Rozpoczęto projekt opracowania technologii CLT z polskiej sosny

Rozpoczęto projekt opracowania technologii CLT z polskiej sosny

Firma PDD otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 12,45 mln zł wsparcia na opracowanie i rozwój technologii CLT, czyli drewna klejonego krzyżowo, z polskiej sosny.

„Projekt opracowania technologii płyt konstrukcyjnych z klejonego krzyżowo drewna sosnowego z Polski, o podwyższonej klasie reakcji na ogień, na potrzeby wielokondygnacyjnego budownictwa drewnianego” został pozytywnie oceniony w ramach programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Całkowity koszt projektu wynosi 29,49 mln zł, a wnioskowana i rekomendowana kwota dofinansowania to 12,45 mln zł.

Aktualnie płyty CLT trafiają do Polski od zagranicznych producentów. Opracowanie rodzimej technologii płyt ściennych i stropowych z drewna sosnowego to nie tylko krok w kierunku rozwoju branży, ale też element popularyzacji budownictwa drewnianego w Polsce. Technologia CLT zapewnia wysokie parametry ognioodporności, co pozwala na ekspozycję drewnianej konstrukcji we wnętrzach mieszkań.

– Pozytywna rekomendacja NCBiR i otrzymanie dofinansowania to kolejne potwierdzenie, że przyjęliśmy dobry kierunek działań związany z badaniami i rozwojem polskiej branży budownictwa drewnianego. Opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji płyt CLT z polskiego drewna sosnowego klejonego krzyżowo pozwoli wprowadzić na rynek nowy, konkurencyjny jakościowo produkt. Jego odbiorcami będą przede wszystkim krajowe firmy budowlane, wykorzystujące prefabrykaty do budowy obiektów mieszkalnych i usługowych. Taki produkt ma szansę przyczynić się do zwiększania dostępności mieszkań i domów w Polsce, a jak wiemy z podażą w wielu miastach jest aktualnie duży problem, a jedną z naszych misji jest redukcja luki mieszkaniowej – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Nowa technologia i produkcja w Polsce

W efekcie prac badawczych na polski rynek zostaną wprowadzone płyty ścienne i stropowe CLT charakteryzujące się wysoką wytrzymałością, trwałością, łatwością montażu, wysoką izolacyjnością termiczną i odpornością na ogień. W przeciwieństwie do innych technologii prafabrykowanych z drewna, wnętrza nowych budynków nie będą obudowane płytami gipsowo-kartonowymi. Dzięki modyfikacji palności drewna na etapie prefabrykacji, użytkownicy budynków z CLT będą mogli cieszyć się widokiem naturalnego drewna w swoich mieszkaniach. Dodatkowo płyty z CLT zachowają zdolność do odprowadzania pary wodnej, co pozwoli na projektowanie z nich ścian otwartych dyfuzyjnie.

Wdrażana w Polsce technologia CLT, dzięki nierozprzestrenianiu ognia, pozwoli na budowę obiektów o wysokości do 9 kondygnacji, co jest nowością w skali krajowej – aktualnie najwyższe budynki drewniane budowane w Polsce mają ich maksymalnie 4. Płyty CLT będą także w pełni bezpieczne dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.

Etapy i cel                                                                                          

Projekt PDD będzie realizowany w czterech etapach, z których pierwszy to badania przemysłowe, następne dwa to prace rozwojowe, a ostatni – prace przedwdrożeniowe. Na poszczególnych etapach będzie m.in. opracowywana konstrukcja, sprawdzana odpowiednia konfiguracja i parametry jakościowe warstw płyt, które zapewnią wymaganą nośność, kompatybilność poszczególnych warstw i spełnianie wysokich standardów mechanicznych. Zwieńczeniem prac będzie wdrożenie produkcji. 

~ kor