PIGPD: na takie działania Lasów nie ma zgody

PIGPD: na takie działania Lasów nie ma zgody

Jedyną rewolucyjną zmianą jaką nam zaproponowano jest drastyczna podwyżka cen wyjściowych drewna – pisze Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego w nawiązaniu do zmian, jakie Lasy Państwowe wprowadziły w obowiązujących zasadach sprzedaży drewna.

Stanowisko PIGPD dot. zasad sprzedaży drewna na 2023 rok:

Szanowni Państwo,

Z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy ogłoszenie zasad sprzedaży drewna na rok 2023. Trzon w zasadzie nie został zmieniony, a zmiany jakie zaproponowały Lasy Państwowe należy określić mianem kosmetycznych.

Trudno nazwać rewolucyjną zmianą, zmniejszenie o 5% wagi ceny do 80%. Punktowanie przerobu, jego głębokości, miałoby sens jedynie w przypadku znacznego zwiększenia ilości punktów, obecnie leśnicy proponują 10 punktów.

Jedyną rewolucyjną zmianą jaką nam zaproponowano jest drastyczna podwyżka cen wyjściowych. Algorytm jaki nam pokazano na ostatnim spotkaniu zakłada, że w skrajnych przypadkach sosna W może kosztować ponad 40% więcej już na starcie!

Drewno liściaste będzie jeszcze droższe. Oznacza to iż ostateczny koszt zakupu surowca może być wyższy nawet o 60%!

Na takie działanie nie ma zgody. Wszystkie organizacje branżowe zadecydowały o napisaniu listu otwartego do Premiera Morawieckiego, który ukaże się w najbliższy poniedziałek w kilku gazetach ogólnopolskich.

Zostaliśmy zaskoczeni tak szybkim ogłoszeniem nowych rozwiązań, jeszcze 7 września proszono nas o przedstawienie naszych uwag do proponowanych zasad przez Lasy Państwowe. Zapewniano nas o woli kontynuacji szukania kompromisu. Organizacje branżowe jednym głosem wystosowały odpowiednie pismo w którym przedstawiliśmy nasze uwagi. Co więcej, w trakcie spotkania w sposób merytoryczny odnosiliśmy się do zapisów z którymi nie mogliśmy się zgodzić. Informowaliśmy Państwa w komunikacie z dnia 20 września o stanie rozmów i oczekiwaniach.

Niestety lasy Państwowe bez żadnego uprzedzenia skierowały do nas pismo o zaprzestaniu dalszych negocjacji i natychmiast, kilka godzin później, została ogłoszona decyzja 107 DG LP Józefa Kubicy.

Chcemy Państwa zapewnić, że będziemy walczyć o zmianę proponowanych zasad. Nie ma zgody Izby oraz pozostałych organizacji na tak drastyczne podwyżki cen surowca.

Prezydent PIGPD Marek Kubiak
Rada i Biuro PIGPD