Szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach

Szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach

Jubileuszowa, dziesiąta edycja międzynarodowej konferencji Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2023, zaplanowana na 11 września 2023 roku w Poznaniu, z pewnością będzie ważnym wydarzeniem dla przemysłu drzewnego.

KOOPDREW skierowany jest do profesjonalistów, przedsiębiorców drzewnych z Polski i z zagranicy. Organizatorzy chcą poruszyć istotne tematy dla tej branży, co z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Każdego roku bierze w niej udział szerokie grono uczestników związanych z przemysłem drzewnym m.in. przedstawicieli zakładów, ekspertów, specjalistów.

Nadchodząca edycja spotkania będzie składa się z 3 części:

Część pierwsza: Przemysł 4.0 szansą dla rozwoju firm drzewnych

  • Nowoczesne metody sprzedaży drewna oraz metody pomiarowe – case study – Per Hedberg, Virkesborsen, Szwecja
  • Trendy mechanizacji w fińskich firmach drzewnych – Simo-Pekka Kivioja, Kivioja Engineering Oy, Finlandia
  • Efektywna robotyzacja i jej możliwości – Mateusz Amroziński, FANUC

Część druga: Branża leśno-drzewna, perspektywy i prognozy

  • Bieżąca sytuacja i perspektywy branży drzewno-meblarskiej w Polsce – Krzysztof Mrówczyński, Departament Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao SA

Panel dyskusyjny: Szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach – uczestnicy panelu skoncentrują się na analizie perspektyw oraz wyzwań, jakie obecnie i w nadchodzących latach stoją przed sektorem leśno-drzewnym.

Paneliści podejmą się próby wskazania perspektyw oraz wyzwań, które w najbliższych latach wpłyną na sektor leśno-drzewny. Rozważane będą czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany w trendach konsumenckich, regulacje środowiskowe (szczególnie Unii Europejskiej), innowacje technologiczne oraz globalne wyzwania związane ze zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi. Dyskusja będzie miała na celu lepsze zrozumienie perspektyw rozwoju sektora leśno-drzewnego, identyfikację kluczowych czynników wpływających na jego sukces lub niepowodzenie oraz poszukiwanie strategii umożliwiających wykorzystanie korzyści i minimalizację ryzyka w obliczu zmieniającego się otoczenia gospodarczego i ekologicznego. W obecnych realiach gospodarczych i ekologicznych to zrozumienie perspektyw i wyzwań sektora leśno-drzewnego jest kluczowe dla osiągnięcia trwałego rozwoju i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Uczestnicy: Andrzej Kundzewicz, Janusz Dawidziuk
Moderator: Małgorzata Wnorowska

Część trzecia: Polsko-Ukraińskie Forum Przemysłu Drzewnego

Obecnie tocząca się tragiczna wojna na Ukrainie powoduje wiele strat i problemów dla branży drzewnej. Niewątpliwie jest to wyjątkowo trudny okres, który stanowi wyzwanie zarówno dla ukraińskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorców działających w tym sektorze. Dla Polski ukraińskie firmy drzewne odgrywały od zawsze znaczącą rolę jako jedni z kluczowych partnerów gospodarczych.

Obecna sytuacja na Ukrainie skutkuje ograniczeniem produkcji, transportu i handlu. Wpływa to nie tylko na przepływ towarów, ale również niesie ze sobą trudności logistyczne, prawne oraz ekonomiczne. W kontekście tych wyzwań istnieje potrzeba dokładnej analizy wpływu wojny na ukraiński sektor drzewny oraz na partnerów zagranicznych, takich jak Polska.

Wysokie znaczenie ma monitorowanie bieżącej sytuacji oraz prognozowanie przyszłych scenariuszy dla sektora drzewnego na Ukrainie. Obejmuje to zrozumienie skutków wojny dla łańcucha dostaw, cen surowców drzewnych, jak i ogólnej kondycji rynku. Bez wątpienia istnieje także potrzeba zidentyfikowania ewentualnych obszarów wsparcia oraz możliwości współpracy, które mogą przyczynić się do stabilizacji i odbudowy ukraińskiego sektora drzewnego po ustaniu konfliktu.

Wszelkie działania podejmowane w tej kwestii powinny być ukierunkowane na ochronę interesów handlowych wszystkich stron, długofalową stabilizację oraz pomoc w przywracaniu normalności w gospodarce ukraińskiej. W międzynarodowym kontekście zagadnienie to staje się również elementem większego dyskursu dotyczącego pokoju, współpracy i odbudowy w regionie.

Uczestnicy: Ukraińska Giełda Energii – główna platforma sprzedaży drewna okrągłego na Ukrainie; Lasy Państwowe Ukrainy – całkowicie nowa instytucja państwowa, mająca pod swoją kontrolą lasy na Ukrainie; przedstawiciele ukraińskich stowarzyszeń przemysłu drzewnego; Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej; Polska Agencja Inwestycji i Handlu


Termin i miejsce: 11.09.2023 r., Poznań, Hotel Andersia
Organizator: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Partnerzy wydarzenia: Bank Pekao SA, Fanuc Polska, Targi Drema 2023
Współpraca przy projekcie: Powermeetings
Koszt uczestnictwa:
700,00 zł + VAT/za osobę
600,00 zł + VAT/za osobę – opłata dla członków PIGPD

Zgłoszenia: koopdrew@pigpd.pl

~materiały prasowe