Jak skutecznie zapobiegać siniźnie drewna ?

Jak skutecznie zapobiegać siniźnie drewna ?

Bochemit BS 52 jest nowym, skutecznym produktem do zahamowania aktywności sninizny na świeżo ściętej tarcicy

Miesiące wiosenne i letnie to idealny czas do rozwoju pleśni. Zarodniki pleśni unoszą się w powietrzu wokół nas, a także przyklejają się do powierzchni wszystkich materiałów. Jeśli grzyby mają odpowiednie warunki, tj. wystarczającą ilość tlenu, wilgotność, wymaganą temperaturę i źródło pożywienia, mogą zacząć kiełkować w ciągu 24-48 godzin od uczepienia się na twardej powierzchni. Najczęstsze gatunki grzybów to Aureobasidium pullulans, Alternaria alternata, Aspergilus niger, Trichoderma viride, Penicilium purpurogenum

DREWNO JEST JEDNYM ZE ŹRÓDEŁ POŻYWIENIA DLA PLEŚNI.

Ze względu na to, że pleśń może wegetować w stosunkowo szerokim zakresie temperatur, wilgotność drewna staje się jednym z głównych czynników zapobiegających powstawaniu pleśni.

Jeśli wilgotność powierzchniowa drewna spadnie poniżej 20%, grzyby nie będą miały już odpowiednich warunków do wzrostu, ale jeśli drewno zostanie ponownie nawilżone powyżej 20%, na przykład przez deszcz, może nastąpić ich ponowny rozwój.

Nawet w przypadku drewna suszonego w suszarkach do wilgotności poniżej 20% nie ma gwarancji, że w przyszłości nie pojawi się pleśń. W warunkach stale podniesionej wilgotności powietrza, może wilgotność powierzchni drewna przekroczyć 20% i ponownie może pojawić się pleśń.

Dlatego jeśli nie jest możliwe zapewnienie trwale suchej powierzchni drewna bezpośrednio po cięciu, wówczas ochrona chemiczna jest głównym narzędziem do powstrzymania aktywności pleśni.

Dlatego wczesna ochrona świeżo ściętego drewna fungicydami może skutecznie i niezawodnie zapobiec tworzeniu się pleśni na powierzchni drewna, do czasu jego wyschnięcia.

JAK ZAPOBIEC ROZWOJOWI MIKROGRANIZMÓW POWODUJĄCYCH SINIZNĘ NA DREWNIE

Drewno to żywy materiał biologiczny, który będzie stale narażony na atak mikroorganizmów. Istnieje kilka środków, które same w sobie mogą nie być skuteczne, ale łącząc je, można znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo, że tarcica czy półfabrykaty z drewna będą odporne na pleśń i sinienie na wystarczająco długi okres.

Przechowuj tarcicę i palety z dala od źródeł zarodników pleśni, to znaczy nie przechowuj świeżej tarcicy w bezpośrednim sąsiedztwie już spleśniałej tarcicy.

Jeśli to możliwe, do obróbki użyj świeżo ściętej tarcicy o dużej wilgotności, która nie była przechowywana przez długi czas. Im dłużej jest przechowywana, tym większe ryzyko rozwoju pleśni.

Jedną z najważniejszych strategii zapobiegania rozprzestrzenianiu się pleśni jest poprawa przepływu powietrza podczas naturalnego suszenia drewna. Powinno to mieć miejsce w całym procesie produkcyjnym od tartaku do produkcji i przechowywania tarcicy i gotowych palet. Przechowuj drewno i palety w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, ponieważ pleśnie nie lubią przeciągów. Przechowuj tarcicę z przekładkami. Nie przechowuj jej w zamkniętych magazynach blisko siebie, gdzie powietrze prawie się nie porusza. Poprawa przepływu powietrza przyspieszy naturalny proces suszenia, co może pomóc w zapobieganiu rozwojowi pleśni.

W przypadku składowania tarcicy lub gotowych palet w magazynie wskazane jest zapewnienie przepływu powietrza za pomocą wentylatorów oraz upewnienie się, że budynek jest suchy. Nawet niewielki wzrost przepływu powietrza może pomóc w zapobieganiu rozwojowi pleśni.

Jeśli tarcica jest składowana na zewnątrz, powinna być przechowywana pod dachem, aby zapobiec narażeniu na deszcz, powinna być przekładana, a między krawędziami powinna być wystarczająca przestrzeń. Również w przypadku przechowywania na zewnątrz przepływ powietrza zapobiega tworzeniu się pleśni.

Jednym ze sposobów zapobiegania rozwojowi pleśni jest chemiczna obróbka drewna poprzez zanurzenie go w roztworze impregnującym preparatu grzybobójczego, i to całych przekładanych sągów tarcicy, półfabrykatów z drewna lub palet. Inną możliwością impregnacji jest aplikacja natryskowa, ale pożądany efekt wydajności można uzyskać stosując większe stężenie roztworu aplikacyjnego. Ogólnie metoda zanurzania jest bardziej skuteczna, ponieważ jest większa objętość drewna obrabiana szybciej.

Palety poddane działaniu środka grzybobójczego nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Bochemit BS 52 jest nowym, skutecznym produktem do zahamowania aktywności sninizny na świeżo ściętej tarcicy

Firma Bochemie oferuje prewencyjną ochronę przed sinizną świeżej, mokrej tarcicy, półfabrykatów oraz palet produktami z serii Bochemit, a mianowicie płynne koncentraty rozpuszczalne w wodzie Bochemit BS 52 oraz Bochemit Bluestop M.

Bochemit BS 52 to nowy produkt w ofercie firmy, produkowany z wykorzystaniem nowoczesnych metod i substancji. Skoncentrowany preparat do czasowej ochrony powierzchni świeżo przetartego drewna na czas transportu i magazynowania, przeciwko pleśniom powodującym siniznę. Zawiera unikatowe połączenie micelarnego systemu substancji czynnych DCOIT, OIT i Cu o wydłużonym działanu gwarantującym trwałośc ochrony drewna aż do 6 miesięcy.

W celu uzyskania najlepszych efektów impregnację drewna najlepiej wykonać natychmiast po jego przetarciu. Drewno przed aplikacją nie powinno wykazywać oznak ataku biologicznego (pleśni, sinicy), musi być wolne od trocin, brudu, kory i resztek łyka. Drewno po aplikacji należy chronić przed deszczem. Zalecana temperatura przy impregnacji drewna to +5 do +30 ° C.

Ochrona drewna metodą kąpieli stosowana przede wszystkim do impregnacji dużych ilości elementów drewnianych odbywa się w odpowiednich wannach impregnacyjnych. Czas kąpieli w roztworze aplikacyjnym trwa zwykle od 1-5 minut. Ochronę drewna przez malowanie lub natrysk należy wykonać tak, by uzyskać jednolitą warstwę na całej powierzchni drewna. Nałożona ilość roztworu aplikacyjnego powinno wynosić 100 – 120 ml/m2

Zalecane stężenie roztworów użytkowych wynosi od 0,8 – 2,8% i zależy wielu czynników takich jak: metody obróbki drewna, gatunku drewna, warunków przechowywania, sposobu przechowywania drewna, warunków klimatycznych, jakości drewna. Podczas transportu w gorącym i wilgotnym okresie letnim, np. w zamkniętych pojemnikach i podobnych, przewiduje się zwiększone ryzyko ataku drewna przez pleśnie. Zalecane stężenie będzie zatem specyficzne dla konkretnych potrzeb. W celu ustalenia odpowiedniego stężenia dla konkretnego użytkownika należy skontaktować się z doradcami technicznymi Bochemie PL którzy zawsze służą pomocą.

Wystarczającą skuteczność obu produktów potwierdzono badaniem zgodnie z europejską normą prCEN / TS 15082. Oba produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością wg ISO 9001 i 14001.

Doświadczenie firmy Bochemie w skutecznym zabezpieczaniu drewna przekłada się na wiele sukcesów i współpracę z bardzo wykwalifikowanymi firmami tej branży. Tutaj przeczytaj o tych realizacjach.

Kontakt:

Bochemie PL Sp. z o.o.

Ul. Jana III Sobieskiego 11/E6

40-082 Katowice

tel.: +48 694 400 019

e-mail: bochemie@bochemie.pl

www.bochemit.eu