Fińskie kleje spełniają restrykcyjne normy

Fińskie kleje spełniają restrykcyjne normy

W firmie HEBAN mikrowczepowe łączenie bezsęcznych elementów drewna odbywa się na dwóch liniach produkcyjnych. W całym procesie stosowane są wyłącznie kleje fińskie, dostarczane przez Kiilto Polska. Klej Kestokol D 4000, jak i inne z tej serii, zostały opracowane specjalnie z myślą o produkcji klejonki i spełniają najbardziej restrykcyjne normy wytrzymałościowe, pozwalające
na bezproblemowe uzyskanie niezbędnych certyfikatów.

Firma Heban z Cekcyna koło Tucholi posiada ponad dziewięćdziesięcioletnie doświadczenie w przetwarzaniu drewna. Początkowo była ona klasycznym tartakiem, natomiast od 1996 r. specjalizuje się przede wszystkim w produkcji sosnowej klejonki okiennej i drzwiowej, stolarki budowlanej oraz tarcicy. Wymagało to oczywiście rozbudowy zakładu oraz inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia. Wydział klejonki wyposażono więc w automatyczną optymalizerkę, dwie linie do mikrowczepowego łączenia oraz prasy do klejenia kantówki. Powstało także kilkanaście suszarni komorowych, które mogą pomieścić około 450 m3 tarcicy oraz nowoczesna kotłownia spalająca, powstające w procesie produkcyjnym, trociny. Drugim profilem działalności są energooszczędne i pasywne domy drewniane, budowane w technologii szkieletowej.
Firma ma już na swoim koncie wiele realizacji w Polsce oraz poza jej granicami. Są to zarówno pojedyncze budynki mieszkalne powstałe w oparciu o projekty inwestora, jak również całe osiedla domków jednorodzinnych, apartamentowce oraz budynki użyteczności publicznej. Z kolei realizacje zagraniczne to głównie kraje skandynawskie, jak Norwegia, Szwecja czy Dania oraz zachodnioeuropejskie, jak na przykład Francja.

Wstępne struganie odkrywa wady przed optymalizacją
Proces produkcji klejonki rozpoczyna przetarcie drewna okrągłego, co odbywa się z wykorzystaniem dwóch traków ramowych. Następnie tarcica suszona jest do odpowiedniej wilgotności w suszarniach komorowych, a po zakończeniu procesu podstawowego suszenia pozostaje w komorach celem zminimalizowania naprężeń posuszarniczych.
– Posiadanie własnego tartaku to duży plus – powiedział Łukasz Redzimski, kierownik działu klejenia kantówki. – Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować się do wszystkich, standardowych i niestandardowych wymogów wymiarowych oraz jakościowych stawianych przez naszych klientów. Powstaje ona tylko i wyłącznie z drewna pochodzącego z polskich lasów, które posiada certyfikat FSC. Praktycznie cała produkcja jest eksportowana do Niemiec, Francji i Włoch.
Sucha tarcica jest rozcinana na dwóch wielopiłach gąsienicowych Raimanna, a uzyskany w ten sposób materiał przechodzi jeszcze przez strugarkę czterostronną. Jest to tak zwane struganie wstępne, które pozwala na praktycznie całkowite odkrycie wad na powierzchni drewna, co doskonale ułatwia zadanie pracownikom pilarki optymalizującej.
– Wycinanie wad drewna odbywa się z wykorzystaniem poprzecznej pilarki optymalizującej Opticut 200 firmy Dimter – stwierdził Łukasz Redzimski. Doświadczone pracownice oceniają wzrokowo jakość materiału, oznaczając za pomocą kredki luminescencyjnej niedopuszczalne i przeznaczone do wymanipulowania wady. Reszta, czyli cięcie i segregacja jakościowa i wymiarowa odbywa się w trybie automatycznym. Materiał, który nie mieści się w normach jakościowych danego zamówienia, kierowany jest do ponownego przerobu, a pozyskane z niego elementy posłużą do wykonania klejonki o niestandardowych wymiarach.

Niezwykle korzystny stosunek ceny do jakości
Kolejnym etapem procesu technologicznego jest łączenie bezsęcznych kawałków drewna za pomocą mikrowczepów. Odbywa się to na dwóch liniach dostarczonych przez firmę GOMAD z Gorzowa Wielkopolskiego. W tym momencie pojawia się także kwestia klejów, jakie HEBAN stosuje w całym procesie produkcyjnym. Są to tylko i wyłącznie produkty dostarczane przez Kiilto Polska. Fińskie kleje zostały opracowane specjalnie z myślą o produkcji klejonki i spełniają najbardziej restrykcyjne normy wytrzymałościowe pozwalające na bezproblemowe uzyskanie niezbędnych certyfikatów.
– W przypadku łączenia na długość stosujemy, dostarczany przez firmę Kiilto Polska, jednoskładnikowy klej Kestokol D 4000 – zauważył Łukasz Redzimski. – Stosowany jest on również do klejenia warstwowego listew wchodzących w skład kantówki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego kleju, ponieważ charakteryzuje go niezwykle korzystny stosunek ceny do jakości. Ponadto posiada on doskonałe parametry wytrzymałościowe i został sprawdzony w warunkach produkcyjnych w wielu zakładach.
Park maszynowy wydziału klejenia drewna firmy HEBAN umożliwia wyprodukowanie około 500 m3 kantówki miesięcznie. Odbywa się to w systemie dwuzmianowym i wymaga około 3 t kleju. Kestokol D 4000 to dyspersja PVAC (Polyvinyl Acetate), klej opracowany specjalnie do klejenia złączy mikrowczepowych. Może być stosowany w procesie klejenia na zimno, na gorąco oraz w prasach wysokiej częstotliwości. Zalecana przez producenta wilgotność klejonego drewna zawiera się w przedziale od 6 do 15 proc. Pod względem odporności na wodę spełnia on wymogi normy EN 204/D4. W formie ciekłej jest biały, natomiast po wyschnięciu tworzy przezroczystą spoinę. Maksymalna wytrzymałość i odporność na wodę spoina uzyskuje po siedmiu dniach.
Sklejone na długość listwy, po odpowiednio długim okresie sezonowania, są poddawane czterostronnemu struganiu. Następnie są one klejone warstwowo na dwóch prasach pneumatycznych. Klej nanoszony jest za pomocą nakładarki walcowej z zachowaniem przewidzianej w karcie produktu gramatury.
– Polska Norma 14351 dla stolarki okiennej mówi, że w procesie produkcji muszą być stosowane kleje w klasie D4
– powiedział Łukasz Redzimski. – Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na kleje Kiilto, które posiadają wszystkie niezbędne, potwierdzone badaniami, certyfikaty. Oprócz tego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 obliguje nas do stosowania tylko takich produktów. Dotyczy to także kantówki, która również musi być pod tym kątem badana. Świadectwo dopuszczające stosowanie danego wyrobu w produkcji stolarki okiennej jest ważne przez dwa lata. Procedura certyfikacji jest powtarzana po upływie określonego przepisami czasu, nawet jeśli stosowany klej oraz technologia produkcji klejonki nie uległy zmianie.

~ Tomasz Bogacki