Pełna automatyka pozycjonowania agregatów

Pełna automatyka pozycjonowania agregatów

System łatwego, szybkiego i przede wszystkim precyzyjnego ustawiania agregatów za pomocą serwomotorów jest odpowiedzią firmy CEHISA na produkcję jednostkową i krótkoseryjną.

Każda licząca się firma, decydująca się na udział w największej europejskiej imprezie wystawienniczej dla branży drzewnej, czyli targach Ligna, za punkt honoru stawia sobie zaprezentowanie swoich najnowszych osiągnięć. Dotyczy to także hiszpańskiej CEHISY, która w tym roku pokazała po raz pierwszy okleiniarkę XPERT, zdecydowanie odbiegającą od wcześniejszych konstrukcji. Na pozór maszyna ta niczym nie różni się od pozostałych okleiniarek znajdujących się w ofercie handlowej. Wystarczy jednak podnieść drzwi klapowe, aby od razu zauważyć, że w tym przypadku Cehisa postawiła na pełną automatykę w kwestii pozycjonowania poszczególnych agregatów.

– Jest to kompletnie nowa maszyna, w której do sterowania wszystkimi agregatami zastosowano serwomotory odpowiedzialne za ich pozycjonowanie w dziesięciu osiach – powiedział Mateusz Olszewski, współwłaściciel firmy Cehpol. – Okleiniarkę XPERT można umiejscowić pomiędzy modelami COMPACT PLUS i Dynamic. Jedynym ręcznie pozycjonowanym elementem jest przykładnica na stole podawczym. Czynność ta jest niezwykle łatwa i prosta, i odbywa się to za pomocą pokrętła. Została także konstrukcja nośna, co gwarantuje precyzję nastaw.

Technologia C-motion, czyli system łatwego, szybkiego i przede wszystkim precyzyjnego ustawiania agregatów jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie rynku. Jest to rozwiązanie, którego klienci obecnie oczekują, ponieważ produkcja jednostkowa lub krótkoseryjna oraz bardzo duża różnorodność obrzeży wymaga częstego przestawiania maszyny. XPERT pozwoli także skutecznie konkurować z, należącymi do tego segmentu rynku, okleiniarkami innych producentów, oferujących zmotoryzowany system pozycjonowania tylko niektórych jednostek obróbczych.

Możliwość pracy ze wszystkimi rodzajami klejów

– Długość okleinarki XPERT to około 4,7 m. Nie trzeba mieć dużej hali, aby uzyskać najwyższą, dostępną w tej chwili jakość – zauważył Mateusz Olszewski. – Prędkość posuwu jest stała i wynosi 11 m/min, co sprawia, że okleiniarka ta jest doskonale przystosowana do wymogów pracy każdego zakładu usługowego. W opcji jest możliwość zastosowania wyższej prędkości posuwu, aż do 14 m/min. System transportu okleinowanych elementów bazuje na dolnym transporterze gąsienicowym i podwójnym rzędzie górnych rolek dociskowych.

Standardowo maszyna wyposażona jest w osiem agregatów obróbczych. Idąc od początku, jako pierwszy zainstalowano agregat wstępnego frezowania krawędzi. Jest on zbudowany z dwóch wysokoobrotowych, przeciwbieżnie pracujących silników o mocy 1,1 i 0,8 kW. Są one uzbrojone w głowice diamentowe o wysokości 65 mm, a grubość frezowanej warstwy ustawiana jest przez jeden serwomotor.

Zaraz za nim znajduje się strefa okleinowania, gdzie umieszczono pokryty teflonem zbiornik kleju z funkcją czuwania, systemem szybkiej wymiany oraz rolkę nanoszącą i trzy rolki dociskowe. One również pozycjonowane są przez jeden serwomotor. Czas nagrzewania nie przekracza 10 min. XPERT przystosowana jest do doklejania obrzeża ABS, PVC, PP i oklein naturalnych o grubości od 0,4 do 3 mm oraz doklejek drewnianych do 5 mm, podawanych przez automatyczne urządzenie. W katalogu znaleźć można także stację typu „Duomelt”, przystosowaną do pracy z klejami typu EVA i PUR, gdzie zmiana rodzaju stosowanego kleju odbywa się bez konieczności wymiany zbiornika. Co prawda zachodzi konieczność użycia środka czyszczącego, ale w połączeniu z programem, który sam dostosowuje czas pracy maszyny, możemy w ciągu 15 min przestawić się na inny rodzaj kleju, bez dodatkowych czynności manualnych.

Ciekawym rozwiązaniem jest również system aplikacji kleju PUR metodą natrysku za pomocą jednostki wyposażonej w dyszę. Klej podawany jest ze specjalnej stacji przystosowanej do bezpiecznego jego przechowywania. Jest to niezwykle istotne w momencie, gdy kończymy pracę z klejem PUR i przechodzimy przykładowo na EVA. Stacja sprawdza się w przypadku realizowania zleceń jednostkowych lub też produkcji krótkich serii elementów.

Bezproblemowa obróbka obrzeży wysokopołyskowych

Za obcinanie nadmiaru długości obrzeża odpowiada agregat dwupiłkowy V-8N. Narzędzia zainstalowane zostały na dwóch silnikach o mocy 0,55 kW. Są to jednostki wysokiej częstotliwości, które pracują z prędkością 12 000 obr./min. Zespół zamontowany jest na precyzyjnych prowadnicach liniowych, a operacja obcinania przebiega w ruchu z wykorzystaniem siłowników pneumatycznych. Agregat wyposażony został również w pneumatyczny system pochylania piłek w zakresie od 0° do 10°.

Z kolei zespół do frezowania nadmiaru wysokości obrzeża BC-5M ustawiany jest przez cztery serwomotory – każde narzędzie sterowane jest w dwóch osiach. On również posiada dwa wysokoobrotowe silniki o mocy 0,55 kW, uzbrojone w multiprofilowe narzędzia. Są one pochylane w zakresie od 0° do 20°. Zastosowanie w przypadku agregatu BC-5M technologii C-motion sprawia, że bez problemu radzi on sobie z obróbką obrzeży wysokopołyskowych, które są wstępnie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Kolejna jednostka CRM przeznaczona jest do zaokrąglania narożników płyt oklejonych obrzeżem ABS lub PVC o grubości 0,8-2 mm. Narzędzia napędzane są przez dwa silniki o mocy 0,27 kW, a proces pozycjonowania realizowany jest przez jeden serwomotor.

Z kolei cyklina promieniowa jest uzbrojona w dwa różne noże z pneumatycznym systemem zmiany, gwarantującym uzyskanie perfekcyjnej jakości obróbki. XPERT posiada także płaską cyklinę klejową oraz stację służącą do polerowania obrzeża po wcześniejszej obróbce mechanicznej. Maszynę można doposażyć w stacje natrysku płynów antyadhezyjnego i czyszczącego oraz w lampy infrared do wstępnego podgrzewania materiału. – Maszyna posiada dziesięciocalowy wyświetlacz oraz nowy software przystosowany do sterowania serwomotorami – poinformował Mateusz Olszewski. – W opcji można ją wyposażyć w wyświetlacz piętnastocalowy. Posiada także czujnik wejścia elementu, który wpływa na wzrost wydajności pracy okleiniarki. Jeśli okleinowanie odbywa się z wykorzystaniem agregatu do zaokrąglania narożników, wówczas dystans pomiędzy elementami musi być większy. Natomiast jeśli nie korzystamy z tej jednostki, może on być mniejszy. Wspomniany czujnik w sposób automatyczny ustawia ten parametr, informując jednocześnie operatora za pomocą sygnalizacji świetlnej, kiedy może położyć na transporterze kolejny element. System ten całkowicie eliminuje jakiekolwiek czynności nastawcze ze strony operatora, co w przypadku braku wykwalifikowanych pracowników jest również pozytywnie odbierane przez rynek. Jest duża szansa, że właśnie ten model będzie zaprezentowany na tegorocznych targach DREMA w Poznaniu, które odbędą w się 12-15 września.  

~Tomasz Bogacki