poznają najnowsze i najważniejsze zmiany/wyzwania jakie czekają rynek biomasy oraz technologie które będą jej przyszłością, a w programie Forum między innymi:

 • Dyrektywa REDII – na jakim etapie wdrażania do polskiego prawa jesteśmy?
 • Jak przepisy Dyrektywy REDII wpłyną na regulacje kształtujące rynek biomasy w Polsce?
 • Czy znajdzie się miejsce dla biomasy w planowaniu transformacji klimatycznej?
 • Jakie są prognozy cen emisji CO2 na najbliższy czas?
 • Jakie klasy/sortymenty drewna, pozyskiwanego obecnie w lasach polskich można zużywać na cele energetyczne zgodnie z obecnymi przepisami prawa.
 • Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG) w odniesieniu do paliw z biomasy – wyzwania dla dostawców i odbiorców w zakresie Dyrektywy REDII.
 • Drewno energetyczne i kryteria równoważności biomasy.
 • Biomasa ze źródeł lokalnych – produkcja i logistyka
 • Zielony wodór z biomasy nowym kierunkiem w rozwoju sektora.
 • Ślad węglowy – kto i dlaczego powinien go obliczać?
 • Dobór instalacji fotowoltaicznej do potrzeb własnych dla zakładu produkującego pellet, biomasę oraz ciepłowni – cel stosowania
 • Z jakich źródeł możemy pozyskać finansowanie na nowe inwestycje biomasowe?
 • Case study – PEC jako doskonały przykład wykorzystania lokalności biomasy.
 • Case study – Biomasa w zakładzie przemysłowym jako produkt oraz przykład wykorzystania surowca na własne potrzeby

Już od 10 lat nasze Forum Biomasy to najważniejsze i największe jesienne spotkanie branży ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy na cele energetyczne.

Na wydarzeniu spotkać można cały przekrój rynku począwszy od regulatorów, po potencjalnych i obecnych wytwórców ciepła i energii z biomasy, producentów i dostawców biomasy, dostawców technologii, dostawców surowca, jak również firmy inżynieryjne i badawcze.

Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji uzyskają Państwo pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/ lub pisząc na adres: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Jako patronat medialny serdecznie zapraszamy do udziału!

~kafal