Hesse Lignal zastępuje rozpuszczalnikowe lakiery nitrocelulozowe ekologicznymi zamiennikami

Hesse Lignal zastępuje rozpuszczalnikowe lakiery nitrocelulozowe ekologicznymi zamiennikami

Hesse Lignal osiąga kamień milowy: w ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju, specjalizująca się w materiałach powłokowych firma z Hamm usunęła 1 stycznia 2024 roku ze swojej oferty wszystkie lakiery nitrocelulozowe i rozpuszczalnikowe lakiery kwasoutwardzalne. Klienci wybierają teraz zrównoważone zamienniki Hesse Lignal.

Nasz proces transformacji przebiega zgodnie z planem – mówi J. Hesse, dyrektor zarządzający firmy produkującej lakiery i bejce – Hesse Lignal. Wycofując się z rynku lakierów nitrocelulozowych, osiągnęliśmy ważny cel pośredni w ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju. W ostatnich miesiącach ta rodzinna firma z Hamm pomogła odpowiednim klientom przejść na bardziej zrównoważone produkty, a tym samym 1 stycznia 2024 r. zaprzestała produkcji i sprzedaży nieekologicznych lakierów nitrocelulozowych i rozpuszczalnikowych lakierów kwasoutwardzalnych. Wycofane zostały również niektóre rozpuszczalnikowe dodatki, barwniki, koncentraty pigmentowe i związane z nimi rozcieńczalniki. W ten sposób firma Hesse Lignal osiągnęła pierwszy kamień milowy na drodze do zrównoważonego asortymentu produktów.

Utrzymanie nadającego się do życia świata dla przyszłych pokoleń

– Wiosną 2022 r. zdecydowaliśmy się opracować strategię zrównoważonego rozwoju, aby wywiązać się z naszej odpowiedzialności jako zorientowanej na przyszłość firmy rodzinnej z wielopokoleniową historią – wyjaśnia dyrektor zarządzający Jens Hesse, który wspólnie z Hansem J. Hesse prowadzi firmę w trzecim i czwartym pokoleniu. Chcemy pomóc w utrzymaniu świata w stanie nadającym się do życia dla naszych dzieci i wnuków, minimalizując przy tym nasz wpływ na środowisko i klimat.

Z tego powodu zarząd firmy Hesse postanowił zastąpić do 2030 roku wszystkie rozpuszczalnikowe produkty w swojej ofercie zrównoważonymi zamiennikami. Realizowane są przy tym dwa cele: po pierwsze, ograniczenie stosowania lotnych związków organicznych (LZO), ponieważ mogą one przyczyniać się do powstawania ozonu w warstwie przyziemnej i wytwarzania szkodliwego dla klimatu CO2. Po drugie, zastąpienie produktów zawierających surowce kopalne zamiennikami z ekologicznych surowców.

Zastąpienie wycofanych produktów sprawdzonymi zamiennikami

Nasi pracownicy z działów badań i rozwoju, zarządzania produktami i sprzedaży włożyli wiele energii i wiedzy w rozwój i testowanie zrównoważonych zamienników – przekonuje Jens Hesse. Jako bardziej zrównoważone zamienniki dostępne są obecnie produkty na bazie wody, lakiery z ekologicznych surowców, lakiery UV i oleje naturalne.

Otrzymaliśmy już wiele pozytywnych odpowiedzi od naszych klientów. Wielu z nich jest tak samo przekonanych o przyszłej rentowności ekologicznych produktów jak my – kontynuuje dyrektor zarządzający. Aby zapewnić firmom naszych klientów płynne przejście na nowe produkty, aktywnie wspieramy ich proces transformacji. Zespół Hesse pomaga między innymi w doborze odpowiednich zamienników. Ponadto firma specjalizująca się w systemach i technologiach lakierniczych wspiera zakłady rzemieślnicze i firmy przemysłowe w przekształcaniu ich maszyn i procesów.

Ograniczenie do minimum zawartości LZO i wykorzystania surowców kopalnych do 2030 r.

-Zmiana struktury pierwszej części asortymentu była dla nas dużym krokiem, lecz wciąż jesteśmy daleko od osiągnięcia naszego celu – mówi Jens Hesse. Będziemy nadal ciężko i konsekwentnie pracować nad rozwojem zrównoważonych produktów, aby do 2030 roku wszystkie produkty o wysokiej zawartości LZO i lakiery z surowców kopalnych mogły zostać zastąpione bardziej przyjaznymi dla klimatu zamiennikami.

Dodatkowe informacje na temat zmiany asortymentu oraz przegląd dostępnych zamienników można znaleźć pod adresem: www.hesse-lignal.com/produkte/sortimentsaenderungen.

~materiały prasowe