Kontynuacja negocjacji z FSC

Kontynuacja negocjacji z FSC

Lasy Państwowe wchodzą w nową fazę w negocjacjach z firmą FSC International. Ich przedmiotem będzie kształt umów i reguł zapisanych w standardzie krajowym. Dwie dyrekcje regionalne, które już wypowiedziały umowy, postarają się je wydłużyć.

FSC to jeden z dwóch obecnych w Polsce systemów certyfikacji gospodarki leśnej. Obiekcje natury formalnej dotyczące treści umów spowodowały, że dziś znakiem FSC mogą posługiwać się wyłącznie cztery regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. Jednocześnie certyfikatem innego systemu (PEFC) dysponują wszystkie dyrekcje, których jest 17.

– Wsłuchujemy się w oczekiwania nabywców drewna. Część z nich wyraża oczekiwanie, że znakiem FSC będzie można oznaczać całość surowca, który trafia na rynek z Lasów Państwowych – mówi dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Koss, nawiązując do wtorkowego spotkania z przedstawicielami branży drzewnej. Takie spotkanie, również w formule on-line, odbywało się w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

W ostatnich miesiącach dyrekcje regionalne wypowiadały umowy certyfikacyjne z firmą FSC na ostatnim etapie ich obowiązywania. W następstwie nie przystępowały do audytów kontrolnych, przez co certyfikaty wygasały. Przyczyną takiego stanowiska były zapisy w umowach, na które Lasy Państwowe jako zarządca majątku Skarbu Państwa nie mogły wyrazić zgody, oraz brak wypracowanego krajowego standardu, który zawiera wymogi do spełnienia.

– Certyfikacja to proces dobrowolny. Musimy zadbać o to, by umowa zabezpieczała interesy obu stron. I o tym będziemy rozmawiać z FSC. Pierwsze spotkanie już w końcu lutego – mówi dyrektor generalny.

Dyrektor zapowiada również, że dwie dyrekcje regionalne, tj. Katowice i Szczecin, które wypowiedziały umowy, a w następstwie utraciłyby możliwość posługiwania się znakiem FSC wczesną wiosną, rozpoczną procedurę wydłużenia ważności certyfikatu. Taka derogacja pozwoli na oferowanie certyfikowanego drewna nawet do końca sierpnia i będzie doraźnym uwzględnieniem uwag ze strony przedsiębiorców drzewnych.

~źródło: lasy.gov.pl