Grupa EGGER zobowiązuje się do realizacji strategii Net Zero 2050

Grupa EGGER zobowiązuje się do realizacji strategii Net Zero 2050

Grupa EGGER podejmuje pionierski krok w zakresie ochrony klimatu. Producent materiałów drewnopochodnych zobowiązuje się do osiągnięcia celu Net Zero do 2050 roku. Na drodze do osiągnięcia tego celu firma EGGER wyznacza sobie ambitne cele klimatyczne i opracowuje kompleksowe środki mające na celu radykalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wpływających na klimat w całym swoim łańcuchu wartości.

Firma EGGER angażuje się w redukcję emisji gazów cieplarnianych mających wpływ na klimat zgodnie z Porozumieniem klimatycznym z Paryża. Producent jest wyraźnie zdeterminowany, by osiągnąć cel Net Zero do roku 2050 .

Cel Net Zero oznacza, że emisje muszą być usuwane z atmosfery w takim samym tempie, w jakim są wytwarzane. Firma EGGER opracowała kompleksowe podejście obejmujące całą grupę , aby stale ograniczać emisje wpływające na klimat i redukować je do zera do roku 2050.

Jako producent materiałów drewnopochodnych nasz model biznesowy zawsze był powiązany z ochroną środowiska i klimatu. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest ograniczenie emisji wpływających na klimat. W ten sposób chcemy mieć pewność, że dzięki naszym przyjaznym dla klimatu materiałom drewnopochodnym będziemy mogli także umożliwić przyszłym pokoleniom życie i pracę w sposób zrównoważony – mówi Thomas Leissing, dyrektor finansowy i spiker zarządu grupy.

Cel Net Zero oznacza, że emisje muszą być usuwane z atmosfery w takim samym tempie, w jakim są wytwarzane. Firma EGGER opracowała kompleksowe podejście obejmujące całą Grupę, aby do roku 2050 stale ograniczać emisję gazów cieplarnianych do poziomu Net Zero.

Ślad węglowy grupy Egger

  • Zakres 1 odpowiada za 10% śladu węglowego: bezpośrednie uwalnianie emisji wpływających na klimat w naszych zakładach (np. gaz ziemny, własna flota pojazdów silnikowych)
  • Zakres 2 odpowiada za 14% śladu węglowego: pośrednie uwalnianie emisji wpływających na klimat poprzez zakup energii (np. zakupioną energię elektryczną)
  • Zakres 3 odpowiada za 76% śladu węglowego: pośrednie uwalnianie emisji wpływających na klimat w łańcuchu wartości na wyższym i niższym szczeblu łańcucha wartości (np. klej, papier, fracht)

Cele pośrednie do 2030 roku
Urzeczywistnienie celu Net Zero 2050 będzie nie będzie łatwe w praktyce. Zaangażowanie to wyznacza trendy dla firmy EGGER i wymaga kompleksowych działań w wielu obszarach firmy. Do 2030 roku firma wyznaczyła sobie następujące cele:

  • zmniejszenie bezpośrednich emisji z zakładów (Zakres 1) o co najmniej 30%
  • zmniejszenie emisji pośrednich z zakupionej energii (Zakres 2) o co najmniej 40%
  • zmniejszenie pośrednich emisji z wyższego i niższego szczebla (Zakres 3) o co najmniej 10%

~materiały prasowe Egger