Konieczne odpowiednie sortowanie odpadów drzewnych dla efektywnego wykorzystywania

Konieczne odpowiednie sortowanie odpadów drzewnych dla efektywnego wykorzystywania

Pozostałości drzewne są niezwykle szeroką kategorią materiałów powstających w różnych procesach oraz miejscach. Ich kwalifikacja na potrzeby branży płyt drewnopochodnych, ciepłowni, producentów zrębki, pelletów czy RDF jest istotna, żeby stosować optymalne metody postępowania z nimi oraz dobrać sposób magazynowania i zbiórki odpowiedni do charakteru dostępnych materiałów.

Firmy pozyskujące takie surowce udzielają wsparcia, aby surowce zawarte w odpadach mogły zostać optymalnie wykorzystane, bez utraty lub nadmiernego pogorszenia ich właściwości. Jest to też dobra okazja do wsparcia posiadaczy drewna poużytkowego wiedzą na temat optymalnych zgodności z wymaganiami jakościowymi.

Szersze grono posiadaczy takiego poużytkowego i poprodukcyjnego surowca może pozyskać szerszą wiedzę na ten temat i podzielić się swoimi wątpliwościami, pytaniami ale i doświadczeniami podczas FORUM DREWNA POUŻYTKOWEGO, organizowanego przez poweermetings.eu w dniach 17-18 kwietnia w Warszawie, gdzie podjęte zostaną zagadnienia pozyskania takich surowców, ich dostępności, sortowania, możliwości importu, eksportu oraz technologii przetwarzania.

Będą prezentacje poświęcone klasyfikacji pozostałości, ujętych w Ustawie o odpadach oraz w rozporządzeniach wykonawczych. Wynika z nich, że przykładowo kodem 03 01 05 należy oznaczać pozostałości płyty wiórowej, zrębki, trociny, wióry, drewno lite, sklejka, płyta OSB z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci frakcji rozdrobnionej poniżej 5 cm, ale także pozostałości w formie klocków, ścinki, nieregularnych ścinek płyty OSB z przemysłu drzewnego i meblarskiego, płyty wiórowej w postaci nieregularnych ścinek i rozdrobnionej, ale też zrębki, ale już nie pozostałości płyt HDF i MDF.

Prelegenci przypomną, że materiał powinien być jednorodny tzn. w jednej partii powinna znajdować się jednakowa frakcja. Niedopuszczalne jest mieszanie poszczególnych frakcji oraz wtrącenie substancji niebezpiecznych np. filmy fenolowe na płytach wiórowych.

Inny kod mają opakowania drewniane, inne organiczne odpady. Osobną grupą są pozostałości drzewne z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, a odrębną poużytkowe pozostałości wielkogabarytowe czy poużytkowe meble tapicerowane, które powinny być pozbawione pozostałości tkanin czy pianki.

Wszystko dlatego, że takie branże jak produkcja płyt drewnopochodnych, producenci pelletu czy ciepłownie mają określone wymagania technologiczne i gotowe są kupować posortowany odpad, będący dla nich surowcem produkcyjnym.

Pozostałości drzewne posiadają szereg cech, które wpływają na ich wartość technologiczną oraz handlową, a niejednokrotne decydują o możliwości efektywnego odzysku. Jednym z podstawowych elementów, na który kładzie się szczególny nacisk jest selektywna zbiórka oraz gromadzenie. Wyspecjalizowane firmy zapewniają późniejsze przetworzenie pozostałości i drewna poużytkowego, nawet z metalowymi elementami, w celu ich ponownego technologicznego użycia. Są dostępne pojemniki i urządzenia do rozdrobnienia drzewnych materiałów poprodukcyjnych, w tym wyeksploatowanych opakowań, przesiewaczy do frakcjonowania, a nawet całe zautomatyzowane linie przetwarzania pozostałości drzewnych i drewna poużytkowego. Ostatnim etapem efektywnej zbiórki pozostałości drzewnych są odpowiednie kontenery i środki transportu z systemami wyładunku. Wszak efektywna zbiórka odpadów musi uwzględniać możliwie najdalej posuniętą optymalizację transportu oraz logistyki pozostałości drzewnych i drewna poużytkowego, które są w dużej mierze mało efektywne transportowo. Dlatego lepiej jest je wstępnie rozdrabniać na miejscu jego powstawania i gromadzenia, do optymalnej gęstości i kształtu.

Będzie więc o czym  rozmawiać podczas dwudniowego Forum, inaugurującego  – w co wierzę – cykl okresowych spotkań, bardzo merytorycznych i dotyczących coraz istotniejszych kwestii pozyskiwania i wykorzystywania surowców do wtórnego wykorzystania – podsumowuje Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermetings.eu. – Wszak gospodarka obiegu zamkniętego, ma być jednym ze sposobów ekologiczności globu. Poużytkowe drewno budowlane, opakowaniowe, meble, stolarka budowlana, okienna, drzwiowa, nie muszą kończyć żywota na składowisku śmieci, ale mogą dać życie nowym produktom. Dlatego zapraszam do uczestnictwa w Forum Drewna Poużytkowego i do dialogu na temat możliwości robienia biznesu „na śmieciach”. – Warto dodać, iż biznes biznesem, tymczasem bardzo ważnym elementem wykorzystania tak cennego surowca jakim są poprodukcyjne materiały drzewne i drewno poużytkowe jest ochrona środowiska, na której nam tak bardzo zależy. Wszyscy bowiem chcemy żyć w bezpiecznym i czystym otoczeniu i zadbać, aby kolejne pokolenia również mogły z tego korzystać.

Pozostałości drzewne nie muszą być problemem, natomiast mogą być dochodem firmy. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Forum, czyni się duży krok w kierunku prawidłowej gospodarki poprodukcyjnymi i poużytkowymi materiałami. Niezależnie od tego, czy jest się ich posiadaczem, przetwórcą czy firmą zajmującą się skupem drewna poużytkowego.  

Szczegóły na temat FDP można znaleźć na www organizatora: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

~ źródło: powermeetings.eu