Dekarbonizacja budownictwa nie będzie możliwa bez obniżenia śladu węglowego wyrobów budowlanych

Dekarbonizacja budownictwa nie będzie możliwa bez obniżenia śladu węglowego wyrobów budowlanych

Świat producentów wyrobów budowlanych skupia się obecnie na innowacyjności i dążeniu do produkcji wyrobów o obniżonym śladzie węglowym. Można to osiągnąć poprzez zmiany produkcyjne lub surowcowe.

Do 2050 roku wszyscy dążymy do całkowitej dekarbonizacji. Żeby to osiągnąć, musimy obniżać ślad węglowy naszych wyrobów już w fazie cradle-to-gate (od momentu produkcji surowców przez produkcje wyrobu do tzw. bram fabryki produktu gotowego). W tym miejscu warto zaznaczyć, że ślad węglowy wbudowany stanowi około 11 proc. całościowego śladu węglowego – reszta to już ślad węglowy operacyjny. Z kolei przy budynkach w standardzie NF15, a także w budownictwie pasywnym, badania pokazują, że nawet od 50 do 70 proc. całego śladu węglowego stanowi ten wbudowany – dlatego to właśnie tutaj powinniśmy upatrywać miejsce na dalszą innowacyjność – komentuje Ewa Kosmala, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Selena.

W dniach 15-16 listopada w Krakowie odbyła się pierwsza edycja konferencji Trendy Budowlane 2022. Podczas kongresu organizatorzy zaplanowali debaty eksperckie z udziałem przedsiębiorców oraz praktyków biznesu. Uczestnicy debatowali o najważniejszych kierunkach rozwoju polskiego budownictwa. Panele otwierające pierwszego dnia konferencji poświęcono budownictwu zeroemisyjnemu oraz zeroenergetycznemu, a także kondycji sektora budowlanego w czasach kryzysu. Prelegenci rozmawiali o nowych koncepcjach tworzenia materiałów budowlanych. Ewa Kosmala z Grupy Selena razem z Alicją Kuczerą (dyrektor zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego) oraz Arturem Łeszczyńskim (Skanska) omawiała współczesną wizję projektowania, wznoszenia i utylizacji obiektów budowalnych. Duża część dyskusji dotyczyła śladu węglowego, deklaracji środowiskowych EPD oraz dyrektywy EPBD (dyrektywa 2002/91/WE w sprawie efektywności energetycznej budynków).

Environmental Product Declaration – deklaracje środowiskowe typu III oraz właśnie dyrektywa EPBD, to narzędzia, które w tym momencie napędzają całą branżę. Ich wdrożenie stanowi krok, który każdy producent powinien zrobić na samym początku – to znaczy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jesteśmy ze śladem węglowym naszego produktu. Dopiero później należy porównywać się w odniesieniu do średniej z całej branży – mówi Ewa Kosmala. – W branży chemii budowlanej mamy do dyspozycji wiele narzędzi. Jednym z popularnych ostatnio rozwiązań jest tzw. podejście mass balance, pokazujące strukturę miksu surowców bio czy z recyklingu oraz surowców tradycyjnych. Jest to doskonałe podejście przy projektowaniu wyrobów
o obniżonym śladzie węglowym, szczególnie gdy jest potwierdzone certyfikacją ISCC Plus w całym łańcuchu dostaw.

Tworzenie produktów zrównoważonych środowiskowo, wydajnych, łatwych w zastosowaniu, innowacyjnych,
a jednocześnie trwałych i bezpiecznych to nieustanny cel prac badawczo-rozwojowych Grupy Selena. Spółka równolegle pracuje nad nowymi rozwiązaniami obniżającymi ślad węglowy wyrobu w całym cyklu jego życia. Produkty poszczególnych brandów z rodziny Selena powstają tylko z homologowanych surowców, a sama działalność produkcyjna zakładów minimalizuje ślad środowiskowy.

Kolejna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę to opakowania. Należy skupić się też na wysokowydajnych rozwiązaniach, które pozwalają uzyskać z jednego opakowania więcej wykonanych mb czy m2 i jednocześnie obniżyć emisję CO2 w transporcie do punktu handlowego, jak i na plac budowy. Zakłady produkcyjne Grupy Selena zaczynają wykorzystywać opakowania pochodzące z recyklingu, dotyczy to zarówno opakowań jednostkowych, jak i zbiorczych – dodaje Ewa Kosmala.

Pierwsza edycja Trendów Budowlanych cieszyła się niespodziewanym zainteresowaniem. W prelekcjach można było uczestniczyć hybrydowo. Organizatorzy na wykładach i networkingu zgromadzili uczestników zainteresowanych branżą budowlaną zarówno na miejscu, w Hotelu Metropolo by Golden Tulip w Krakowie, jak i online. Pierwszy dzień zakończyła uroczysta gala, na której Grupę Selena uhonorowano tytułem „Marka Trendy Budowlane”. Nagroda przyznana przez wydawnictwo Globenergia trafiła w ręce reprezentacji firm będących siłą i wsparciem pierwszej edycji Trendów Budowlanych 2022.

~ źródło: Selena