Firmy będą mogły skorzystać z ulg podatkowych

Firmy będą mogły skorzystać z ulg podatkowych

Nasza branża również podlega wzlotom i upadkom, z naprzemiennymi okresami dodatnimi i mniej zadowalającymi. Wzrost w ubiegłych latach był tak potężny, że patrząc na wykres, można dojść do wniosku, że pik teraz będzie wolno powracał do normy.

Sporządzony przez Biuro Studiów Stowarzyszenia Włoskich Konstruktorów Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Drzewnego Acimall wstępny bilans za 2023 rok, w odniesieniu do poprzedniego, wskazuje na 3,5-proc. wzrost produkcji. Zatem pomimo znacznie mniej zadowalającego trendu zamówień niż doskonałe wyniki z poprzednich lat, spółki miały wysoki portfel zamówień, pozwalający na zwiększenie przychodów także w zakończonym roku.

Po osiągniętym w 2022 r. wzroście o 5,3 proc., w stosunku do rekordowego 2021 r., tendencja ta wskazuje na dobrą kondycję firm z branży. Miały one okazję inwestować i wzmacniać swoją pozycję nie tylko we Włoszech, ale również na całym świecie. Wartość produkcji sięgnęła 2,74 mld euro netto bez inflacji, ale wciąż jest to rekord wszech czasów.  

Wysoki popyt na technologie  

Eksport, stanowiący ok. 70 proc. ogółu przychodów, wzrósł o 7 proc., natomiast sprzedaż na rynku krajowym spadła o 4 proc. (805 mln) w stosunku do 2022 r. Znalazło to także odzwierciedlenie w znaczącym spadku w imporcie o 270 mln euro, czyli minus 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rynek włoski przeżywa mniej pozytywny okres. Redukcja jest zatem naturalna i oczekiwana, i należy ją odpowiednio ocenić. Wyniosła ona 4,3 proc., czyli minus 1,075 mld euro.  Świadczy to o niezmiennie wysokim popycie na technologie w branży drzewnej i meblarskiej we Włoszech, które pozostają czwartym rynkiem światowym po Chinach, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Na piątym miejscu plasuje się Wietnam.

Warto też zauważyć, że również w 2023 r. branża technologii dla przemysłu drzewnego i meblarskiego osiągnęła doskonałe rezultaty pod względem bilansu handlowego – plus 1,665 mld euro (9,3 proc.) w stosunku do 2022 r. Jest to zdecydowanie jeden z najważniejszych wyników w całym przemyśle maszynowym i ogromny wkład w łączny wynik w gospodarce Włoch.

Szacunki na 2024 rok

Kilka ostatnich kwartałów to powrót branży maszyn do obróbki drewna do bardziej „normalnych” wartości. Oczekuje się, że ten sam trend utrzyma się również w 2024 r.

– Trudno dzisiaj oszacować wartości, które uzyskamy w 2024 roku – powiedział Dario Corbetta, dyrektor Acimall. – Jest to związane ze znanymi wszystkim tragicznymi wydarzeniami międzynarodowymi, które mogą mieć poważny wpływ na światową gospodarkę. Nasza branża również podlega wzlotom i upadkom, z naprzemiennymi okresami dodatnimi i mniej zadowalającymi. Wiadomość jest taka, że wzrost w ubiegłych latach był tak potężny, że patrząc na wykres, widać pewną nieciągłość, pik, który teraz będzie wolno powracał do normy. Stąd utrzymywanie się wartości ujemnych przez długi czas, choć przy niższych wskaźnikach. Jednakże można odnieść wrażenie, że branża nadmiernie niepokoi się z powodu czegoś, co można uznać za naturalne spowolnienie. Świadczą o tym dane za 2023 rok. Dziś firmy są znacznie silniejsze pod względem możliwości finansowych i organizacyjnych w porównaniu z poprzednimi, trudniejszymi okresami. W efekcie będą mogły stawić czoła redukcji działalności, którą możemy nazwać „normalną”, choć najwyraźniej wzmocnione niezwykłymi wynikami poprzednich trzech lat.

Industry 5.0

Niewątpliwie w ostatnich latach rynek włoski był „stymulowany” działaniami zachęcającymi do różnego rodzaju inwestycji. Również w przyszłym sezonie pojawią się czynniki, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na wyniki. Chodzi tu o działania zawarte w planie „Industry 5.0”, w ramach Narodowego Planu Odbudowy. Został on zatwierdzony przez Komisję Europejską jako spójny z planem „REPower EU”, mającym na celu przyspieszenie transformacji krajów UE w zakresie czystej energii, a bardziej ogólnie – wprowadzenie działań zmierzających do oszczędzania energii. Nowe udogodnienia wprowadzone przez włoskie instytucje finansowe wpisują się w ten kontekst. Wspierają one bowiem inwestycje spełniające standardy integracji z sieciami zarządzania przedsiębiorstwem, przewidziane w „Industry 4.0”, i zapewniające mniej energochłonne operacje.

– W latach 2024-2025 firmy będą mogły skorzystać z ulg podatkowych na łączną kwotę 6,3 mld euro, które można dodać do korzyści z „Industry 4.0”, planu stworzonego w celu wsparcia wszelkich działań na rzecz efektywności energetycznej maszyn i zakładów – powiedział Dario Corbetta. – Spadki w ostatnich miesiącach mogły być spowodowane tym, że wiele firm zdecydowało się zaczekać z nowymi inwestycjami do pełnego wdrożenia nowego rozwiązania.   Są jednak elementy skłaniające do ostrożnego optymizmu. Jednym z nich są z pewnością organizowane przez Acimall targi Xylexpo. Fakt, że odbędą się w 2024 r., może tylko pomóc potencjalnym klientom w podniesieniu efektywności energetycznej swoich firm. Temat ten będzie dominujący w portfolio tej imprezy. 

~Tomasz Bogacki