Wymiana wiedzy branżowej w cyklu prelekcji i warsztatówAKTUALNOŚCI

Wymiana wiedzy branżowej w cyklu prelekcji i warsztatów

19 grudnia br. podczas wydarzenia w siedzibie ITA TOOLS sp. z o.o.. współorganizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi…