Pomimo gospodarczych wyzwań grupa EGGER odnotowuje stabilny rozwój działalności

Pomimo gospodarczych wyzwań grupa EGGER odnotowuje stabilny rozwój działalności

Grupa EGGER, mająca swoją siedzibę w St. Johann in Tirol (Austria), zakończyła pierwsze półrocze roku obrotowego 2023/2024 (z datą sprawozdawczą na 31 października 2023 r.) ze skonsolidowanym przychodem w wysokości 2,1 mld EUR, co oznacza spadek o 7,0% w porównaniu z poprzednim rokiem. Niemniej jednak producent materiałów drewnopochodnych cieszy się ze stabilnego rozwoju w pierwszej połowie roku 2023/2024.

Thomas Leissing, Dyrektor Finansowy Grupy EGGER i Przewodniczący Zarządu, skomentował pierwsze sześć miesięcy roku finansowego, zaznaczając, że były one bardzo wymagające. Wysoka inflacja w wielu regionach, zaostrzone wymogi kapitałowe dotyczące zakupu domów oraz globalna niepewność geopolityczna spowodowały ogólne osłabienie konsumpcji i spadek popytu na większości rynków. Pomimo tych wyzwań, Grupa zanotowała niewielki spadek sprzedaży, co zawdzięcza wysiłkom ponad 11 000 pracowników.

W pierwszej połowie 2023/2024 roku Grupa EGGER podjęła strategiczne decyzje, takie jak przejęcie 22. zakładu produkcyjnego w Markt Bibart (DE) oraz zobowiązanie się do osiągnięcia celu Net Zero 2050 w ramach strategii klimatycznej. Pomimo zauważalnego spadku popytu, firma wygenerowała sprzedaż na poziomie 2 097,8 mln EUR (-7,0% w porównaniu z poprzednim okresem) i EBITDA w wysokości 299,2 mln EUR (-15,4%). Marża EBITDA wynosi 14,3%, a wskaźnik kapitału własnego utrzymuje się na poziomie 44,9%.

Decyzje o nabyciu fabryki płyt wiórowych w Markt Bibart oraz przyjęcie strategii klimatycznej były kluczowe dla rozwoju firmy. Program klimatyczny obejmuje działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych do Net Zero do 2050 roku, z określonymi celami pośrednimi do 2030 roku.

Perspektywy na drugie półrocze są nadal niepewne, ale firma EGGER patrzy na nie zachowawczo. Spodziewa się dalszego spadku popytu, częściowo z powodu efektów sezonowych. Mimo to, firma uważa, że jest dobrze przygotowana nie tylko do przetrwania obecnego spowolnienia makroekonomicznego, ale także do wyjścia z niego silniejszym niż wcześniej. Grupa liczy na zaangażowanie swoich wykwalifikowanych pracowników oraz udaną współpracę z klientami i partnerami na całym świecie.

~kafal