Procesy produkcyjne to nie pojedyncze maszyny

Procesy produkcyjne to nie pojedyncze maszyny

W czasach, gdy terminy dostaw, optymalnie zdefiniowane procesy i zrównoważona produkcja odgrywają ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie, coraz większego znaczenia nabierają szczegółowe dane dotyczące maszyn i urządzeń.

Każdy, kto idzie z duchem czasu i inwestuje w innowacyjne maszyny, chce również uzyskać maksimum korzyści wynikających z całego procesu produkcyjnego. Producenci mebli, elementów budowlanych i domów prefabrykowanych bardzo często zastanawiają się, czy w pełni wykorzystują swoje moce produkcyjne, a jeśli nie, to jakie działania podjąć, aby zwiększyć wydajność. Homag Group, jako jeden z czołowych dostawców technologii dla branży drzewnej, nie ogranicza się tylko do konstruowania i produkcji maszyn, urządzeń i systemów automatyzacji procesu produkcyjnego.

Równolegle firma dostarcza także kompleksowe rozwiązania w zakresie oprogramowania dla małych, średnich, jak i dużych zakładów, które zapewniają wsparcie na każdym etapie produkcji. Konfiguracja mebli, planowanie i projektowanie, konstrukcja i automatyczne generowanie danych dla maszyn nie stanowi teraz żadnego problemu. Homag posiada również w swojej ofercie rozwiązanie do konfiguracji i sprzedaży mebli online. Oprogramowanie to łączy w sobie różne opcje: planowanie sprzedaży, prezentację produktów, sprzedaż i oprogramowanie do zamawiania. Kolejna grupa produktów obejmuje programy do wprowadzania zamówień i projektowania. Programy te wspierają klientów w zakresie planowania pomieszczeń przy projektowaniu mebli i zabudów wewnętrznych, graficznej obróbki zamówień, konfiguracji i wprowadzania zamówień, jak również generowania danych, planowania i sterowania produkcją.

Inteligentny system woodStore 8 zarządza stanami magazynowymi, zapewniając przejrzysty przepływ informacji i materiałów.
fot. Homag Group

Szczegółowe dane dotyczące maszyn i urządzeń

Stale rozwijająca się cyfryzacja sprawia, że maszyny i procesy produkcyjne nie są już postrzegane jako pojedyncze urządzenia, gdyż do ich obsługi potrzeba wydajnego procesu produkcyjnego i oprogramowania do planowania oraz organizowania przepływu informacji. Aby w pełni wykorzystać możliwości wspomnianych wyżej rozwiązań, konieczne jest właściwe planowanie, kontrola i sterowanie procesem produkcyjnym, organizacja i sterowanie magazynem oraz rejestr danych maszyny (MDE).

W czasach, gdy terminy dostaw, optymalnie zdefiniowane procesy i zrównoważona produkcja odgrywają ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie, coraz większego znaczenia nabierają właśnie szczegółowe dane dotyczące maszyn i urządzeń. Mając dostęp do wiarygodnych danych, każde przedsiębiorstwo w łatwy i szybki sposób przeanalizuje swój proces produkcji i podejmie właściwe i efektywne decyzje na przyszłość.

Ważną rolę odgrywa w tej kwestii MMR (Machine Monitoring and Reporting) Office. W praktyce jest to aplikacja i oprogramowanie do rejestracji, monitoringu i raportowania danych maszyny. Łączy ona dane z kilku maszyn i przekazuje je do osobnej bazy danych w biurze, gdzie mogą być udostępnione do dalszej analizy. Umożliwia przy tym dokonywanie dokładnych analiz do dwóch lat wstecz. Dzięki niemu odpowiednie osoby w firmie mają dostęp do wszystkich danych, jak: produkcja elementów, cykle procesu produkcji, przerwy na zbrojenie itp. Mogą więc bez problemu przeanalizować swój proces produkcji, a tym samym zwiększyć jego wydajność.

MMR Office to aplikacja i oprogramowanie do rejestracji, monitoringu i raportowania danych maszyny. fot. Homag Group

Oprogramowanie MMR Office rejestruje elementy, cykle procesu produkcyjnego, zmiany magazynowe, rozkrój, płyty i wiele innych. Zna również optymalny czas cyklu dla każdego elementu – na przykład w przypadku maszyn przelotowych. Rozpoznaje także wymagane procesy obróbcze – przykładowo podczas rozkroju. MMR Office daje możliwość automatycznego rejestrowania procesu przygotowania, co jest bardzo istotne w przypadku produkcji pojedynczych elementów. Oprócz tego zapisuje komunikaty o błędach w formie tekstu, a udostępnianie danych zapisanych w bazie MMR odbywa się za pośrednictwem interfejsu.

MMR Office występuje w dwóch wariantach rozbudowy, umożliwiających podłączenie do 5 lub 20 maszyn. Współpracuje także z maszynami innych producentów, niezależenie od roku ich produkcji. Podłączenie odbywa się za pomocą interfejsów OPC-UA i REST.

Dzięki dostępnej na smartfonie bezpłatnej aplikacji MMR Mobile, dołączanej do każdej nowo zakupionej maszyny, kierownik produkcji może przez cały czas kontrolować proces obróbczy – nawet poza firmą. Wyświetla ona wybrane wskaźniki w ustalonych okresach. Wystarczy więc rzucić okiem, aby wiedzieć, jakie wyniki osiągnęły maszyny w danym czasie.

Z kolei MMR Office Lite to aplikacja dostarczająca dane z bazy maszyny. Udostępnia analizy dostarczone przez MMR Office w procesie przygotowania pracy – do 30 dni wstecz. Jej instalacja jest szybka i łatwa, a podłączyć ją można do trzech maszyn.

ControllerMES to system modułowy, pozwalający na inteligentną konfigurację i optymalizację danych produkcyjnych, planowanie produkcji
i sprawdzenie kompletności przy montażu końcowym.
fot. Homag Group

MMR Office jest więc idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą mieć jego przebieg pod kontrolą i chcą otrzymywać wiarygodne dane, które mogą później analizować i przetwarzać. Oprogramowanie daje dostęp do różnych okresów analizy oraz do ilości podłączanych maszyn.

Inteligentny system zarządzania stanami magazynowymi

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem z oferty Homaga w zakresie kierowania produkcją jest ControllerMES. Jest to system modułowy, skalowany i elastyczny, pozwalający na inteligentną konfigurację i optymalizację danych produkcyjnych, planowanie produkcji i sprawdzenie kompletności przy montażu końcowym. Wszystkie komórki wchodzące w skład procesu produkcyjnego, jak: rozkrój, okleinowanie wąskich płaszczyzn, wiercenie i pakowanie, a także łączące je bezzałogowe roboty transportowe TRANSBOT, zarządzane są właśnie przez ten system. Tylko w ten sposób można szybciej i efektywniej sprostać indywidualnym życzeniom klientów, radzić sobie z wysokimi kosztami osobowymi i brakiem wykwalifikowanych specjalistów oraz skutecznie reagować na silną konkurencję i presję kosztową, powstającą wskutek konsolidacji rynku. ControllerMES optymalizuje indywidualne procesy produkcyjne, począwszy od bezpośredniego przyjęcia i optymalizacji danych produkcyjnych pochodzących z aplikacji Configurator3D, poprzez zautomatyzowane tworzenie partii produkcyjnych, aż po określanie przepływów materiałów i dróg poruszania się bezzałogowych systemów transportowych TRANSBOT. System ControllerMES komunikuje się z różnymi maszynami i przekazuje zlecenia i specyficzne dane produkcyjne, określa kolejność zleceń przeznaczonych do transportu i przesyła je dalej do managera floty, który zarządza pojazdami. W przypadku zmian w przebiegu produkcji system reaguje automatycznie. Jest to możliwe dzięki temu, że tworzy on zamkniętą sieć. Jeśli modyfikacje strukturalne zaplanowano w celu rozszerzenia powierzchni produkcyjnej lub też wprowadzenia nowego ustawienia maszyn, ewentualnie uzupełnienia parku maszynowego, przepływ materiałów można skorygować za pomocą prostych zmian oprogramowania, przeprowadzanych przez serwis Homaga. Manager floty zarządza także energią poszczególnych pojazdów transportowych. Do systemu, na bieżąco, przekazywana jest informacja o poziomie naładowania ich baterii, a TRANSBOT, którego poziom naładowania jest niższy od wartości progowej, jest automatycznie kierowany do indukcyjnej stacji ładującej. Ładowanie odbywa się w sposób bezkontaktowy. Przy wielozmianowym trybie pracy manager floty dba o to, żeby pojazdy były ładowane naprzemiennie, co pozwala na uniknięcie przestojów, a zlecenia są rozdzielane na wszystkie transportery.

Kolejną wartą uwagi nową aplikacją jest woodStore 8 – inteligentny system zarządzania stanami magazynowymi, zapewniający przejrzysty przepływ informacji i materiałów. Dzięki niemu system zamówień jest w przejrzysty sposób połączony z systemem ich przetwarzania. Rozkrój materiału analizowany jest pod kątem ilości generowanych odpadów, kontrolowany jest jego przepływ, a wszystkie ruchy materiału są optymalizowane poprzez stałą samokontrolę. Nowy woodStore 8 umożliwia integrację znacznie większej liczby maszyn i stanowisk z magazynem, a także ułatwia połączenie z sobą, na przykład, dwóch różnych systemów magazynowych. To sprawia, że organizacja procesu produkcyjnego jest teraz dla klienta znacznie bardziej elastyczna. Aby lepiej zarządzać większą liczbą maszyn, możliwy jest teraz również ich podział na wiele grup, z których każda ma przypisaną własną listę zadań. Pozwala to na pełne wykorzystanie pozycji odkładczych przy maszynach, co jest szczególnie korzystne dla klientów posiadających mniejsze powierzchnie magazynowe. Wygodę i łatwość obsługi systemu zapewnia uproszczony interfejs użytkownika z przyciskiem do szybkiej nawigacji. Pozwala on także na korzystanie z urządzenia mobilnego, takiego jak tablet lub smartfon, do: skanowania kodów płyt, numerów zamówień, zapisywania w bazie danych obrazów dekorów płyt, przechowywania i przenoszenia procesów oraz zarządzania materiałem resztkowym, dla których urządzenie mobilne pełni rolę skanera ręcznego.  

~Tomasz Bogacki