Nowy szef Lasów Państwowych

Nowy szef Lasów Państwowych

Premier Donald Tusk poinformował o powierzeniu funkcji dyrektora generalnego Lasów Państwowych Witoldowi Kossowi.

Nowym Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych będzie Witold Koss. Znany leśnik z Zachodniopomorskiego. Kiedyś dyrektor regionalny” – przekazał szef rządu. Premier dodał, że oczekiwania wobec nowego szefostwa LP związane są przede wszystkim z “wielką potrzebą społecznej autentycznej kontroli, co dzieje się z naszymi lasami”.

– Bardzo doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kossa, ale też jego stosunek do lasów, nie tylko do Lasów Państwowych, ale do polskich lasów. – powiedział szef rządu. Tusk podkreślił, że “polskie lasy to dobro społeczne, dobro narodowe, a nie tylko gospodarka”.

Premier odniósł się na konferencji także do kwestii ograniczenia wycinki w lasach. – Te konsultacje zaczną się także już po formalnym przejęciu przez nowego dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Szef rządu zapowiedział “okrągły stół” i debatę na temat przyszłości polskich lasów, w której mieliby wziąć udział: leśnicy, przemysł drzewny, samorządy, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, aktywiści działający na rzecz ochrony środowiska.

Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, z czego ponad 7,3 mln ha zarządzane jest przez Lasy Państwowe. LP na swojej stronie internetowej podkreśliły, że lasów w kraju przybywa. “Lesistość kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 proc. obecnie (według danych Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia 2021 r.) – zwrócono uwagę.

~materiały prasowe