Branża drzewna w Polsce jednoczy siły i przedstawia postulaty władzom

Branża drzewna w Polsce jednoczy siły i przedstawia postulaty władzom

Przedstawiciele wiodących organizacji branży drzewnej spotkali się z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, by przedstawić wspólne postulaty i plany dotyczące rozwoju sektora. Wśród głównych tematów znajdują się m.in. obniżenie cen drewna, transparentność procedur sprzedaży oraz promocja drewna jako ekologicznego materiału.

6 lutego 2024 roku, kluczowi przedstawiciele polskiej branży drzewnej spotkali się, aby omówić wspólne kierunki działania oraz postulaty skierowane do władz państwowych. Inicjatywę spotkania podjął Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, pan Piotr Poziomski, wraz z reprezentantami różnych organizacji, takich jak Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego czy Stowarzyszenie Papierników Polskich.

Podczas dyskusji podniesiono szereg istotnych kwestii, mających na celu zarówno poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw branży drzewnej, jak i ochronę środowiska naturalnego. Jednym z głównych postulatów było obniżenie cen wyjściowych drewna, co miałoby zachęcić do większej aktywności gospodarczej w sektorze. Ponadto, postulowano większą transparentność procedur sprzedaży oraz promocję drewna jako ekologicznego i zrównoważonego materiału.

Po owocnej dyskusji, przedstawiciele branży spotkali się z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Witoldem Kossem oraz z wiceministrem Waldemarem Sługockim z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, aby przedstawić swoje postulaty. Wspólnie omówiono kwestie dotyczące korekty zasad sprzedaży drewna oraz potrzebę wsparcia przemysłu drzewnego przez państwo, w tym modernizacji oraz promocji na rynkach zagranicznych.

Dodatkowo, branża drzewna zasygnalizowała swoje oczekiwania wobec innych resortów, których działania mają wpływ na sektor drzewny. Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało poproszone o odbudowę nauczania kadr dla przemysłu drzewnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej o ułatwienia w zatrudnianiu pracowników z zagranicy, a Ministerstwo Klimatu i Środowiska o wsparcie programu odnawialnych źródeł energii dla sektora drzewnego.

Wszystkie postulaty zostały przedstawione w kontekście długofalowej strategii rozwoju branży drzewnej w Polsce, z uwzględnieniem zarówno jej ekonomicznych, jak i ekologicznych aspektów. Zjednoczenie przedstawicieli różnych organizacji w dążeniu do wspólnych celów stanowi istotny krok w budowaniu silnej pozycji branży na rynku gospodarczym oraz w ochronie środowiska naturalnego.

~kafal