Branża drzewna w Polsce jednoczy siły i przedstawia postulaty władzomAKTUALNOŚCI

Branża drzewna w Polsce jednoczy siły i przedstawia postulaty władzom

Przedstawiciele wiodących organizacji branży drzewnej spotkali się z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, by przedstawić wspólne…