Decyzja KE ws. omijania ceł przez rosyjskich producentów sklejki

Decyzja KE ws. omijania ceł przez rosyjskich producentów sklejki

Wyniki śledztwa KE dotyczące omijania ceł antydumpingowych przez rosyjskich producentów sklejki są kluczowe dla przyszłości rynku drewna w UE, podkreśla prezes Jarosław Michniuk z Paged Morąg.

Jarosław Michniuk, prezez zarządu Paged Morąg, jednego z pięciu największych producentów sklejki w Europie i współzałożyciela Konsorcjum Woodstock, odnosząc się do wyników śledztwa Komisji Europejskiej w sprawie łamania przepisów antydumpingowych na sklejkę rosyjską importowaną do Unii Europejskiej przez Kazachstan i Turcję, zwraca uwagę, że wynik śledztwa, choć nie jest jeszcze szeroko znany, ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości europejskiego rynku drewna. Rozporządzenie, które ma zacząć obowiązywać natychmiastowo po jego przyjęciu przez kraje UE, ma stanowić odpowiedź na te nieuczciwe praktyki, wprowadzając jednolite cło dla wszystkich importowanych sklejek z wymienionych krajów, wyrównując tym samym szanse na rynku i chroniąc interesy unijnych producentów.

Wstecznie, bo od 22 sierpnia 2023, nastąpi pobranie od importerów ceł antydumpingowych w wysokości 15,8% + VAT na każdy transport sklejki brzozowej importowanej do krajów UE przez Kazachstan i Turcję. Będzie to możliwe, gdyż z chwilą uruchomienia śledztwa Komisji, każdy ładunek sklejki przekraczający granicę unijną a pochodzący z Kazachstanu i Turcji był rejestrowany. Co jednak kluczowe to fakt, że wynik śledztwa potwierdzający te nieuczciwe praktyki, jest też istotny z punktu widzenia łamania sankcji nałożonych na Rosję oraz regulacji EUTR i jest ścigany prawem nie tylko unijnym ale i krajowym. Każdy importer powinien zadbać o właściwy due dilligence i sprawdzenie swoich partnerów i ich towaru przed podjęciem decyzji o współpracy. W przeciwnym wypadku nie tylko zaległe cła i kary finansowe ale również odpowiedzialnością karna za łamanie sankcji i regulacji EUTR będzie realnym zagrożeniem dla każdego importera z tych krajów – powiedział Jarosław Michniuk

Prezes Michniuk wyraził optymizm co do skuteczności tego rozwiązania, ale zaznaczył również, że kluczowe będzie jego egzekwowanie. Oczekuje, że wiedza wynikająca ze śledztwa skłoni państwa członkowskie do zintensyfikowania działań kontrolnych i śledczych, aby zapewnić przestrzeganie nowych regulacji. Ponadto, wskazuje na ważną rolę OLAF i krajowych organów skarbowych w monitorowaniu i karaniu firm, które nadal będą próbowały omijać nowe przepisy. Podkreśla, że konieczne jest i wciąż będzie weryfikowanie przez importerów pochodzenia sprowadzanego drewna, aby uniemożliwić dalsze omijanie sankcji nałożonych na Rosję, co jest równie istotne dla utrzymania integralności europejskiego rynku drewna.

~materiały prasowe