Rozporządzenie UE dotyczące wylesienia do zmiany

Rozporządzenie UE dotyczące wylesienia do zmiany

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego razem z 8 największymi organizacjami branży drzewnej w Europie Środkowo – Wschodniej wystosowała oświadczenie, w którym wyraża wspólną opinię dotyczącą EUDR i apeluje o zmianę treści tego rozporządzenia.

Według sygnatariuszy oświadczenia treść rozporządzenia EUDR musi zostać całkowicie zmieniona i dostosowana do praktycznych wymagań. Apelują oni o uwzględnienie procesów łańcucha dostaw i praktyki operacyjnej we wszystkich dalszych krokach, a także o przedłużenie terminu wdrożenia rozporządzenia.

Rozporządzenie UE w sprawie wylesiania, w skrócie EUDR, weszło w życie 29 czerwca 2023 roku i musi zostać wdrożone do 30 grudnia 2024 roku. Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie, że produkty wykonane z niektórych surowców, takich jak kawa, kakao, olej palmowy, soja, kauczuk i drewno, które są importowane do UE lub eksportowane z UE, zostały wyprodukowane bez wylesiania lub degradacji lasów. Aby to udowodnić, firmy muszą wdrożyć system należytej staranności. W tym celu należy gromadzić informacje na temat pochodzenia produktów pierwotnych i surowców oraz oceniać i minimalizować ryzyko. Komisja Europejska stworzyła system informacyjny do gromadzenia tych danych.

Organizacje branżowe uważają, że UE powinna wykorzystać swoje wyłączne kompetencje w zakresie międzynarodowych umów handlowych do walki z globalnym wylesianiem.

– Proponujemy skuteczniejsze alternatywy w walce z globalnym wylesianiem. UE ma wyłączne kompetencje w zakresie międzynarodowych umów handlowych. Na tym poziomie należy zawierać umowy z krajami trzecimi w celu promowania norm środowiskowych. UE powinna wykorzystać te kompetencje do takich celów. Przenoszenie celów politycznych na poziom sektora prywatnego poprzez groźbę kar stanowi naruszenie systemu legislacyjnego.

W takiej formie rozporządzenie EUDR skutkuje nieproporcjonalnym wysiłkiem biurokratycznym dla firm, co pochłania ogromne zasoby ludzkie i finansowe. Ponadto należy spodziewać się negatywnego wpływu na międzynarodową konkurencyjność. Korzyści płynące z tych nadmiernych regulacji nie są oczywiste, szczególnie dla krajów, w których obowiązują skuteczne przepisy dotyczące ochrony lasów. Wdrożenie systemu informacyjnego UE w praktyce operacyjnej w formie, w jakiej został on przekazany, jest niemożliwe ze względu na brak zautomatyzowanych opcji wprowadzania danych za pośrednictwem interfejsów danych, co wyraźnie pokazała faza pilotażowa, która miała miejsce w styczniu 2024 roku.

Organizacje branżowe wzywają do korekty całości treści rozporządzenia EUDR i uczynienia go wykonalnym. Według nich kraje o stabilnym lub rosnącym obszarze leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej, gdzie sprawnie egzekwuje się prawo, nie powinny być zmuszane do pokonywania niepotrzebnych przeszkód biurokratycznych.

– Uważamy, że konieczne jest przedłużenie terminów wdrożenia. Bez szybkiego wyjaśnienia podstawowych kwestii merytorycznych i bez dojrzałego technicznie systemu informacyjnego UE, wymogi rozporządzenia EUDR nie mogą zostać wdrożone przez firmy w odpowiednim czasie, pomimo ich najlepszych starań.

Oczekujemy, że Komisja weźmie pod uwagę procesy łańcucha dostaw i praktykę operacyjną oraz odpowiednio określi zakres interpretacji. Wymogi rozporządzenia EUDR dążą do celu, który jest zasadniczo wspierany przez naszą branżę, ale nie uwzględniają praktycznych procesów w konkretnych przepisach.

Sygnatariusze opowiadają się za kompleksową oceną wpływu poprzedniego Zielonego Ładu i decyzji oraz ich wzajemnych skutków dla lasów oraz łańcucha wartości w leśnictwie i przemyśle drzewnym.

Rozporządzenie EUDR musi zostać gruntownie zmodyfikowane po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 roku.

Oświadczenie podpisali:

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Piotr Poziomski – Prezydent

Stowarzyszenie Austriackiego Przemysłu Drzewnego

Mgr. Herbert Jöbstl – Przewodniczący

Mgr. inż. Heinrich Sigmund – Dyrektor zarządzający

Chorwacki Klaster Drewna

Marijan Kavran – Dyrektor

Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przetwórstwa Drewna w Republice Czeskiej

Petr Pražan – Prezes

ALDP – Związek Przedsiębiorstw Leśnych i Przetwórstwa Drewna (Republika Czeska)

Inż. Ivan Ševčík – Dyrektor

Fabunio – Stowarzyszenie Węgierskiego Przemysłu Meblarskiego i Przemysłu Drzewnego

Gábor Wilheim – Prezes

FAGOSZ – Węgierska Federacja Przemysłu Leśnego i Drzewnego

Sulyok Ferenc – Prezes

ZSD SR – Związek Przetwórców Drewna (Republika Słowacka)

Dr Peter Zemaník – Prezes

CCIS – Stowarzyszenie Przetwórstwa Drewna i Meblarstwa (Słowenia)

Igor Milavec – Dyrektor

~źródło: PIGPD