Robogranty – dotacje unijne do 85 proc.

Robogranty – dotacje unijne do 85 proc.

„Robogranty” – nowy konkurs, który zostanie wkrótce ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ma na celu wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych z branży przemysłowej. Dofinansowanie w wysokości do 1 mln zł będzie przyznawane na rozwój robotyzacji i automatyzacji firmy.

Robotyzacja i automatyzacja pracy to naturalne procesy, które występują w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa, zakładająca te działania, jest związana z wykorzystaniem w procesach produkcyjnych robotów przemysłowych oraz zintegrowaniem pracy człowieka i maszyny. Koncepcja wiąże się także z digitalizacją produkcji, która będzie polegać na połączeniu ze sobą urządzeń i systemów.

Rewolucja przemysłowa ma doprowadzić do odejścia od procesów liniowych i tradycyjnych sposobów zarządzania na rzecz procesów nieliniowych oraz rozbudowanej sieci połączeń.

Głównym efektem Przemysłu 4.0 jest wzrost produktywności, wynikający z możliwości zwiększenia mocy wytwórczych. Jedną z cech charakterystycznych robotyzacji jest brak przestojów, jak również przyspieszenie procesów, co bezpośrednio wpływa na wzrost produkcji.

Zwiększenie wykorzystywania robotów przemysłowych często bywa uważane za kontrowersyjne – zarzuca się, że efektem takich działań jest zmniejszenie zatrudnienia w firmie. Prawda jest jednak zupełnie inna. Przedsiębiorstwa inwestujące w nowe maszyny i urządzenia przemysłowe zwiększają lub będą zwiększały zatrudnienie. Wskazują na to wywiady pogłębione z osobami na stanowiskach kierowniczych, z wybranych firm wdrażających automatyzację. Na ich przykładzie możemy zauważyć, że robotyzacja podnosi produktywność i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadząc do wzrostu liczby zamówień, co oddziałuje na zwiększanie zatrudnienia, choć czasem wymaga relokacji pracowników.

Nabór dla MŚP

Inwestycja w robotyzację i automatyzację oferuje ogromną szansę na wzrost produktywności przedsiębiorstwa, jednak nie można pominąć faktu, że związana jest z dużymi nakładami finansowymi. Z przeprowadzonego przez Polski Instytut Badawczy badania wynika, iż przedsiębiorcy finansują projekty inwestycyjne związane z robotyzacją głównie ze środków własnych. Dużym ułatwieniem dla zapewnienia swojemu przedsiębiorstwu utrzymania i wzrostu pozycji na rynku jest grant PARP Robogranty. W ramach konkursu będzie można zrealizować projekt do wartości 1 mln zł netto i otrzymać bezzwrotne dofinansowanie na poziomie 85 proc. Nabór skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie całej Polski. Odbiorcami konkursu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne z branży przemysłowej. W celu ubiegania się o dofinansowanie, firma musi wykazać zdolność do sfinansowania inwestycji.

Nowoczesny cutter firmy Allcomp to jeden z przykładów inwestycji możliwych dzięki dotacji.
fot. Allcomp

Granty nie tylko na zakup robota

Warto sprawdzić, czy dana maszyna wpisuje się w miano robota przemysłowego. Aby to zrobić, należy sprawdzić, czy spełnia kryteria, o których mowa w definicji robota, zawartej w 52jb Ustawy PIT: 3. „Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,

2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,

3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,

4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym”.

Dzięki skorzystaniu z grantu przedsiębiorstwo będzie mogło pozwolić sobie m.in. na zakup robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych, a także elementów funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy. Dotację będzie można również przeznaczyć na oprogramowanie niezbędne do robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego. W ramach projektu przewiduje się również możliwość ujęcia kosztu uruchomienia nowej technologii. Przykładowym przedmiotem inwestycji mogą być centra obróbcze, zautomatyzowane okleiniarki, nowoczesne optymalizerki, piły formatowe oraz wszelkie urządzenia CNC.

Eurolider pomoże uzyskać dofinansowanie

Wszystkich chętnych do ubiegania się o dofinansowanie firma Eurolider zaprasza do kontaktu. W ciągu 17 lat zrealizowała z sukcesem setki projektów inwestycyjnych w branży technologii obróbki drewna i meblarstwa. Praktyka biznesowa pokazuje, że godzinna (nieodpłatna) konsultacja online pozwala w sposób precyzyjny ustalić, czy przedsiębiorstwo oraz planowana inwestycja mają szansę na uzyskanie wsparcia z Funduszy Europejskich bądź wskazują, co należy zrobić, żeby te szanse powstały. Krok po kroku eksperci Eurolider przeprowadzą firmę przez proces ubiegania się o dofinansowanie, przygotują dokumentację i przeprowadzą proces rozliczenia. Więcej informacji na stronie www.eurolider.pl

~artykuł promocyjny